Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Web-ul Semantic

Prezentarea lucrării metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I
by

Eugen Neamțiu

on 31 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Web-ul Semantic

Domeniul FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic Lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I WEB-UL SEMANTIC
Aplicații în e-Learning Ce este "Web-ul Semantic"? Scurtă istorie a conectării datelor Epoca pre-Internet
( trecut ) Epoca Internet
( prezent ) Există relații între documente, dar parcurgerea lor este anevoioasă;
Locul în care se află un document trebuie cunoscut. Epoca Internet + Web Semantic
( prezent + viitor ) Datele referitoare la același concept sunt memorate în pagini diferite;
Datele sunt nestructurate;
Datele structurate sunt în baze de date diferite, cu structuri diferite. Conexiunile se realizează direct între date;
Conexiunile sunt navigabile;
Descrierea/structura datelor se păstrează împreună cu acestea și se definesc similar;
Locul în care se află datele nu este important. Termenul "WEB SEMANTIC" "WEB"
Rețea date + "SEMANTIC"
Descrieri, semnificații Grup de tehnologii Standarde
stabile Standarde
instabile sau concurente Standarde sau tehnologii
inexistente Stare Tim Berners-Lee: Inactiv Stare Sir Tim Berners-Lee: Activ - inventează Internetul (WWW) în 1989 Stare Sir Tim Berners-Lee: Foarte activ - în 2001 publică un articol despre Web-ul Semantic în Scientific American ( mai, p. 34 - 43 ); dezvoltă și promovează viguros și continuu conceptul de atunci încoace. Aplicația Metodica Întrebări ? Mișcarea LOD ( Linked [Open] Data ) Argumente Pro RDF este un model de date flexibil, expresiv și foarte scalabil;
SPARQL & interogări distribuite;
guverne și firme puternice dezvoltă tehnologii în domeniu;
mișcarea LOD;
existența multor instrumente gratuite cu licențe libere și surse deschise;
interes academic: cel puțin 105 lucrări științifice publicate în 3 luni (cf. alertelor Google Academic). insuficienta informare a publicului și uneori a managerilor și profesioniștilor;
lipsa unei metode standard de descoperire automată a depozitelor de triple publice;
standarde concurente sau inexistente;
lipsa unor tehnologii din partea superioară a stivei cum ar fi metode de stabilire a provenienței sau de gestionare a încrederii. Contra Datele sunt "conectate" dacă: folosesc identificatori URI pentru orice concept;
folosesc identificatori HTTP URI accesibili prin net;
se oferă date standard (RDF, SPARQL) când un astfel de URI este accesat;
includ legături către alte colecții. Date conectate și / sau deschise Evoluția "norului" LOD Modelul de date RDF (Resource Description Framework) http://publicdata.eu/ http://datahub.io/ Elementul de bază este tripla: subiect predicat obiect toate elementele cu excepția valorilor literale se identifică prin URL sau URI;
triplele se pot "lega" între ele formând un graf (același element poate fi subiect într-o triplă și predicat sau obiect în alta); Modelul de date RDF (Resource Description Framework) O persoană numită "Eugen Neamțiu" are adresa de e-mail eneamtiu@ceva.com . http://invatza.info/resurse/Eugen http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person http://xmlns.com/foaf/0.1/name http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox Eugen Neamțiu eneamtiu@ceva.com @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix inv: <http://invatza.info/resurse/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
inv:eugen foaf:name "Eugen Neamțiu"@ro .
inv:eugen rdf:type foaf:Person .
inv:eugen foaf:mbox "eugen@yahoo.com"^^xsd:string . Limbajul de interogare SPARQL SPARQL = o întreagă suită de tehnologii, limbajul de interogare fiind doar una dintre acestea;
Se bazează pe definirea unui șablon obținându-se ca rezultat toate triplele care se potrivesc cu șablonul (un subgraf al grafului inițial); Exemplu 1: Care e numărul total de triple memorate în norul LOD? Interogare rulată într-un punct de acces SPARQL al unei copii actualizate permanent a întregului nor LOD: http://lod.openlinksw.com/sparql SELECT COUNT(*)
WHERE
{
?s ?p ?o .
} Răspuns: 24.124.797.011 Exemplu 2: Care sunt persoanele născute în România? PREFIX dbp:<http://dbpedia.org/property/>
PREFIX dbr:<http://dbpedia.org/resource/>
SELECT DISTINCT ?persoana
WHERE
{
?persoana dbp:placeOfBirth dbr:Romania .
} Scop: testarea dificultății utilizării practice a tehnologiilor web-ului semantic;
prezentarea concretă a etapelor care trebuie parcurse pentru realizarea unei aplicații Etapele conceperii ontologiei Obținerea unei descrieri a domeniului care trebuie modelat 1 3 Identificarea conceptelor și datelor implicate Identificarea tipului fiecărui concept* și a relațiilor dintre acestea. Descrierea claselor și predicatelor folosind limbajul OWL 4 Definirea în OWL a unor restricții asupra claselor și predicatelor. 5 (opțional)
Conectarea ontologiei cu altele disponibile și oferirea accesului liber la depozitul de triple. 6 2 * În RDF un concept poate fi de tip: clasă, instanță sau proprietate. Cuprinde propuneri de introducere a cunoștințelor de web semantic în programa actuală destinată claselor a XII-a, profil matematică-informatică, intensiv informatică. Programa actuală Propuneri de modificare 5 module 5 variante de combinare a modulelor Modificarea programei modulelor "Baze de date" și "Programare Web" pentru a include cunoștințe specifice web-ului semantic și adăugarea unei noi variante numită "Dezvoltarea de ontologii și utilizarea depozitelor de triple" pentru modulul "Sisteme de gestiune a bazelor de date". Modificarea programei prin adăugarea unui modul opțional nou numit "Web Semantic" având alocate 3 ore de laborator sau o oră de teorie și două de laborator, modul de combinare cu celelalte module fiind similar cu modulul "Sisteme de gestiune a bazelor de date". Curs opțional cuprinzând cunoștințe specifice web-ului semantic.
Full transcript