Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Iskolaérettségi vizsgálat

Use this template to create a birds eye view of your desk
by

Sári Gorgo

on 31 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Iskolaérettségi vizsgálat

(cc) photo by Metro Centric on Flickr
(cc) photo by Franco Folini on Flickr
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
NAGYMOZGÁSOK JELLEMZÖI
Rövid és hosszútávú emlékezet (szukcesszív és szimultán)
Nevek, tárgyak, képek, információk rögzítéséről és felidézéséről van szó
(kódolás-dekódolás folyamata)
Relációkat, műveleteket, információtömböket tárol minőségében a központi idegrendszer.
Ezek az emlékezeti ENGRAMOK.
Magdi
Dr. Sári Mihályné
logopédus

NEVELÉSI ÉRTEKEZLET
Pécsvárad,
Gesztenyés úti és Vár úti Óvoda
A MOZGÁS rendszere
Testi érettség
Motoros képességek
Testtartás - ülés - állás - járárás
Kúszás - mászás
Gurulás
Egyensúly fejlődés - ugrás - dobás jellemzői
Szökdelés
LATERALITÁS - TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS - TESTFOGALOM
(mint összefüggő fogalomrendszerek)
Domináns oldal feltérképezése (kézre, lábra, szemre, fülre)
Testfogalom- testtérkép- testhatárok TESTTUDAT
Téri tájékozódás szintjei:


Verbális megjelenítés - téri fogalmak
saját testvázlaton
térben
síkban
GRAFIKUS SZINTEK:
Ceruzafogás
Vonalvezetés - satírozás
Emberábrázolás kritériumai
Balforgású körívek
Összetett formák ábrázolása - írástöréspontok
Egyvonallal ábrázolás (iskolaelőkészítős szintek)
RAJZOLÓMOZGÁS
ÍRÓMOZGÁS
KIALAKULÁSA
Technikai szint:
Ujjak, csukló, könyök, váll izom koordinációi
Feszítő - hajlító (antagonista izmok koordinációi)
KÖSZÖNÖM
A
MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!
FINOMMOTORIKA
Grafizmus
Megelőző mechanizmusok:
vágás
tépés
hajtogatás
gyöngyfűzés, stb.
KOGNITÍV FUNKCIÓK
Értelmi
(mentális képességek) mutatói az iskolaérettség tükrében
Vizuális észlelés feladatai
Vizuális (látási) megkülönböztető és azonosságot differenciáló feladatok
szín-nagyság-forma észlelések, Gestalt funkció (alak-háttér megkülönböztetése)
irányok megkülönböztetése (jobbra nézz, balra nézz, lefelé-fölé...), sorminták kirakása ( ), képek időrendi sorrendben
globális észlelés feladatai, rész-egész viszonyai, hiányos rajzok kiegészítései
pontozott ábrák, vonalkavalkád...
Az akusztikus
észlelés feladatai

Nagyobb figyelmet, módszertani odafigyelést igényel!
Dichotikus hallási figyelem felfedezése

Zöngés- zöngétlen hangzópárok differenciálása (kép-gép, doboz-toboz...)

Szóanalízis (elől-hátul-középen)

Akusztikus zárás (ku-tya? ku-vasz? ka-ti? ka-lap? ka-nál?)
"Ki találja ki, mire gondoltam?" Minden értelmes szó megfelelő!

Válogatás: hosszabb-rövidebb hangsorok. Melyiket mondom rövidebben-hosszabban? (sál-autóbuszvezető)

Hosszabb hangsortávolsáok pontos visszaadása (mondatok-számsorok) többes utasítások végrehajtása (iskolai élet)
A FIGYELEM JELLEMZÖI
Figyelemtartósság: 10 percen túli aktív figyelem

Figyelemmegosztás: több megfigyelési szempontot egyidejüleg észben tartani (pl.: nemek közötti különbségek)

Figyelemátvitel: figyelmi csatornák gyors váltása
ellenkezője a perszeveráció, figyelemtapadás

Ingadozó-hullámzó figyelem, könnyen elterelhető figyelem, a környezet ingereit nem tudja kizárni
AZ EMLÉKEZET JELLEMZÖI
A rövid távú emlékezetből a hosszú távú emlékezetbe kerülés kb. 7 perc
kódolás-dekódolás folyamata (rögzítés-felidézés)

FEJLESZTÉSBEN:
memoriter gyakorlatok,versek, események, mesék késleltetett visszaadása
A gondolkodás típusai és a verbalizáció
Általános tájékozottság

Analógiás gondolkodás (szinoním és ellentétes fogalmak gyűjtése)

Problémamegoldó gondolkodás

Következtető gondolkodás

Logikus gondolkodás
FOGALMI HÁLÓ KIAKAKÍTÁSA
FUNKCIÓ JELÖLÉSE
-Mi a ló?
-A lovon lovaglunk.
ÁLTALÁNOSÍTÁS
Összehasonlítás-
differenciálás
EGYEDI JEGYEK GYŰJTÉSE
A lónak sörénye van, vágtat!
KONKRETIZÁLÁS
(A fogalomhoz tartozó
elemek)
GYŰJTŐFOGALOMBA SOROLÁS
A ló olyan állat, amelynek hosszú sörénye van, és vágtatni is tud.
Kategorizálás,
a főfogalom megtalálása
(növény, állat, bútor, jármű...)
KULCSFUNKCIÓK - KULCSKÉPESSÉGEK
Iskolaérettségi követelmények: ezek a biztos mentális érettségi jelek
Az összehasonlítás és a megkülönböztetés esetében a fogalom lényeges jegyét tudja megragadni

A jelentéstartalmon túl rendszerbe is foglalja, megnevezi a gyűjtőfogalmat, a főfogalmat is.

(pl.: körte, alma, szőlő, "mondd ezeket egy szóval!")
Minél több gyűjtőfogammal rendelkezzen!
(10 gyűjtőfogalomnál legalább 3-3 elemet tudjon felsorolni!)
Idői fogalmak ismerete
(biztos iskolaérettség jegye)
Napszakok, a hét napjainak ismerete, használata jelenti az idői viszonyok megértését.
Az idöi viszonyok megértésén alapul:
Ok-okozati összefüggések
felismerése és visszaadása az összefüggő beszédben
(4-6 elem közötti összefüggés felismerése)

A
következtetöő gondolkodás
: az oksági viszonyok felismerésén alapszik. "Mi történne akkor ha...?"

Az idői fogalmak időrendi (kronológiai)sorrendbe állításával alakítjuk a
logikus gondolkodást
.
Alapja a hosszútávú memóriába helyezése, memorizálás.
Ezek az engramok lesznek később felidézhetőek, előhívhatóak.
Hogyan alakítjuk ki az idöi fogalmakat?
BESZÉDBEN
GONDOLKODÁSI MÜVELETEKBEN
A
napok
történéseiből, ritmicitálásából (ismétlődéséből), ezek folyamatos rögzítésével a napok neveit és a napszakokat tudatosítjuk.
"Reggel, délben, este, délelőtt, délután, stb."
Az ezekhez kötődő jellemző cselekvéssorozatokat is megbeszéljük.
A hétköznapok, a hét napjai után a
hétvégék
napjainak "szombat, vasárnap" megtanulásával "holnap, tegnap, holnapután" fogalmakat is kódoljuk.
Az
évszakok
fogalmaival tudatosul a "tavaly, jövőre" fogalomkör is.
(születésnapok, ünnepnapok felelevenítése)
SZOCIÁLIS ÉRETTSÉG
Önállósági szint:
önkiszolgálás
szokásrendszerek
önérvényesítés módjai
(empátia, dac, duzzogás)

(udvariassági) normák betartása
személyes kontaktus nélkül
Kapcsolatteremtés
felnöttekkel és társakkal
Kezdeményező-elfogadó-
szemlélődő-elutasító, stb.

Közösségben elglalt helye
(pl.: magyányos, vagy
több kölcsönös
kapcsolata van,
stb.)
Feladat és kötelességvállalás
szintjei
Feladattudat, feladattartás
Irányítással-önállóan-magányosan tevékenykedő

Társakhoz sodródó, kitartó, elmélyült, stb.

Együttmüködési képesség???
Alkalmazkodóképesség???
Érzelmi képességei
Érzelmek felismerése-empátia szintje
Szélsőséges, vagy reális érzelmi megnyilvánulások jellemzik?

Szabálytudat-önállóan betartja- interiorizációs szintű (belsővé vált), vagy állandó megerősítést igényel?

Frusztrációs tolerancia- kudarctürö képességek reakciói:
szélsőséges, agresszív-durva-heves indulati kitörések jellemzik, vagy
türelmes, többször újra próbálkozik
Dyslexia prevenció
NEURO-FIZIOLÓAI HÁTTERE:
Neuro-fiziológiai háttere, kóroki folyamatai:

Ranschburg Pál (1920) vizuális zavarok, "homogéngátlás"

MCD (minimális cerebrális dysfunkciók)

Kognitív funkciók beidegzésének, integrációinak időbeli feldolgozási zavara

TÜNETEI
Elhúzódó, nehezen javuló pöszeség

Vizuális észlelési rendszer zavarai
Alak- és tér-észlelés hiányosságai

Fonológiai éretlenség: reverziók a szavakban, mondatokban (oszlop=oszlopsz) hangsortávolságok pontatlan kódolása és dekódolása

Memorizálási nehézségek (verstanulás)

Gyenge ritmikus érzék
Full transcript