Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Dalam Islam

IPTZ (K10) OKT 2012 - JAN 2013
by

sakinah saptu

on 30 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Dalam Islam

Penentuan tentang bagaimana perlakuan dan perbuatan seseorang itu terkandung di dalamnya nilai baik lawannya nilai buruk.
Peraturan yang menentukan nilai-nilai itu yang bersumberkan Allah adalah suci dan bersifat mutlak kerana kitab itu wahyu dari yang mutlak. Baik dan buruk yang ditentukannya tidak terikat dengan tempat dan masa atau ruang dan waktu.

Hukum atau undang-undang yang bersumberkan akal manusia adalah nisbi kerana akal itu dibatasi oleh pengalaman, pengetahuan, kondisi dan cita-cita seketika serta dipengaruhi kemahuan nafsu.
Apabila yang baik bagi akal suatu masyarakat mungkin pula buruk bagi akal masyarakat lain. Apa yang dinilai buruk dalam satu kurun mungkin dipandang baik di dlam kurun yang lain. Pengertian Hukum dalam Islam dan Perkara yang Berkaitan Dengannya Hukum dalam pengertian usul Fiqh:
Kalam Allah yang ditujukan kepada orang-orang Mukalllaf yang berhubung dengan perbuatan-perbuatan mereka sama ada menuntut atau pilihan.

Kaedah-kaedah yang menentukan bagaimana Muslim bertingkah laku dan berbuat menurut arahan-arahan dari Allah. Akhlak, pembentukan peribadi Muslim, pembinaan tempat Ibadah dan persaudaraan Islam menjadi asas pembentukan masyarakat Islam yang kuat dan padu serta masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan dan ajaran. Di samping al-Quran - al-Sunnah.

Tiada pada al-Quran dan al-Sunnah - Ijmak.

[Ijmak ialah permuafakatan sekalian para mujtahidin dari kalangan umat Muhammad s.a.w terhadap sesuatu perkara pada zaman tertentu].

Jika tidak ada ada pada ijmak - Qiyas.

[Mengambil kesimpulan pemikiran berdasarkan kepada syarat-syarat atau prinsip-prinsip tertentu]. Tujuan: mengawal lima perkara.
Undang-undang Islam - al-Kulliyyat al-Khams Ustazah Sakinah Saptu
Institut Pengajian Tinggi al-Zuhri Tasawwur Islam 2 (K10) Untuk mengatur dan mengawasi masyarakat dari sebarang penyelewengan, maka undang-undang diturunkan Allah bagi dijadikan teras disiplin hidup masyrakat dan bernegara. Allah

Melalui kitab suci Manusia

melalui akal fikiran Dua sumber hukum Islam Hukum moden seperti hukum atau undang-undang Yunani, Romawi, dan sebagainya. DASAR-DASAR PEMBINAAN
HUKUM DALAM ISLAM 1 Syariat (Bahasa) - Jalan yang lurus [al-Jathiah:18]
Pengetian al-Tasyri' (Fuqaha') - segala hukum yang diperundangkan Allah ke atas hambaNya supaya mereka beriman kepadaNya yang boleh membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hukum-hukum itu digelar syariat kerana kedudukannya lurus, sistemnya benar dan tidak menyimpang dari tujuan-tujuan yang benar. Sesetengah orang menggelarkan syariat Islam serupa dengan Fiqh Islam sedangkan pengertian syariat itu mempunyai pengertian yang lebih umum dan luas dari Fiqh.

Syariat bererti semua perkara yang diperundangkan oleh Allah di dalam agama sama ada dengan al-Quran, al-Sunnah dan sebagainya yang merangkumi hukum-hukim fikah, hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlak dan sebaginya. Dengan penafsiran yang umum itu:
Syariat merangkumi segala hukum-hukum Allah terhadap laku perbuatan manusia sama ada wajib, haram, makruh, sunat dan harus Bidang Fiqh dalam al-Quran Taharah dan Ibadat
140 ayat Keluarga dan hal ehwal individu
70 ayat

Muamalat
70 ayat Jenayah
30 ayat

kehakiman, penyaksian
20 ayat 1 2 3 Dalam undang-undang ciptaan manusia - yang menggubal undang-undang adalah pihak yang berkuasa dalam sebuah negara.

"Legislative Council" membuat prinsip undang-undang (Akta Undang-undang) untuk mengaturlan undang-undang bagi tujuan menyusun negeri dan masyarakat selaras dengan prinsip-prinsip hidup yang ditetapkan. Dalam Islam: yang berkuasa menetapkan hukum ialah Allah s.w.t.

Hukum-hukum tersebut diturunkan kepada baginda Rasulullah s.a.w yang diberi kuasa kepadanya untuk menyatakan hukum-hukum yang ditetapkan ke atas manusia. al-Maidah: 3
al-Nisa': 59 Nabi s.a.w bersabda:
Taraktu fiikum amraini lan tadilluu maa in tamassaktum bihimaa kitaballah wa sunnatta Nabiyyihi
(H.R Abu Daud, ibn Majah & Ahmad) Agama lain dan falsafah - menggariskan 2 nilai: Baik dan buruk.

Islam - menentukan 5 nilai.

Hukum yang 5 - mengendalikan tiap-tiap Muslim ke arah yang baik dan mencegah daripada yang buruk. DASAR PERUNDANGAN ISLAM 2 Muhammad Ali al-Sayis (Sejarah Fiqh Islam): Perundangan Islam tertegak atas tiga dasar:

Tidak susah - sedikit bebanan - beransur-ansur

Dr Muhammad Yusof Musa (Pengantar kepada Kajian Fiqh Islam):

Tidak susah - menghindarkan kesusahan - menjaga maslahat manusia seluruhnya serta melaksanakan keadilan termasuk keadilan sejagat. DASAR PERUNDANGAN ISLAM Beransur di dalam perundangan Melaksanakan keadilan mutlak bagi seluruh manusia Tidak susah FALSAFAH DAN TUJUAN
UNDANG-UNDANG ISLAM 3 agama jiwa akal harta keturunan PERBINCANGAN Pembinaan hukum dan perundangan dalam Islam dibina atas dasar hikmah.
Jelaskan pernyataan ini. SUMBER: MANUSIA DAN ISLAM Halaman:239-251
Full transcript