Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KAIZEN - małe kroki dużych zmian

No description
by

Agnieszka Lewandowska

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KAIZEN - małe kroki dużych zmian

KAIZEN
IMPROVEMENT
CONTINUOUS
JAPANESE
PHILOSOPHY
MASAAKI
MANAGEMENT
PRODUCTIVITY
ENGINEERING
TRAINING
JUST IN TIME
POKA-YOKE
TQM
ACTIVITY
TOYOTA
JAPAN
5S
MANUFACTURING
QUALITY
PROCESS
IMAI
WORKERS
BUSINESS
CONTROL
GROUP
CYCLE
WORKPLACE
PERFORMING
CEO
PEOPLE
SUCCESS
REFERENCES
CONSTANT
BETTER
WORLD
ACTIVITY
DEVELOPMENT
CONSTANT
RESULTS
PURPOSE
LEAN
EDIT
APPROACH
HELP
SMALL
IMAI
MUDA
WORKPLACE
JAPAN
KANBAN
MUDA
PRODUCTIVITY
IDEAS
TOGETHER
COMPETITIVENESS
CHANGE
PRINCIPLES
NEVER ENDING
FIRST
NEW
NEW
NEW
IMPROVEMENT
IMPROVEMENT
CHANGE
CHANGE
CHANGE
CHANGE
DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
QUALITY
QUALITY
WORKPLACE
WORKPLACE
WORKPLACE
WORKPLACE
PROCESS
FOCUSED
ELEMENTS
METHOD
6 SIGMA
IMPLEMENTATION
DONE
PERSONAL
APPLIED
LOCAL
EXPERIMENTS
FOCUSED
FOCUSED
FOCUSED
FOCUSED
ELEMENTS
ELEMENTS
ELEMENTS
ELEMENTS
DONE
DONE
DONE
IMPLEMENTATION
IMPLEMENTATION
SMALL
SMALL
SMALL
SMALL
JAPANESE
JAPANESE
DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
EXPERIMENTS
EXPERIMENTS
METHOD
METHOD
6 SIGMA
AGENDA
1. Wprowadzenie.
2. Zasady.
3. Cechy charakterystyczne.
4. Hierarchia zaangażowania.
5. Etapy wdrażania.
6. Muda.
7. 5S.
8. Korzyści.
9. Pytania.

KAI
- zmiana
ZEN
- dobra/ poprawa

KAIZEN
-
- ciągłe ulepszanie
"Nawet największy głupiec jest w stanie zwiększyć efektywność pracy, jeżeli poświęci na to odpowiednią ilość środków. Prawdziwą sztuką jest zwiększenie efektywności bez dodatkowych inwestycji w nowe urządzenia i technologie."
Masaaki Imai

KAIZEN
- filozofia wprowadzania niewielkich zmian (usprawnień) za pomocą małych kroków; nie są to zabiegi spektakularne ani kosztowne, ale ich rezultaty są wymierne.
Zasady
KAIZEN
1. Problemy stwarzają możliwości.
2. Pytaj 5 razy 'Dlaczego?'.
3. Bierz pomysły od wszystkich.
4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wprowadzenia.
5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
6. Nie przyjmuj do wiadomości, że czegoś nie da się zrobić.
7. Wybieraj proste rozwiązania - nie czekając na te idealne.
8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
9. Pomyłki koryguj na bieżąco.
10. Ulepszanie nie ma końca.
Hierarchia zaangażowania
"Przykład idzie z góry,
siła działa z dołu."
Etapy wdrażania
KAIZEN
Zdefiniowanie
obszaru
usprawnień
Analiza i selekcja
kluczowych problemów
Identyfikacja
powodów usprawnień
Zaplanowanie
środków zaradczych
Implementacja
Porównanie
rezultatów
Standaryzacja
MUDA
MARNOTRAWSTWO
czynności oraz rzeczy, które nie wytwarzają wartości dodanej
Rodzaje marnotrawstwa
1.
Nadprodukcja.
2.
Brak efektywności.
3.
Oczekiwanie.
4.
Nadmierny ruch i transport.
5.
Zapasy.
6.
Nadmierne przetwarzanie.
7.
Błędy.
Korzyści z wprowadzenia
KAIZEN
łatwiejsze osiąganie stabilnej pozycji konkurencyjnej,
niska i prosta odpowiedzialność,
niskie koszty wprowadzania i stosowania,
polepszenie wyników ekonomicznych,
skrócenie czasów procesów,
eliminacja nadmiernych zapasów,
eliminacja pomyłek, błędów, wypadków,
zwiększenie poziomu zadowolenia klientów,
lepsze wykorzystanie maszyn,
uproszczenie administracji, redukcja dokumentacji, lepsza komunikacja.

Koncepcja 5S według
KAIZEN
SEIRI
SEITON
SEISO
SEIKETSU
SHITSUKE
features
features
Cechy
KAIZEN
SKUTEK:
Długookresowy i długotrwały
TEMPO:
Małe kroki
RAMY CZASOWE:
Ciągłe i rozszerzające się
ZMIANY:
Stopniowe i stałe
UCZESTNICTWO:
Każda osoba
PODEJŚCIE:
Grupowe, systemowe
TRYB:
Utrzymanie istniejącego stanu
i usprawnienia
WYMAGANIA:
Nieduże inwestycje, duży wysiłek
utrzymania
UKIERUNKOWANIE:
Na rzecz lepszych rezultatów

KAIZEN

a innowacje
Cele
Kaizen
Kaizen poprzez stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy dąży do osiągnięcia następujących celów :
-skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości;
-dostosowywanie techniczne elementów systemu;
-tworzenie kryteriów oceny i nagradzania;
-redukcję kosztów.


Bibliografia
Czerska M. (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H. Beck, 2010
Gajewski A., Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów, 2007
Imai M., Gemba kaizen: zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, 2006
Imai M., Kaizen - klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, Wydawnictwo MT Biznes, 2007
Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wyd. Dom Organizatora, Toruń, 2006
Łaganowska D., Kaizen - japońska filozofia pracy, a proces innowacyjny w przedsiębiorstwie, PWSZ, 2009
Maurer R., Filozofia Kaizen - jak mały krok może zmienić Twoje życie, Wydawnictwo Helion, 2011

http://pl.kaizen.com/
http://www.centrum.jakosci.pl/zasady-jakosci,kaizen-zdroworozsadkowa-koncepcja-zarzadzania.html
Dziękujemy za uwagę!
Agnieszka Lewandowska
Tomasz Lombardo
Anna Majchrzak
Pytania?
"Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku."
KAIZEN
koncepcja zarządzania
filozofia życia
Stanowisko montażowe
Innowacje a
Kaizen
przed zmianami
po zmianach
5S w biurze
przed zmianami
po zmianach
Koncepcja idealna?
* chęć osiągania szybkich rezultatów,
* zbyt wysokie oczekiwania co do jakości zgłaszanych zmian,
* mentalność.
Full transcript