Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hvilke karriereveier ser du for deg?

No description
by

charlotte Nilsen Fossli

on 6 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hvilke karriereveier ser du for deg?

Hvilke karriereveier ser du for deg?
Hvilke muligheter gir din kompetanse deg?
Kommunen
Fylkeskommunen
Eksempel på stilling

Iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet

- råd og veiledning til kommune
- tilsyn
- fordeling av tilskudd og skjønnsmidler for å søke midler til livsfrisksentraler
- dagsamlinger og kurs
- saksbehandling
- jobbe på tvers av sektorer
Staten
Organisasjoner
Næringsliv
Personal og hms
- hva sier bedriftsundersøkelsen at må forebygges?
- hva lyser "rødt" hos dem?

Rekruttering - bemanning

Veiledning - kost og treningsveiledning

Livsstilsendring - Fedme - aktivitet - eks Evjeklinikken

Rehabiliteringssenter

Avlastningssenter - helsefremmende prosjekter

Yrkesrettet attføring - Varodd, KSI, NAV arbeid, Mindus


Undervisning
Innovasjon og entreprenørskap
Innovasjon vil si å skape noe nytt, til det bedre, – en nyvinning som består i de prosesser og resultater som gjør at noe gjøres på nye måter og med bedre løsninger.

Med globalisering og ny teknologi øker behovet for omstilling, også i barnehage, skole og helsetjeneste. Endrede levemåter og prioriteringer har ført til nye samfunnsutfordringer, slik som økende sosial ulikhet, frafall i videregående skole og flere som faller utenfor arbeidslivet. Barnas framtid er en viktig investering. For å legge til rette for gode oppvekst- og utviklingsvilkår, og reduksjon av sosiale helseforskjeller, må vi stadig søke ny kunnskap og enda bedre løsninger.
Hjelpeorganisasjoner
Arenaer
Barnehager
Skoler
SFO
Frisklivsentraler
Kommuner skal begynne å jobbe med oversiktsarbeidet - forskrift - hvilke muligheter gir dette meg?

Prosjektstilling.
styrke personalets kompetanse i å legge gode rammer for fysisk aktivitet og sunne måltid, og for muligheten for at hvert barn opplever tilhørighet og mestring.
Målet er at skolen og skolehelsetjenesten sammen kan styrke skolens rolle som helsefremmende, forebyggende og inkluderende arena. Dette oppnår en ved å legge gode rammer for fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen, og for muligheten for at hvert barn opplever tilhørighet og mestring.
Folkehelse og nærmiljøaktiviteter - SFO som nærmiljøarena

Samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen, Hordaland fylkeskommune og 3 kommuner.
Prosjektet skal utvikle SFO til en god nærmiljøarena for å fremme helse og trivsel.

Samarbeid med helsesøster
Folkehelseinstituttet

The black dog
Malaria

Her er eksempler på jobber våre tidligere studenter har fått (med enten en bachelor i folkehelsearbeid, evt. med master i tillegg):
- prosjektmedarbeider i Frisklivssentral
- prosjektleder på sykehus
- folkehelsekoordinator og idrettspedagog
- idrettspedagog i arbeidsrettet rehab (+kosthold)
- innen rus-/psykisk helse omsorg
- miljøterapeuter innen barneverns-institusjon, bofellesskap innen psykisk helsevern, psykisk utv.hemmede etc.
- i egne bedrifter innen forebygging/helsefremming
- ved lærings- og mestrings-sentre
- alkoholforebyggende arbeid for ungdom
- ved treningssentre som personlig trener eller gruppetrener
- i helsekostbutikk
- lærer i mat og helse
- spesialkonsulent i kommune (utjevning ulikheter i psykososialt miljø barn/unge)
- prosjekt Fritt valg (likestilling) og kartlegging folkehelse i videregående skoler

Her er stillinger jeg vet at masterstudenter hos oss har fått:
- Folkehelsekoordinator i kommuner
- Folkehelserådgivere i fylkeskommuner
- Prosjektleder i folkehelseprosjekt
- Aktivitetsleder- skoler i Oslo
- Koordinator for hasjavvenning Kristiansand
- Ulike folkehelseprosjekt i Oslo
- Faglig leder jordmor-stilling
- Ansatte på frisklivssentraler
- Universitetslektor, UiA
- Stipendiat , UiA
- Prosjekt med utsatte grupper HIV/AIDS
- Konsulent/Rådgiver i folkehelse med særlig ansvar for tannhelse, kosthold og ernæring, fylkeskommune

Forebyggerene
Videre karriere - i videre og etterutdanning

- Master Folkehelsevitenskap

- Forskning

Veilede kommuneneHelsedirektoratet
Opplysningsarbeid - Informasjon
kurs, foredrag og undervisning
Full transcript