Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

vår värld

No description
by

magister Mads

on 4 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of vår värld

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli - utmaningar nu och för framtiden VÅR VÄRLD VÄXTHUSEFFEKTEN orsakat av växthusgaser Överbefolkning var bor folk? Föroreningar vad är det egentligen? Konsumtion och livsstil - ett förhållande i symbios med naturen? Luften - atmosfären vad består den av egentligen? - GLOBAL UPPVÄRMNING koldioxid metangas lustgas konsekvenser värmer upp atmosfären inlandsisar (glaciärer och polaris) smälter,
havsnivån höjs mindre reflektion ut ur atmosfären, havet värms upp mer, polernas isar smälter snabbare, ekologiska förändringar mer sötvatten i haven, påverkar havsströmmarna lokala och regionala klimatförändringar, mer "extremväder" ...är det kört? NEJ - VI KAN FÖRÄNDRA!!! - plantera träd! lev "koldioxid-smart" varför bor folk så tätt i vissa regioner? tillgång till vatten bördig jord att bruka närhet till transport tätorter och industrier - näringar befolkningspyramider - hur ålder fördelas mellan fattiga och rika länder u-länder (fattiga) i-länder (rika) industri, fordon svaveldioxid + vatten svavelsyra - sänker pH-värdet i sjöar (försurar) kväveoxider - försurning och övergödning tungmetaller stackars havet... marknära ozon gummipartiklar ...allt rinner ut där till slut Östersjöbotten - en konsekvens av övergödning finns det naturliga gifter? Ja! exempelvis giftalger och bakterier ...och metaller i berggrunden vad ska vi göra? sopsortera! rena avgaser och utlopp minska användandet av konstgödsel - ämnen som skadar hälsa och natur och som inte har en naturlig plats i miljön, exempelvis vissa kemikalier och avgaser Människans nedskräpning I västvärlden: ett resultat av slarv, okunskap och ovilja att bry sig - "det som inte syns, finns inte" I fattiga delar av världen: brist på resurser (möjligheter att återvinna) men också okunskap vad skiljer människan från andra djur? konsumtion - en del av vår natur? Överkonsumtion - en kamp mellan nord och syd! 80% av jordens befolkning lever på 20% av jordens resurser - och tvärtom! konsumtionens baksida behov av råvaror expandering av jordbruksmark och boskap transport, industrier överfiske "Den enes död, blir den andres bröd" länders storlek efter välstånd tips på goda handlingar: handla mer ekologiskt minska konsumtionen - rannsaka dig själv och köp endast det du verkligen behöver! köp second hand framför nyproducerat Fairtrade-märkning garanterar att deras odlare i fattigare delar av världen arbetar under goda arbetsvillkor och får löneavtal ät mindre köttprodukter - boskapshållning kräver väldigt mycket areal och energiförbrukning 78% kväve (N)

21% syre (O)

1% övriga gaser, mest argon (Ar) men all koldioxid då?!!! förvånandsvärt lite faktiskt! Bara 0.038% hur kan då växthuseffekten vara så allvarlig? ...men också av vattenånga från avdunstning ökad reflektion små temperaturhöjningar mer avdunstning - mer vattenånga tillförsel av "onaturligt" - fossilt - CO2 ett miljöproblem vi löst? överskott i naturen mer vattenånga förstärker koldioxidens växthuseffekt jo, delvis! ozonlagret skyddar jordens levande organismer från ultraviolett strålning (UV-strålning) fräts sönder av freoner
(kemiska föreningar av klor, CFC) Vattnet och miljön vår dyrbaraste resurs! var finns det? 97% saltvatten 2,4% glaciärer och polaris 0,6% sjöar, floder och dammar
Full transcript