Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Chính sách văn hóa

Bài làm của tổ 2 lớp 11p1 11-14 HN-Amsterdam
by

Tuấn Tí Tởn

on 29 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Chính sách văn hóa

Bài thuyết trình nhóm 2
I.Định nghĩa của văn hóa
III.Đặc trưng văn hóa Việt Nam
V.Hậu quả của sự suy đồi văn hóa
Thành viên nhóm 2
Các chính sách văn hóa
- Văn hóa là tập hợp những sản phẩm của con người :
Phi vật thể
Vật chất
- Văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quá trình xã hội hóa. Văn hóa được tái tạo và phát triển trong quá trình hành động và tương tác xã hội của con người.
=> Văn hóa là nét riêng mang đầy tính độc đáo của mỗi nước
II.Chức năng của văn hóa
- Chức năng tổ chức xã hội : Tạo 1 chuẩn mực xã hội cho các thế hệ sau
- Chức năng cân bằng điều chỉnh xã hội => Xã hội sẽ không ngừng thích ứng của sự du nhập văn hóa để tiếp tục phát triển bền vững
Văn hóa Hàn Quốc du nhập ngày càng nhiều
Văn
hóa
công
nghệ
thông
tin
Văn hóa đường phố
Văn hóa đương đại
- Chức năng giao tiếp
- Chức năng giáo dục
- Việt Nam có một nền văn hóa phong phú và đa dạng trên tất cả các khía cạnh, người Việt cùng cộng đồng 54 dân tộc có những phong tục đúng đắn, tốt đẹp từ lâu đời, có những lễ hội nhiều ý nghĩa sinh hoạt cộng đồng
- Sự khác biệt về cấu trúc địa hình, khí hậu và phân bố dân tộc, dân cư đã tạo ra những vùng văn hoá có những nét đặc trưng riêng tại Việt Nam
- Việt Nam đã có những thay đổi về văn hóa theo các thời kỳ lịch sử, có những khía cạnh mất đi nhưng cũng có những khía cạnh văn hóa khác bổ sung vào nền văn hóa Việt Nam hiện đại.
IV. Tình hình văn hóa Việt Nam hiện nay
1. Việt Nam 1 đất nước với 1 bản sắc văn hóa đậm đà
- Xưa
- Nay
Nền văn hóa lâu đời được
gìn giữ
Nền văn hóa tiếp tục được
phát huy
+ Phong cách sống mới và các trào lưu mới
+ Bình đẳng hơn trong mối quan hệ, suy nghĩ cởi mở hơn
+ Đời sống vật chất và tinh thần ngày một nâng cao
2.Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều
tiêu cực
trong văn hóa Việt
- Sự mai một của nhiều nét đẹp truyền thống
- Nhiều tệ nạn xã hội hơn đến từ 1 bộ phận tiêu cực trong xã hội
- Sự suy đồi đạo đức nặng nề
- Sự tiếp nhận nhiều nền văn hóa mới không đúng cách đã biến nét đẹp trở thành thảm họa
- Mất đi vẻ đẹp truyền thống của dân tộc, làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế
- Làm ngưng trệ quá trình phát triển của xã hội
- Ảnh hưởng đến nền kinh tế, làm tổn hại tiền của
- Làm ảnh hưởng đến chính bản thân, gây mắc nhiều căn bệnh,....
V. Biện pháp
- Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển các làng nghề truyền thống
- Tuyên truyền trong thanh thiếu niên, giúp hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hóa dân tộc, đồng thời hiểu rõ tác hại của những tệ nạn xã hội
- Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống
- Phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân
VI. Trách nhiệm của công dân và học sinh
- Tin tưởng vào các chủ trương của Đảng
- Nâng cao trình độ học vấn, trau dồi đạo đức
- Là
học sinh

Biết gìn giữ, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Phê phán, không đồng tình với những thói hư tật xấu

Tuyên truyền cho mọi người về nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc
Bài thuyết trình đã kết thúc, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe
Full transcript