Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Een duivelse transitie

Een presesentatie over hoe gewone mensen in staat zijn buitengewoon geweld te plegen?
by

Christophe Busch

on 12 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Een duivelse transitie

De zekerste weg naar de hel is de geleidelijke weg, de weg die zachtjes helt, goed begaanbaar, zonder scherpe bochten, zonder mijlpalen, zonder waarschuwingstekens.
"Evil exists primarily in the eye of the beholder, especially in the eye of the victim."
R. Baumeister
dominante verklaring:
MAD or BAD hypothese
De banaliteit van het kwaad
Het Karl Höcker album
"het kwaad van genocide is niet 'gewoon', de dader(s) van dit kwaad echter wel."
J. Waller
"Eén van de meest zorgwekkende bevindingen uit het Eichmann proces was dat een psychiater hem onderzocht had en hem perfect gezond verklaarde. Ik betwijfel dit helemaal niet, maar het is net datgene wat mij verontrust. Mochten alle nazi's psychotici geweest zijn, was het mogelijks wat gemakkelijker geweest om hun afgrijselijke wreedheden te kunnen plaatsen."
T. Merton
Only nazis do??
goed versus kwaad
'Im Sinne der Anklage nicht schuldig'
Psychologische verdedigingsmechanismen:
Befehl is Befehl - Berlin
Tu Quoque - jij ook
De banaliteit van het kwaad
Eichmann, Stangl, Neurenberg
Ambitieus - conventioneel
Binaire realiteit??
Kunnen mensen zich subjectief nauwelijks schuldig voelen als ze misdaden plegen op bevel van een legitieme autoriteit?
process versus killing fields
Genocide => massamoord => collectief geweld
"Ik zou al diegenen die de Vietnam-soldaten hebben veroordeeld - vanuit hun veilig redactielokaal, van op de universiteitscampus of vanuit hun knusse villa - deze vraag willen stellen:

Wat zou jij gedaan hebben in deze situatie? Wat voor mens zou jij geworden zijn?"
Philip Caputo,
A Rumor of War
Mechanismen van collectief geweld
individueel
collectief

My Lai, 16/3/1968
referentiekader?
Bronnen:
Der Stürmer, ° 1923
"Die Juden sind unser Unglück!"
Cognitieve verklaring (Goldhagen)
in het hoofd
attitude-gedrag consistentie
verband antisemitisme & lethaal gedrag
eliminatie-antisemitisme
Noodzakelijke en VOLDOENDE verklaring??
Dispositionele factor
(persoonlijkheidskenmerken)
Neutraliseringstechnieken (Sykes & Matza)
Ontkenning van verantwoordelijkheid

Ontkenning van schade of nadeel

Ontkenning van slachtofferschap

Veroordelen van de veroordelaars

Beroep op hogere loyauteiten
bevel van hogerhand

speciaal taalgebruik & eufemismen

zelfbescherming (medisch, reproductief, ...)

terugpakken (historisch)

ras, natie, volk, ...
Ontkenning van de mens
dehumanisering (continuüm)
(Alex Alvarez)
Destructieve gehoorzaamheid en conformiteit
(Browning)
in de relatie
101ste Reserve Politie Bataljon (ordinary men)
merkwaardige groep qua samenstelling
+/- 38.000 executies in Polen
Zoekt verklaring in de befaamde experimenten van Milgram & Asch
Situationele factor
(groepskenmerken - band of brothers)
Experiment van Asch
eenvoudige perceptietaak
druk tot conformiteit
40 % van alle beoordelingen
75 % minstens eenmaal
Groepsdruk
tribal pressure
Milgram experiment
serie van experimenten dat zich ogenschijnlijk toespitste op
het effect van straffen bij leergedrag
inwerkelijkheid:
de dynamiek van gehoorzaamheid
een experiment naar gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid
Stanley Milgram, Yale University
Voorspellingen van gedragsdeskundigen
Hoeveel % van de proefpersonen zouden tot de
maximale schok gaan?
psychiaters: 1 op 1000 (0,1 %)
psychologen: 1 op 100 (1 %)
In werkelijkheid?
Natuurlijke neiging tot autoriteit (tribes)
Leerervaringen die bijdragen tot de ontwikkeling van gehoorzaamheid
Legitieme autoriteit
Geleidelijke opbouw van gehoorzaamheid
Instrumentalisering
Ontmenselijking of dehumanisatie
Gevoel van vrijheidsverlies
Supra-individuele ficties
Monolithisch gezag
Stanford prison experiment
ontstaan van geweld uit situationele omstandigheden
The Lucifer Effect
Philip Zimbardo, Stanford University
drie groepen:
30 % sadisten (macht, dominantie, vernederingen, ...)
50 % rechtvaardige cipiers (gehoorzaam, voerden uit)
20 % goede cipiers (spaarden de gevangenen)
cf.
101ste RPB
autobiografie Höss
Learning by doing, by imitation
Beperkte
gewelddaden
Extreme
gewelddaden
voortschrijdende gewenning
het abnormale wordt normaal
Initiatie
Routinisatie
Brutalisatie
voortschrijdende uitsluiting van slachtoffers in de morele wereld.
vracht, stuks, cargo, ....
Psychologie van de omstanders
empathisch ongemak
schuldgevoelens - directe angst
'juist-wereld fenomeen'
Collectief geweld is steeds het resultaat van een interactieproces
Harald Welzer - Kathleen Taylor
1. Criminal behavior is
learned.
2. Criminal behavior is learned
in interaction
with other persons in a process of communication.
3. The principal part of the learning of criminal behavior occurs within
intimate personal groups
.
4. When criminal behavior is learned, the learning
includes techniques
of committing the crime,which are sometimes very complicated, sometimes simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes.
5. The specific direction of motives and drives is learned from
definitions of the legal codes
as

favorable or unfavorable.
6. A person becomes delinquent because of an
excess of definitions favorable
to violation of

law over definitions unfavorable to violation of the law.
7.
Differential associations
may vary in frequency, duration, priority, and intensity.
8. The process of learning criminal behavior by association with criminal and anti-criminal

patterns involves
all of the mechanisms
that are involved in any other learning.
9. While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those needs and values, since non-criminal behavior is an expression of the same needs and values.
criminal behavior is learned
intimate social networks

face to face interaction
techniques and attitudes
(motivation)
differentiële associatietheorie
(Sutherland, 1939)
Genocide and belonging - moral molecule
Kameradschaft
band of brothers
“The novelty of totalitarian crimes lies less in the fact that heads of state could conceive of such projects - there have surely been others, throughout history, who have fantasized about exterminating substantial portions of humanity - than in the fact that these men were able to realize their projects, an accomplishment that required the collaboration of thousands and thousands of individuals acting on the state’s behalf and its behest. The essential question, then, concerns not the project itself so much as
the conditions of its realization
.

The key factor is
the transformation
s that all these thousands of individuals underwent so that

they could suspend their usual responses to fellow human beings.”

Tzvetan Todorov, Facing the Extreme:Moral Life in the Concentration Camps.
Full transcript