Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TRABLUSGARP'IN FETHİ (1551)

No description
by

Esra Yıldırım

on 1 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TRABLUSGARP'IN FETHİ (1551)

TARIH PERFORMANS ÖDEVI
Şarklen 1530 yılında Trablugarp'ı Ben-i Hafs Devleti'nden almış ve daha sonra da Sen Jan Şövalyelerine vermişti.Batı Akdeniz'de bulunan Turgut Reis, Trablusgarp ve Bingazi'yi fethetti(1551).Daha sonra da Turgut Reis Kanuni tarafından buraya beylerbeyi olarak atandı.
CERBE DENİZ SAVAŞI (1560)
Akdeniz deki Osmanlı başarılarının devam etmesi ve Turgut Reis'in İspanyolların elinde bulunan CERBE adasını kuşatması üzerine Türkleri Kuzey Afrika'dan atmak ve Akdeniz deki Türk egemenliğine son vermek amacıyla Andrea Dorya komutasındaki yeni bir Haçlı donanması oluşturuldu.
TRABLUSGARP'IN FETHİ (1551)
Barbaros'un Preveze Deniz Zaferi ve Venediklilerin, Osmanlı Devleti ile diğer Avrupa devletlerinden ayrılarak barış antlaşması yapması İmparator Şarklen ve Papalık'ı kızdırmıştır. Bunun üzerine Papalık ve İmparator Şarklen bir donanma hazırlayarak Cezayir'e saldırdılar.Fakat Hasan Paşa komutasındaki kuvvetler büyük bir başarıyla Haçlı kuvvetlerini yendiler(1541).
SONUÇLARI :
Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki Türk üstünlüğü kesinleşti.
Cerbe adasının yönetimi Turgut Reis'e verilmiştir.
Akdeniz'de Prevezeden sonra kazanılan ikinci savaştır.
CERBE DENİZ SAVAŞI (1560)
Turgut Reis'e yardım amacıyla gelen Piyade Paşa komutalarındaki Osmanlı kuvvetleriyle Andrea Dorya komutasındaki haçlı donanması Cerbe adası önlerinde savaşa tutuşmuş yapılan bu deniz savaşını Osmanlılar kazanmıştır.
CERBE DENİZ SAVAŞI (1560)
MALTA KUŞATMASI (1565)
Rodos'un fethinden sonra Sen Jan şövalyeleri fırsat buldukça Osmanlı gemilerine saldırıyorlardı.Malta,Hristyanların Kuzey Afrika'daki Osmanlı topraklarına saldırmaları için bir üs durumunda idi.Cezayir ve Trablusgarp'ın güvenliği açısından Malta Adası'nın alınması gerekliydi.
MALTA KUŞATMASI (1565)
1565 yılında Osmanlı kuvvetleri Malta'yı kuşattı.Savaş sırasında Turgut Reis şehit oldu.Bu nedenle Malta kuşatmasından vazgeçildi.
SAKIZ ADASI'NIN FETHİ
Ege Adaları'nın büyük bölümünün Fatih devrinde fethedilmesine rağmen Cenevizliler'in elindeki Sakız Adalası'na dokunulmamıştı.Cenevizliler Fatih devrinde itibaren Sakız Adası için Osmanlı Devleti'ne düzenli olarak vergi ödemişlerdi.
SAKIZ ADASI'NIN FETHİ (1566)
Zamanla vergilerin düzenli ödenmemesi ve Sakız'ın bir korsan yatağı haline gelmesi üzerine Piyale Paşa idaresindeki Osmanlı donanması Sakız Adası'nı Cenevizlilerden aldı.Sakız'ın fethi ile hem Ege'deki Türk hakimiyeti pekişmiş, hem de Ege sahillerinin güvenliği sağlanmıştır.
Akdeniz'de Kanuni döneminde tam bir üstünlük sağlanamadı.Ancak Kanuniden sonra 1571 yılında Kıbrıs'ın fethedilmesiyle Doğu Akdeniz'de üstünlük kesin olarak sağlanmış oldu.Aynı yıl Osmanlı donanması İnebahtı'da yenildi ve donanmanın büyük bir kısmı yakıldı.Kısa sürede yenilenen donanmayla Akdeniz'deki fetihlere devam edildi.1575'te Tunus fethedildi.1576'da Fas Osmanlı Devleti'nin himayesine alınarak Akdeniz'deki hakimiyet pekiştirildi.
HİNT DENİZ SEFERLERİ
SEBEPLERİ:
Osmanlıların Mısır'ı aldıkları tarihlerde Portekizlilerde Coğrafi keşifler sonucu ÜMİT BURNU (1498) yolunu keşfederek Hint Okyonusuna varmışlardı.Portekizliler bu bölgeyi ele geçirince hem Hindistan'a girerek ekonomik açıdan bölgeyi kullanmak hemde Hristiyanlığı yaymak istemişlerdi.
Portekizliler Hindistanla ticaret yapan Müslüman gemilerine zarar vermeleri ve bunu sonucunda Süveyş,İskenderiye,Basra,Halep,Tripoli ve İran Körfezindeki ticaret merkezlerinin yolu kapanmış.Ayrıca Hacca gidip gelen Müslüman gemilerin, batırmaya başlamaları ile Hindistan'daki GÜCERAT İSLAM DEVLETİ'NİN Portekizlilere karşı Osmanlılardan yardım istemesi.
SEFERLERİ:
Osmanlı Devleti 1538-1553 yılları arasında bu bölgeye dört sefer düzenlemiştir.Bu seferleri:

1538 HADİM SÜLEYMAN PAŞA ,
1551 PİRİ REİS ,,
1552 MURAT REİS
1553 SYDİ ALİ REİS
gerçeklerştirmiştir.
HİNT DENİZ SEFERLERİ
Bu seferlerde Portekizlilerle savaşılmış ancak kesin bir üstünlük sağlanamamıştır.Yemen,Aden,Sudan ve Habeşisten'ın bazı kısımları bu seferler sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır.
HİNT SEFERLERİNİN BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİ:
Osmanlı Devlet adamlarının Hint yoluna gereken önemi vermemeleri ve bu seferlerde siyasi veya ekonomik bir amaç taşımamaları sadece bu seferlere yardım seferi gözüyle bakmaları.
Osmanlı gemilerinin Okyonus şartlarına uygun olmaması
Gücerat Sultanlığının Osmanlı Devleti'ne gereken yardımı yapmaması.
NOT : Osmanlı Padişahlarının halife olarak ilk yardım ettikleri Müslüman ülke GÜCERAT'DIR.


FRANSA'YA VERİLEN KAPİTÜLASYONLAR
TRABLUSGARP'IN FETHİ (1551)
FRANSA İLE İLİŞKİLER
Osmalı Fransız ilişkileri Fransa'nın Almanya'ya karşı Kanuni'den yardım istemesiyle başladı.1526'da Macaristan seferine çıkan Kanuni,Mohaç zaferiyle I. Fransuva'yı esaretten kurtardı.Osmanlı Devleti ile iyi ilişkilerini devam ettirmek isteyen Fransızlar,Irakeyn seferi sırasında elçi gönderdiler.Kanuni,I. Fransuva'nın istediği ekonomik, ticari ve hukuki ayrıcalıkları kabul ederek antlaşma imzaladı(1535).
FRANSA'YA VERİLEN KAPİTÜLASYONLAR
Kanuni, I. Fransuva'ya kapitülasyonları verirken şunları amaçlamıştı:
Fransa'yı kendi yanına çekerek Avrupa Hristyan birliğini bozmak,
Akdeniz ticaretini canlandırmak,
Osmanlı ticaret malları Fransızlar vasıtasıyla Avrupa'ya aktarmak,
Fransız limanlarından faydalanmaktır.
FRANSA'YA VERİLEN KAPİTÜLASYONLAR
1535'te yapılan antlaşma ile Fransızlara tanınan ayrıcalıkların başlıcaları şunlardır:
Fransız ticaret gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşabilecekler,istedikleri limana girebileceklerdi.
Fransız tüccarlardan, diğer tüccarlara göre daha az vergi alınacaktı.
osmanlı ülkesinde yerleşmiş bulunan Fransızlar dn ve mezhep hürriyetine sahip olacaklardı.
Fransız tüccarları arasındaki davalara Fransız mahkemeleri bakacaktı.
Fransız tüccarlarla Türkler arasındaki davalara Türk mahkemeleri bakacak,ancak bu mahkemelerde bir Fransız tercüman bulunacaktı.
FRANSA'YA VERİLEN KAPİTÜLASYONLAR
Osmanlı ülkesinde ölen Fransız tüccarın malları ya da Osmanlı sularında batan bir geminin mal ve eşyası Fransa'daki varislerine verilecekti.
Türk tüccarları da Fransa toprakları ve denizlerinde bu haklarından faydalanacaktı.
Kapitülasyonlar, anlaşmayı imzalayan hükümdarların sağ kaldıkları süre içerisinde geçerli olacaktı.
ÖNEMİ
:
Fransızlar diğer milletlerden fazla çıkar elde ettiler.
Fransa ile ilişkiler gelişti.Fransa'ya askeri yardım amacıyla da Barbaros Hayreddin Paşa ve daha sonra Turgut Reis gönderildi.
Fransa'ya verilen kapitülasyonlardan zamanla diğer Avrupa devletleri de yararlanmaya başladı.
Kapitülasyonlardan diğer Avrupa devletlerinden yararlanmaları ve kapsamının genişlemesiyle Osmanlı Debleti zor duruma düştü.Zamanla Osmanlı ülkesi Avrupa devletlerinin açık pazarı haline geldi.

FRANSA'YA VERİLEN KAPİTÜLASYONLAR
Turgut Reis
KÜBRA DEMIRKAN
408 10-F

KAYNAKÇA :
Tarih ders notları
Maltepe Dershanesi kitabı
Tarih 10.sınıf ders kitabı
Full transcript