Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PEFC certifikace_praxe a přehled_2015

No description
by

Stanislav Slanina

on 17 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PEFC certifikace_praxe a přehled_2015

Nelegální těžby (illegal logging)_youtube.com
i takto se můžeme snažit
zabránit ilegálním těžbám
PEFC International
ecotimber.com
www.grida.no
Příklad odlesňování - Borneo
ecotimber.com
PEFC International
PEFC Česká republika
PEFC Slovensko
PEFC Germany
PEFC Austria
PEFC France
PEFC ........
celkem 38 států
Certifikace trvale udržitelného
hospodaření v lesích (TUH)
Certifikace spotřebitelského řetězce
lesních produktů (C-o-C)
Princip akreditace a certifikace
Technické dokumenty PEFC ČR
Mezinárodní dokumenty ISO
IAF (International Acreditation Forum)
ČIA (Český institut pro akreditaci)
Bureu Veritas Certification
Česká společnost pro jakost
TUV SUD Czech Rep.
SGS Czech Rep.
Stavcert Praha
3EC International
BM Trada
Certifikační orgány
PEFC CFCS Technické dokumenty
CFCS 1001:2011 Český systém certifikace lesů – popis

CFCS 1002:2011 Pravidla pro certifikaci hospodaření v lesích

CFCS 1003:2011 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích

CFCS 1004:2011 Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci hospodaření v lesích

CFCS 1005:2011 Požadavky na provádění certifikace a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů

CFCS 2001:2011 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice (mezinárodní dokument Rady PEFC Logo usage rules)

CFCS 2002:2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky (mezinárodní dokument Rady PEFC pro C-o-C)
akreditace
Certifikované firmy v rámci C-o-C
1. písecká lesní a dřevařská, a.s.
2 MAX, s.r.o.
4-les s.r.o.
ACLESIA, spol. s r.o.
AGROFOREST a.s.
AGROP NOVA a.s.
Agrowald Rožmberk s.r.o.
ALPENEST s.r.o.
ARBOLES, s.r.o.
...........
..........
v ČR celkem 223 firem
akreditovaná certifikace
CFCS 2002:2011 Spotřebitelský řetězec
lesních produktů (C-o-C)
ISO 9001 kvalita
ISO 14001 životní prostředí
ISO 27 001 bezpečnost informací
ISO/IEC 20000-1 IT služby
stanovení kritických bodů
ISO/TS 16949 automobilový průmysl
ISO 22000 / HACCP / BRC / IFS potraviny
ISO 13485 zdravotnické prostředky
CFCS 1001:2011 Český systém certifikace lesů – popis

CFCS 1002:2011 Pravidla pro certifikaci hospodaření v lesích

CFCS 1003:2011 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích

CFCS 1004:2011 Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci hospodaření v lesích

CFCS 1005:2011 Požadavky na provádění certifikace a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů

CFCS 2001:2011 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice (mezinárodní dokument Rady PEFC Logo usage rules)

CFCS 2002:2011 Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky (mezinárodní dokument Rady PEFC pro C-o-C)
ostatní národní akreditační ográny
mezinárodně uznávané normy
pro akreditaci
obecně prospěšná společnost
Národní akreditační orgán založený vládou České republiky
poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům
využívárincip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem
v souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů ČIA provádí nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti (akreditaci)
Český institut pro akreditaci (ČIA)
Technické dokumenty PEFC ČR
Certifikace trvale udržitelného
hospodaření v lesích TUH
Akreditovaný certifikační orgán
CFCS 1002:2011 Pravidla pro certifikaci hospodaření v lesích
CFCS 1003:2011 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích
CFCS 1004:2011 Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci hospodaření v lesích
pozn. systémová certifikace
pozn. produktová certifikace
Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR
zájmové sdružení právnických osob
držitel regionálního certifkátu TUH v lesích
Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů
akreditovaná certifikace
žádost o účast v reg. cert. lesů
Mezinárodní certifikační orgány
mezinárodní standardy PEFC
- Mezinárodní pravidla pro členské státy
- Certifikace a akreditace
- Trvale udržitelné hospodaření v lesích
- Spotřebitelský řetězec lesních produktů
- Označování logem PEFC
- Celosvětově nejrozšířenějsí systém certifikace lesů

Vnitrostátní certifikační systémy musí být v souladu s minimálně 205 kritérií (ILO konvence, práva domorodých obyvatel, vlastnická práva, PEOLG - Pan European Operational Guidline for SFM, Pan European Criteria and Indicators for SFM,...
notifikace certifikačního orgánu
posouzení shody s mezinárodními standardy
PEFC Česká republika
FSC Česká republika
Ilegální těžby (illegal logging)
PEFC International
FSC International
PEFC v České republice
Princip akreditace a certifikace
Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C)
Certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích (TUH)
PEFC International
Certifikace v číslech - srovnání s FSC
Smysl a poslání PEFC certifikace
Kritéria trvale udržitelného hospodaření
Globální, nezisková, nevládní organizace se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku
Dobrovolný mechanismus prosazování trvale udržitelného hospodaření v lesích poskytováním nezávislého posouzení třetí stranou - akreditovaná certifikace
Aliance vnitrostátních systémů certifikace lesů s globálním zastoupením a mezinárodním spotřebitelským řetězcem
Celosvětově nejrozšířenější systém certifikace lesů
Standardy zahrnují:
- Udržitelné hospodaření v lesích
- Spotřebitelský řetězec lesních produktů
- Označování logem PEFC
- Tvorba a nastavení standardů
- Certifikace a akreditace

Vnitrostátní certifikační systémy musí být v souladu s minimálně 205 kritérií (ILO konvence,
Tvorba mezinárodních standardů
Certifikace PEFC v České republice
- národní řídící orgán v ČR
- 3 členské komory
- tvůrce standardů CFCS (revize)
- certifikace TUH
- certifikace C-o-C
- licence na logo PEFC v ČR
www.pefc.cz
PEFC Česká republika
- žadatel o regionální certifikát PEFC TUH
- vydává osvědčení o účasti v reg. certifikaci
- zajišťuje posuzování shody LH (CFCS 1003:2011)
- zajišťování sběru informací z regionu ČR
- vypracování Zprávy o stavu LH v regionu ČR
www.zadatel.pefc.cz
Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR
650 vydaných osvědčení o trvale udržitelném hospodaření v lesích
1.826.356 hektarů certifikovaných lesů
(více než 70% rozlohy lesů v ČR)
FLEGT, EUTR - implementace
Co několikrát zaznělo na semináří ČLS - Význam lesnictví pro rozvoj venkova
Globální témata
Životní strategie (TUR, TUH, TUŽ)
Změna hodnot zákazníka - nehmotné atributy, emoce, vztah k životnímu prostředí
Nezbytnost komunikace - uvnitř vs. veřejnost
Nástroje komunikace - marketingové značky

Význam certifikace - je k něčemu nebo ne?
PEFC
vs.
FSC
Certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích (TUH)
Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C)
International
ČR
International
ČR
174 mil. ha
247 mil. ha
1.826.356 ha
50.184 ha
9.548 ks
25.372 ks
230 ks
179 ks
PEFC
vs.
FSC
Certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích (TUH)
Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C)
International
ČR
International
ČR
184 mil. ha
256 mil. ha
1.826.356 ha
50.184 ha
15.804 ks
28.303 ks
207 ks
166 ks
Jaké jsou hlavní prvky systému náležité péče uvedeného v nařízení EUTR?

1.Informace:

2.Posouzení rizik

3.Zmírňování rizik
Jaké jsou hlavní prvky systému náležité péče uvedeného v nařízení EUTR?
1.Informace
společnosti musí mít přístup k informacím o dřevu a dřevařských produktech, o zemi původu vytěženého dřeva, o druzích dřevin, množství, a dále k podrobným informacím o dodavatelích a k informacím o shodě s vnitrostátními předpisy.
2.Posouzení rizik:
na základě informací a kritérií uvedených v nařízení EUTR musí společnosti posoudit riziko nezákonné těžby v jejich dodavatelském řetězci. Dodávky se „zanedbatelným rizikem“ mohou být dále prodávány.
3.Zmírňování rizik:
v případě, že zjištěné riziko není zanedbatelné, lze toto riziko efektivně zmírnit pomocí postupů pro zmírňování rizik. Mezi tato opatření může patřit vyžádání dodatečných informací od dodavatelů a/nebo například požadavek, aby dodavatel získal PEFC certifikaci.
Co několikrát zaznělo na semináří ČLS - Význam lesnictví pro rozvoj venkova
Globální témata
Životní strategie (TUR, TUH, TUŽ)
Změna hodnot zákazníka - nehmotné atributy, emoce, vztah k životnímu prostředí
Nezbytnost komunikace - uvnitř vs. veřejnost
Nástroje komunikace - marketingové značky

Význam certifikace - je k něčemu nebo ne?
PEFC Due Dilligence System (systém náležité péče)
- předávání informací o původu dřevní suroviny
- hodnocení kontroverznosti dodávek
PEFC a dřevařský průmysl
Garance původu dřevní suroviny
Splnění požadavků EUTR (3.3.2013)
Dostatek certifikované suroviny na trhu
CSR polisy firem a nástroj komunikace
Podpora místních vlastníků lesů
Nákladově i administrativně přijatelný systém
zkusit informovat odběratele
PEFC
vs.
FSC
Certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích (TUH)
International
ČR
ČR
International
Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C)
256 mil. ha
1.826.356 ha
184 mil. ha
50.184 ha
15.804 ks
207 ks
28.303 ks
166 ks
k datu 13. 11. 2014
Globální témata
Životní strategie (TUR, TUH, TUŽ)
Změna hodnot zákazníka - nehmotné atributy, emoce, vztah k životnímu prostředí
Nezbytnost komunikace - uvnitř vs. veřejnost
Nástroje komunikace - marketingové značky
Co několikrát zaznělo na semináří ČLS
Význam lesnictví pro rozvoj venkova
Význam certifikace - je k něčemu nebo ne?
(a) závěrů Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro 1992);
(b) rezolucí Ministerských konferencí o ochraně lesů v Evropě (Helsinky 1993, Lisabon 1998, Vídeň 2004, Varšava 2007);
(c) zásad státní lesnické politiky z roku 1994, v platném znění;
(d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění;
(e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
(f) zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění;
(g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění;
(h) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění;
(i) další platné zákony a vyhlášky vztahující se ke všem činnostem v rámci hospodaření v lesích;
(j) základních konvencí Mezinárodní organizace práce (ILO) – č. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 a 155.

Kritéria a indikátory TUH vycházejí z:
Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích (dle PEFC ČR)
Technický dokument CFCS 1003:2011
definují systém hospodaření v lesích formou kontrolních kritických bodů.
jsou stanovena pro regionální i individuální úroveň
1) zachování a vhodný rozvoj lesních zdrojů a jejich přínos ke globálnímu koloběhu uhlíku;
2) zachování zdraví a vitality lesních ekosystémů;
3) zachování a podpora produkčních funkcí lesa;
4) zachování, ochrana a vhodné zvyšování biologické diverzity lesních ekosystémů;
5) zachování a vhodné posílení ochranných funkcí lesa;
6) zachování ostatních sociálně-ekonomických funkcí lesa.

Základními principy trvale udržitelného hospodaření v lesích jsou:
specifikovat základní požadavky na systém obhospodařování lesů vedoucí k zajištění všech ekologických, ekonomických a sociálních funkcí lesa;
vytvořit základ umožňující upřesnění, sjednocení a harmonizaci činnosti nezávislého certifikačního orgánu při hodnocení stavu lesního hospodářství, definování předmětu a rozsahu auditu a stanovení souladu či nesouladu stavu žadatele s podmínkami regionální certifikace;
vytvořit základ pro přihlášení individuálních vlastníků k regionální certifikaci, vytvoření jejich prohlášení k regionální certifikaci a závazku ve vztahu k hospodaření v lesích sloužící jako podklad pro potvrzení jejich účasti nebo vyloučení z regionální certifikace.
Cíle kritérií a indikátorů TUH:
Trvale udržitelné hospodaření v lesích je definováno rezolucí H1 přijatou na 2. Ministerské konferenci o ochraně lesů v Evropě (Helsinky 1993) jako „správa a využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich biologickou diverzitu, produkční schopnosti a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti i budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a globální úrovni a které tím nepoškozují ostatní ekosystémy“.
Definice TUH
10. SEMINÁŘ MERCATA LES s.r.o.
17. 2. 2015, Třebíč
V případě, že kritérium není možné hodnotit vzhledem k velikosti, druhu nebo stavu majetku, kritérium není hodnoceno a hodnocení je označeno NR (není relevantní).
2 – splnění požadavku, případně drobné, rychle odstranitelné nedostatky.
1 – částečné plnění požadavku, méně závažné nebo ojedinělé neshody,
0 – významné porušení legislativy regulující hospodaření v lesích, závažné neshody zpravidla systémového charakteru nebo opakované,
Hodnocení požadavků
Klasifikace neshod
Závažná neshoda
naprosté selhání dodržování některého kritéria TUH v lesích
okamžité ukončení platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů v případě, že úmyslnou činností vlastníka lesa došlo k závažnému a nevratnému poškození stavu lesa,
k podmíněnému ukončení platnosti osvědčení v případě, že vlastníkem lesa navržená nápravná opatření nejsou realizována v odsouhlaseném rozsahu a termínu,
k pozastavení platnosti osvědčení v případě, že vlastníkem lesa navržená nápravná opatření nejsou realizována v odsouhlaseném rozsahu a termínu z objektivních důvodů. Po jejich realizaci v náhradním termínu je platnost osvědčení obnovena.
Realizace nápravných opatření u závažných neshod je kontrolována venkovním šetřením.
závažné neshody (0)
méně závažné a ojedinělé neshody (1)
nedostatky
Méně závažné nebo ojedinělé neshody
Jedná se o menší neshody v dodržování kritérií TUH v lesích, které sice bezprostředně neohrožují jeho funkci, ale jejich neodstranění by mohlo znamenat přeměnu v závažné neshody. Méně závažné nebo ojedinělé neshody jsou popsány touto metodikou jako stupeň hodnocení 1.
Nedostatky
O realizaci nápravných opatření u těchto neshod informuje vlastník lesa auditora, přičemž zpravidla není potřeba následné venkovní šetření k ověření účinnosti nápravného opatření. Kontrola je prováděna při příštím venkovním šetření.
Jedná se o izolovaná nebo nahodilá zjištění, která však mohou signalizovat určité potenciální problémy závažnějšího rázu.
Pro odstranění nedostatků zpravidla nejsou přijímána nápravná opatření. Jejich určení má význam pro zlepšování úrovně hospodaření.

Děkuji za pozornost.
Stanislav Slanina
PEFC Česká republika
www.pefc.cz
Full transcript