Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stakeholders & Theory of Stakeholders

No description
by

Dane Josifovski

on 21 December 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stakeholders & Theory of Stakeholders

Stakeholders stakeholder theory Изработил:
Дане Јосифовски
бр. индекс 08/11231 Stakeholder Заинтересирани страни
Засегнати страни
Чинители
Акционери
Вклучени страни Дефиниција: Како заинтересирана страна може да се јави секој оној кој е со: моќ да влијае врз работењето на компанијата
удел во перформансите на компанијата Кои се заинтересирани страни во една компанија? Внатрешни заинтересирани страни:
вработените
менаџерите
членови на одбор и сл. Надворешни заинтересирани страни:
сопственици
потрошувачи
добавувачи
конкуренти
хибридни членови Уште една поделба на заинтересираните страни Примарни Секундарни Имаат формален, официјален, или договорен однос со компанијата Сите останати Роналд (1997)
формула за приоретизација на односите со заинтересирани страни
врз основа на три елементи: МОЌ ЛЕГИТИМИТЕТ ИТНОСТ дефинирана како однос меѓу општествени актери дефинирана како генерализирана перцепција дека акциите на деловниот ентитетот се правилни, или соодветни во рамките на социјално- конструираниот систем на норми, вредности и верувања. дефинирана како степенот до кој заинтересираните страни повикуваат на итна акција Конфликт на цели меѓу
заинтересираните страни
и
компанијата РЕШЕНИЕ: во 2 чекори 1. Компромис за целите на заинтересираните страни
(компанијата како медијатор) 2. Избалансирани интереси помеѓу фирмата и заинтересираните страни.
Full transcript