Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Educatia antreprenoriala 2014

No description
by

on 11 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Educatia antreprenoriala 2014

Instituţiile de învăţământ
Firma de exerciţiu - primul pas în dezvoltarea mediului de afaceri
document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de predare – învăţare - evaluarea disciplinei
„Bazele Antreprenoriatului”
în sistemul învăţământului secundar profesional;

conceput astfel încât să permită profesorilor din instituţiile profesionale posibilitatea de a-şi elabora o strategie eficientă de organizare a demersului educaţional în vederea formării la elevi a unor abilităţi, valori şi atitudini în contextul provocărilor şi cerinţelor pieţei muncii a societăţii contemporane.

Curriculum-ul modular
Bazele Antreprenoriatului
EDUCAŢIA ANTREPRENORIALĂ – NIVEL UE
integrarea cunoştinţelor propuse de alte discipline studiate şi a competenţelor vizate de acestea, demers prin excelenţă interdisciplinar şi transcurricular

conexiunea explicită între ceea ce se învaţă şi scopul pentru care se învaţă

orientarea către latura pragmatică a aplicării curriculum-ului

dezvoltarea la elevi/studenţi a competenţelor care să le permită valorificarea eficientă a propriului potenţial şi, în perspectivă, gestionarea eficientă a propriei afaceri

adaptarea sistemului de învăţământ la noile provocări ale mediului de afaceri, aflat într-o continuă dinamică atât în spaţiile naţionale, cât şi în cele internaţionale.


MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!Obiective pe termen lung
Cadrele didactice
Coordonare/
colaborare defectuoasă
CADRUL POLITIC

Discipline -
opţionale
: Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături, Frizerie şi cosmetică, Design vestimentar, Filatură şi ţesături, Modelarea şi tehnologia
-
economice
: Economia aplicată, Marketing, Management, Firma de exercițiu, Managementul întreprinderii, Bazele antreprenoriatului; Economia aplicată, Firma şcolară

Firma de exercițiu
Proiectului Kultur Kontakt „ECONET (2006-prezent)- Evoluţia lucrului Firmelor de Exerciţiu”, finanţat de Agenţia Austriacă de Cooperare, formate 53 Firme de Exerciţiu, cu cca 800 de elevi implicaţi, în 18 instituţii (14 colegii, 3 şcoli profesionale şi 1 liceu profesional).

Educaţia şi formarea antreprenorială învăţămîntul vocaţional/tehnic postsecundar
Învăţămîntul vocaţional/tehnic secundar:
angajamente realizate şi de perspectivă
În instituţiile de învăţământ mediu de specialitate (colegii) educaţia şi formarea antreprenorială:

prin disciplina obligatorie „Bazele antreprenoriatului” (90 ore – 3 credite) în 8 colegii cu profil agricol;
prin disciplina „Bazele antreprenoriatului” (90 ore – 3 credite) în 13 colegii (pilotare a cursului);
în cadrul orelor opţionale şi al disciplinelor economice (restul colegiilor).

Bazele antreprenoriatului (120 ore: 96 ore teorie/practică, 24 ore consultaţii)
Obiectivul 7: Stimularea tinerilor pentru iniţierea afacerilor şi crearea locurilor de muncă în sectorul agricol şi rural

Facilitarea iniţierii afacerilor în sectorul rural de către tinerii antreprenori
- Introducerea în curricula Universităţii Agrare de Stat din Moldova a disciplinei privind "Bazele antreprenoriatului"

2014 – 2015, MAIU

Foaia de parcurs pentru ameliorarea
competivitătii în RM
Constrângeri şi probleme specifice
Obiectivul 7: Abilitarea populaţiei cu competenţe inovaţionale

Adaptarea programelor de instruire formală la necesităţile dezvoltării inovaţionale şi susţinerea intrării tinerelor talente în sfera inovaţională
Introducerea cursurilor opționale de inventică și creativitate tehnologică, de antreprenoriat și economie în treapta de studii primare, gimnaziale, liceale și universitare; 2015-2016, ASM, MEd; MEc
Elaborarea şi implementarea programelor educaţionale aferente procesului inovațional la facultățile de management și inginerie; Trimestrul IV, 2015, ASM, MEd; MEc

Foaia de parcurs pentru ameliorarea
competivitătii în RM
Constrângeri şi probleme specifice
Foaia de parcurs pentru ameliorarea
competivitătii în RM
Constrângeri si probleme specifice (2013)

Resursele Umane


Cercetare, Tehnologii si Inovații: Cercetarea-dezvoltarea, inovaţiile şi transferul de tehnologii, antreprenoriatul bazat pe cunoştinţe sunt rezerve esenţiale şi, practic, inepuizabile de dezvoltare a unei economii competitive, de aceea în ţările prospere, mai mult de 70% din creşterea PIB se realizează cu implicarea ştiinţei şi prin implementarea realizărilor ştiinţifice, asimilarea tehnologiilor avansate, cunoştinţelor şi a informaţiei.

Învăţămîntul vocaţional/tehnic
secundar şi postsecundar
Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (nr.845-XII din 03.01.92)

Legea privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (nr. 206-XVI din 07.07.2006)

Curriculumul modernizat pentru învăţământul preuniversitar (2010)

Planul cadru (2010-2011) prevede clase cu profil economic pentru treapta de liceu, în baza programei elaborată de Junior Achievement Молдова

Strategia consolidată de dezvoltare a învăţămîntului pentru anii 2011-2015

Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pentru anii 2013-2020
Cadrul legal normativ în RM
Demersul strategic european (III)
Comunicatul Comisiei Europene - Încurajarea unei mentalităţi antreprenoriale prin educaţie şi învăţare – (2006) - “Autorităţile naţionale ar trebui să stabilească o cooperare între departamente care să aibă drept rezultat dezvoltarea unei strategii cu obiective clare.”  


Strategia Lisabona reînnoită (2006) - “Necesitatea unei culturi mai inovatoare și antreprenoriale în mediul universitar.”

Carta euro-mediteraneană pentru întreprinderi (2008) - “Cunoştinţe generale despre competenţele antreprenoriale trebuie să fie predate la toate nivelurile de învăţământ.”Demersul strategic european (II)
Carta Europeană pentru Întreprinderile Mici (2000) - “Europa va cultiva spiritul antreprenorial şi noile aptitudini încă de la un stadiu incipient. Cunoştinţele generale de afaceri şi antreprenoriat trebuie predate la toate nivelurile de învăţământ. Modulele specifice ale instruirii în afaceri trebuie să devină o componentă esenţială a programelor de învăţământ la nivel preuniversitar şi universitar.”


Carta verde cu privire la antreprenoriat în Europa (2003) - “Educaţia şi formarea profesională trebuie să contribuie la încurajarea antreprenoriatului prin crearea cadrului şi abilităţilor corespunzătoare.”

Planul de acţiune: Agenda europeană pentru antreprenoriat (2004) - “Alimentarea cu combustibil a unei mentalităţi antreprenoriale.” (Fuelling entrepreneurial mindsets) 

Demersul strategic european (I)
SPIRITUL ANTREPRENORIAL CA FACTOR -
CHEIE AL COMPETITIVITĂŢII


Educaţia Antreprenorială în instituţiile vocaţional-tehnice
din RM:
rezultate şi perspectivedr. Loretta HANDRABURA
viceministră a educaţiei
13.02.2014Actiuni ulterioare
Actiuni ulterioare
Actiuni ulterioare
Full transcript