Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Brouwers Thema 3: MENS EN MILIEU 5H

No description
by

Lisette Brouwers

on 28 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Brouwers Thema 3: MENS EN MILIEU 5H

Mens en milieu Thema 3 Doelstelling 1 De voornaamste oorzaken en gevolgen van de milieuproblemen kunnen noemen BS 2: Voedselproductie manieren waarop een optimale productie van voedsel kan worden verkregen Vraag 1 In suriname kappen de bewoners van het tropisch regenwoud een stuk bos en maken daar akkers op. Na enkele jaren blijken deze akkertjes niet meer voldoende gewassen op te brengen. Ze kappen dan opnieuw een stuk bos.


Leg uit hoe het komt dat de akkers na enkele jaren niets meer opbrengen. Gebruik in je antwoord het woord kringloop Oorzaken?
Gevolgen? bemesting, 2 manieren??
bodembewerking, voordeel?
bescherming van gewassen
(biologisch of chemisch),
pesticiden (nadelen en voordelen),
genetische modificatie vraag 2 Genetische modificeerde aardappels
Op aardappelplanten leven coloradokevers. Deze soort wordt door aardappeltelers sinds lange tijd met insekticiden bestreden. Het insect is echte ongevoelig geworden voor veel pesticiden. Biologische bestrijding met behulp van een bacterie (Bacillus thuringiensis) is mogelijk door het uitscheiden van een giftig eiwit wat de larve aantast. Het is gelukt het gen dat codeert voor dit eiwit te isoleren en te planten in een aardappelplant. Deze nieuwe plant blijkt giftig voor de coloradokevers.
Het ontstaan van resistente populaties is een van de nadelen van pesticiden. Noem twee andere nadelen. BS 3: De lucht de oorzaken van zure regen en andere vormen van luchtvervuiling noemen Verkeer, elektriciteitscentrales en industrie:
Uitstoot van zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NO en NO2)
door verbranding van fossiele brandstoffen
Samen met waterdamp en zuurstof>
zwavelzuur(H2SO4) en salpeterzuur (HNO3)
Gevolgen??? Hieronder staan 4 gevolgen van luchtvervuiling:
1. aantasting van beeldhouwerken
2. beschadiging van wortelharen
3 verhoging van de concentratue aluminium in het grondwater
4. remming van de fotosynthese
Welke van deze 4 zijn een gevolg van zuurdepositie? Wat? Oorzaak? Gevolg? CO2
waterdamp
methaangas klimaatverandering
stijging zeespiegel
droogte
overstromingen Vraag 3 Vraag 4 Miljoenen jaren geleden werden koolstofatomen geassimileerd en daarna vastgelegd in fossiele brandstoffen. Een koolstofatoom uit een fossiele brandstof kan zich nu in jouw lichaam bevinden. In de volgende afbeelding zie je de koolstofkringloop. Wat is de kortste route waarlangs het koolstofatoom in jou lichaam kan zijn terecht gekomen? Begin bij het organisme die de koolstofatomen assimileren, tot aan het cmpartiment dat jouw lichaam weergeeft. BS 4: Het water de oorzaken en gevolgen van eutrofiering kunnen noemen Zelfreinigend vermogen van water: mineralisatie
vermesting; fosfaat en nitraat> voedselrijk>toename algen en kroos> water troebel en minder licht> vissen dood organische stoffen anorganische stoffen producenten reducenten:
mineralisatie stikstofoxiden saltpeterzuur samen met waterdamp en zuurstof
Full transcript