Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Amnon Shefi

on 18 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

My first Prezi This is my first attempt
I am curious to find out how friendly the application really is
page two and there add more text here let's add a leaf and also here in the air מצגות ההמשך

איך מגיעים המים לביתנו?
על כך במצגת המים בעיר

מה קורה עם המים
לאחר השימוש בבית?
על כך במצגת הביוב מצגת זו נערכה כחלק ממערך מצגות
העוסק במים בירושלים.
המצגת נערכה בחסות ובתרומת חברת הגיחון
תאגיד המים של ירושלים
שפעילותו לאספקת מים באיכות טובה לתושבי ירושלים נמשכת 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע 365 ימים בשנה
תוך שימור הסביבה

תודותנו לתאגיד הגיחון
ולשאר התומכים בתכנית החינוך
המקרבים את הנוער למצוינות הישראלית בנושא מים. תודות
נוער שותה מים ודעת
קירוב הנוער למצוינות המים הישראלית
בחסות הגיחון - תאגיד המים בירושלים
בשיתוף רשות המים משרדי התמ''ת והחינוך, הטכניון, תעשיית המים והרוטרי בישראל שואב מים היסטוריה של אספקת מים לבתים על מנת לחמם מים בתים רבים משתמשים בדודי שמש.
דוד שמש למעשה ממיר את אנרגיית האור לחום על מנת לחמם את המים.

איך דוד שמש עובד?
לוחיות שחורות המשמשות כקולטי שמש ממוקמות בכיוון דרום. כיוון הלוחיות וצבעם מבטיח קליטה וספיגה מרבית של שמש. תחת הקולטים קיים צינור נחושת מפותל ובו זורמים המים. קרינת השמש פוגעת במשטחים הקולטים ונבלעת. עקב כך מתחממים המשטחים ומחממים את הצינורות שצמודים להם ואת המים הזורמים בתוכם. דוד שמש – מים חמים ומים קרים יחידות מדידה הן יחידות הנפח
מטר מעוקב (מק''ב) וליטרים, במק'''ב יש 1,000 ליטרים)
מוני המים – מונם את המק''ב הנצרכים בבית
מאזן המים בעיר בשכונה בבית – בודק
שכמות המים המגיעה לשכונה = לסכום החלוקה לבתים בשכונה,
שכמות המים המגיעה לבית (לנכס) = לסכום החלוקה לדיירים ולחצר המשותפת
מניה אלחוטית רצופה מאפשרת בדיקת הזרימה בלילה ואיתור דליפות, וניתן לבצעה באופן כשר למהדרין
התשלום מתבצע על פי תעריפם שקובעת המדינה לפי מספר הנפשות בבית.
ראו עוד במצגת המים בעיר, ומניעת דלף התשלום עבור המים המצגת עוסקת באספקה וצריכה של המים בבית
איך המים זורמים בברזים, איך מונים את כמויות המים
מהם שימושי המים בבית וכמויות הצריכה
ומה קורה עם המים לאחר השימוש.

מצוינות דרכי חיסכון במים
בנושא זה עוסקות עם שתי מצגותנוספות מהסדרה:

בכמויות המים ואפן מדידתם ובניסוי חקר של הצריכה בבית
ומצגת ניסוי חקר אודות פעולת החסכם

המצגת מיועדת לתלמידים בוגרים ביסודי ותלמידי חט''ב מה במצגת? מעבדות איכות המים של הגיחון מבטיחות את איכות המים לכל צרכן איכות המים לחץ ומהירות זרימה (ספיקה) ההפרש בין גובה המיכל לגובה הברז
קובע את לחץ הזרימה
קוטר הצנרת קובע את כמות הזרימה (ספיקה) האם הגודל של מיכל המים משפיע על הלחץ של המים?

לא.
מה שמשפיע על לחץ המים היא כמות (משקל) המים שמעל פתח היציאה, אשר "לוחצים" על המים בפתח בכוח הכבידה. מה גורם למים לזרום? כולנו יודעים שהמים חיוניים לחיינו
המים הםהצורך החיוני ביותר (לאחר האויר) לתפקוד גופנו
ואנו שותים מים רבים מידי יום לצורך פעילות הגוף
והםמשמשים גםלצינון גופנו באמצעותהזעה.

ועלכך במצגתהמיוחדתראו מאזן מים באדם ומאזן החום באדם

אולם...
רוב השימוש שלנו במים לא נועד לשתיה... השימוש במים איך ניתן לחסוך במים?
שימוש חוזר במי קולחין לחקלאות ולמילוי ניאגרות
שימוש מבוקר במים בבית
שימוש במוצרים מיוחדים העוזרים לחסוך במים חיסכון במים איכות המים נמדדת באופן קבוע ומפורסמת לפרטיה באתר התאגיד איכות המים מי הברז בישראל איכותים ומבוקרים ברמה גבוהה ביותר
וניתן לשתות אותם ללא חשש
מי הברז בדרך כלל טובים ובריאים ממים מבוקבקים
קימים מסננים מסוגים רבים המוצעים להתקנה בבית
יש לזכור שבמסננים מצטבר לכלוך יש להקפיד לנקותם ולהחליפם, שאם לא כן רב נזקם רב מתועלתם.
האבנית שבמים מכילה חומרים שחשובים גם לאדם
ואמנם היא נוטה להצטבר ולסתום צנרת מתכת
אך היא מגינה מפני נזקי חלודה.
פירוט איכויות המים
באתרי תאגידי המים איכות המים משאבת לחץ למילוי המיכל במגדל המים
מיכל מגדל המים
צרכני המים בבית ואיך ניראת התמונה כולה? המצב דומה בכילים שלובים, בהם המים מתאזנים בגובה אחיד.
הדבר נובע מכך שלחץ מים שווה פועל לכל הכוונים
תכונה אותה גילה הפיסיקאי הצרפתי בלז פסקל במאה ה- 17, שנקראת על שמו: חוק פסקללכן הלחץ בצינור האופקי זהה בפתחי כל החיבורים אליו וגובה עמודי המים אחיד. כילים שלובים מהו מסלול זרימת המים בבית מתחיל?
מהברז והמונה הראשי, נקודת הכניסה של המים למערכת המים הביתית –
המים זורמים בצנרת הסתעפות לכל צרכני המים בבית.
ראשית למערכת חימום המים ומשם מתפצלות שתי מערכות מים קרים וחמים.
להדחת האסלות להשקייה ושרותי חצר מגיעים מים קרים
לשאר הצרכנים כמו ברזי רחצה, בישול וניקיון במטבח
מגיעים במקביל מים חמים וקרים ועירובם לחום הרצוי
נעשה בברז עצמו. מערכת המים בביתנו כמות המים הנצרכת נמדדת במטרים מעוקבים (מקו''ב)
מוני המים מודדים את כמות המים ומציינים אותה במונה מכאני.
את המידע יכול נציג תאגיד המים לקרוא בצורה ידנית ביקור במקום.
ניתן למדוד גם עם מונה אלקטרוני ולשגר את המידע אלחוטית למחשב מרכזי.
ניתן לקרוא מונה מכאני באופן אופטי-אלחוטי תוך "שמירת שבת" למהדרין
הקריאה מבוססת על מונה מכאני שנמדד חשמלית ומשודר אלחוטית רק בימי החול. מניית מים כשרה למהדרין 165 ליטר הם 0.165 קו''ב (מטר מעוקב). למה? דוגמה דומה ממדינה אחרת צריכת מים ביתית בישראל נעה בין 100 ל 230 ליטר לנפש ליום,
בממוצע כ-165 ליטר ליום, כמות גדולה שמעידה על רמת חיים גבוהה.
להיכן זורמים המים?

הדחת אסלות – 55-60 ליטר (35%)
רחצה – 55-60 ליטר (35%)
שתייה, בישול והדחת כלים – 30 ליטר (20%)
כביסה וניקיון – 8 ליטר (5%)
גינון – 8 ליטר (5%)

שימו לב שרוב המים נצרכים לניקיון וסניטציה
חלקם של מי השתייה והבישול
שהם צורך החיים החיוני ביותר
קטן מאוד יחסית, פחות מ 10% צריכת מים ביתית אופינייות 4.2.2013 המים בבית נוער שותה מים ודעת
קירוב הנוער למצוינות המים הישראלית
בחסות הגיחון - תאגיד המים בירושלים
בשיתוף רשות המים משרדי התמ''ת והחינוך, הטכניון, תעשיית המים והרוטרי בישראל צפיפות חלקיקים גדלה כאשר משקיעים אנרגיית חום:  כאשר המים בצינורות דוד השמש מתחממים הם עולים מעלה, שכן צפיפותם נמוכה מזו של המים הקרים שבדוד, למיכל שאוגר אותם. ברגע שהמים החמים עלו מעלה הם בעצם מפנים מקום למים קרים יותר שמגיעים מהדוד. מה קורה למים חמים בדוד השמש? גובה עמוד המים במגדל גדול מגובה הברז
לכן המים זורמים בעוז...
(לפי חוק הכלים השלובים, הם יכולים עוד לעלות עד לגובה המגדל) מה גורם למים לזרום? חלוקת האחריות והחיוב הכספי חשובה כדי לפקח על הצריכה ולמנוע דליפות מים שאיש אינו אחראי להן באחריות וועד הבית באחריות הדייר צנרת עירונית באחריות התאגיד כיצד מובילים ומחלקים מים לכולנו ?
מערכת אספקת המים עירונית מודרנית מגיעה עד לברז ראשי בכניסה לכל בית.
עד לנקודה הזאת המים הם באחראיות תאגיד המים.
מכאן והלאה המים באחריות של בעל הנכס. כלומר אנחנו.

בהזנה הראשית לכל נכס מותקן ברז ראשי ("שיבר") ומונה כללי לכל הנכס
בנכס המפוצל ליחידו תמשנה כמו דירות בבית דירות
מפוצלת ההזנה והמניה לכל דייר בנפרד.

לכל דייר מותקן ברז ראשי ומונה מים בכניסה לדירה.
הברז מאפשר לסגור את אספקת המים לדירה לצורך תיקון וטיפול בצנרת
והמונה מודד את כמות המים הנצרכת על ידי הדירים.
עבורה משלם הדייר בהתאם לצריכה. הובלה וחלוקת מים לביתנו
Full transcript