Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modyul 9: Ang Maingat na Paghuhusga

No description
by

Juine Lavarias

on 30 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modyul 9: Ang Maingat na Paghuhusga

PAGPAPALALIM
Hamon hindi Problema
Maraming mga bagay ang kailangang tugunan sa araw-araw: Ano ang kakainin mamaya? Paano makatutuyo ng damit ngayong umuulan? Saan kukunin
ang pambayad sa mahabang listahan sa tindahan? Sino ang mag-aalaga kay bunso? Paano gagawin ang takdang aralin? Alin ang uunahin sa mga problemang ito?
Karuwagan at Takot
Maaaring nagmula ang mga internal na babalang ito sa
mga hindi kawili-wiling karanasan o sa mga kuwento at paalala ng ibang nakaranas na. Mabuting sundin ang takot na ito. Pero iba ang karuwagan.
Ang pagiging duwag ay pagsuko sa hamon dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili o sa iba.
Nahaharap ka sa isang bagong sitwasyon at dahil bago, agad-agad aatras na lamang at hindi man lang susubukan.
Ano-anong mga karanasan ko o ng iba ang nagsasabi sa aking huwag ko na subukan pa ang kinakaharap kong bagay? Nasubukan ko na ba (o ng iba) ito dati? Ano ang nangyari? Anong pahamak ba ang maidudulot nito sa akin o sa iba kung gagawin ko ang bagay na ito? May pakinabang ba akong makukuha rito? May madadagdag ba o mababawas sa kahulugan ng buhay ko kapag ginawa ko ito? Saan nagmumula ang takot: takot na masaktan, takot magkamali, takot sa sasabihin ng iba, o takot dahil talagang ikapapahamak ko ang gawin pa ang bagay na ito?
Kahinahunan bilang Angkop
Angkop ang magmadali, hindi angkop ang mataranta. Angkop ang mag-ingat, hindi angkop ang maduwag. Angkop ang maging matapang, hindi angkop ang maging mapangahas. Pag-aangkop ang tawag sa paglalapat ng mga kakailanganin ng labas at ng maibibigay ng loob. Ang bungang-kilos nito ay ang angkop. Kahinahunan ang tawag sa saloobin na ayon sa angkop.
Ang Angkop bilang Makatarungan
Angkop lagi ang maging makatarungan at kapag pinipili ang katarungan, nagiging angkop ang lahat. Pansinin ang pagbabago ng gamit sa kaisa-isang salitang “angkop” sa naunang pangungusap. Ang “angkop” ay nauunawaan bilang parehong “dapat” at “wasto,
sakto, o tama.”
Kung ginagawa ang dapat, nangyayari ang sakto.
Sa ganyang paraan nagaganap ang katarungan. Ang paggawa ng makatarungan ay ang angkop.
Ang Kilos ng Pamimili
Laging nasasaisip ang malaking larawan (big picture), ang malawakang ugnayan, at ang kabuuang
kuwento. Prudentia ang pagmamalay na ito sa kabuuan. Nagagawa ang pagbuo sa maingat na paghuhusga ng sitwasyon ayon sa pamantayang kailangan at dapat, ng
panandalian at pangmatagalan, ng pansarili at panlahatan. Hindi namimili sa dalawang dulo, hinahanap ang gitna sa maingat na paghusga.
Karunungang Praktikal
Tinatawag ng pilosopong si Aristoteles ang kinikilala nating birtud ng prudentia bilang phronesis o karunungang praktikal (practical wisdom). Aniya, ang phronesis ay isinasagawang karunungan. Ibig sabihin, iniaangkop ang natututuhan ng isip sa mga pang-araw-araw na gawain. Ang dinadagdag ni Aristoteles na siyang pinakamahalagang sangkap ng phronesis ay ang aspekto ng pagiging mabunga. Masasabing mabunga ang paghusga kung nakalilikha ito ng magagandang oportunidad upang magtagumpay at umunlad ang tao.
fuck esp
Modyul 9: Ang Maingat na Paghuhusga
Juine Arvie J. Lavarias
X-Faraday

Paghusga at Pagpapasiya
Ang maingat na paghusga ay paninimbang sa mga nakalatag na kondisyon ng sitwasyon at pag-aangkop ng mga prinsipyo ng kabutihan sa mga ito. Hindi
hinuhusgahan ang pagiging tama o mali ng isang bagay batay sa mga prinsipyo ng mabuti at masama. Hindi agad hinuhusgahan na mali ang isa at tama naman ang kabila. Tinitingnan ang sitwasyon at binabasa ang mga hinihingi ng magkabilang panig. Tinitimbang ang mga ito ayon sa kabuuang mabuting bungang ninanais para sa lahat. Ganyan ang matinong paghuhusga: nagdudulot ng pasiyang makabubuti.
Full transcript