Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SİNİR SİSTEMİNİN EMBRİYOLOJİK OLUŞUMU VE BEYİN GELİŞİMİ

No description
by

tugce duman

on 15 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SİNİR SİSTEMİNİN EMBRİYOLOJİK OLUŞUMU VE BEYİN GELİŞİMİ

Tuğçe Duman
I-B)
VEZİKÜLASYON
3. haftanın başında ektoderm sefalik bölümü geniş bir disk şeklindedir.


Embriyolojik dönemde beynin gelişimi 2 ana aşamada incelenebilir.
* Orgonagenez

* Histogenez
I- ORGANOGENEZ
Genel olarak embriyolojik dönemde görülen yapısal katmanların organlara dönüşüm aşamasıdır.

Anne karnındaki 3 ila 8. hafta arasındaki dönemde meydana gelen değişimlerin tümüdür.
SİNİR SİSTEMİNİN EMBRİYOLOJİK OLUŞUMU, BEYİN GELİŞİMİ
VE
EMBRİYO PSİKOLOJİSİ

Embriyolojik gelişimin 3. haftasından önce zigotun farklılaşmasıyla 3 katman oluşur.

-Endoderm(iç)
-Mezoderm(orta)
-Ektoderm(dış)
Organogenezin başlamasıyla bu katmanlar farklılaşarak çeşitli organları oluştururlar.
3.- 4. haftalarda "nöral tüp oluşumu" görülür.
5-7. haftalar arasında, yani 4. haftanın bitiminde beynin vezikül denen yapıları oluşmaya başlar
4. haftanın bitiminde 3 vezikül tamamlanır.
Organogenezin son evresi ise 7. ila 20. haftalar arası gözlenir ve sinirler arası liflerin oluşumudur.

Yani sinirlerin ucundan lifler oluşmaya ve ilgili yerlerle bağlantı kurmaya başlar. Bu, organogenezin sonunun yaklaştığını gösterir. Ancak en uzun kısımlardan biri de budur.
ORGANOGENEZ'İN
EVRELERİ
3. haftanın içerisinde (ektoderm) kalınlaşarak nöral plağı , yani nöroektoderm yapısını oluşturur.


Nöral plak, embriyolojik gelişimde uzun eksen boyunca çöker ve içeri gömülür.

Bu göçme sonucunda

"nöral oluk"

(neural groove) oluşur.

Nöral plağın lateral bölümleri 3. haftanın sonunda yukarıya doğru kalkarak
"
nöral katlantı" yı

(neural fold) oluşturur.

Bu katlantının, orta kısımları karşılıklı olarak birbirine yaklaşır, birleşir ve böylece
"nöral tüp"
(neural tube) oluşur.

4. haftada, bu nöral tüpün tamamlanmasıyla bu evre sona erer.
ı-A)

NÖRAL TÜP
OLUŞUMU
4. haftadan itibaren nöral tübün embriyo içerisinde kafaya yakın olan tarafı farklılaşarak beynin ilk yapılarını, yani veziküllerini oluşturur
PRİMER BEYİN VEZİKÜLLERİ
a) Procencephalon(ön beyin)

-Telencephelon
- primitif hemisferler,
* lateral ventriküller

- Diencephelon
- talamus, hiptalamus, epitalamus, infundibulim
* 3.ventrikül
b) Mesencephalon(orta beyin)

- Tectum
- Tegmentum
* 3. ve 4. ventrikülleri bağlar.
c) Rhombencephalon(arka beyin)

- Metencephelon
- Myelencephalon
Mesencephalon'un lümeni dar olup (sylvius kanalı) olarak bilinir.

Lateral ventriküller 3. ventriküle Monro deliği ile bağlanır.
II HİSTOGENEZ
Embriyonun 7. ila 40. haftaları arasında geçirdiği hücresel (histolojik) değişimlerin tamamına verilen isimdir.
Bu evrede, sinir sisteminin organogenezde oluşan nöral tübünün etrafındaki kimyasal bölgede birçok değişim meydana gelir. Nöral tübün etrafındaki bu bölgeye
germinal matriks
adı verilir.

Sinir hücrelerinin oluşumu ve farklılaşması burada meydana gelir. Bu kimyasal alan hamileliğin sonlarına doğru yok olmaktadır.
Histogenezin ilk kısımlarında germinal matriks içerisinde gliya hücreleri oluşur, gelişir ve çoğalır. Sonrasında, beynin veziküllerinin içini ve dışını örtmeye başlayan zarsı yapıların arasına doğru göç ederler ve bu zarları birbirine bağlarlar.

Bu hareketlere
radyal gliyal proliferasyon
ve
göç
(migrasyon) adı verilir.
7. hafta ile 20. hafta arasında nöronların gelişmeye ve ilgili bölgelere göç etmeye başladığı görülür.

Nöron kök hücreleri bu dönemde bölünürler, farklılaşırlar ve
germinal matriks bazal gangliyon
denen sinir yumaklarını oluştururlar
Nöronların Histolojik Farklılaşması
Nöroblastların başlangıçta tek uzantıları vardır.

Ancak mantle tabakaya geçince uzantı kaybolur.

Burada karşı kutuplardan 2 uzantı çıkar(primitif akson- primitif dendrit)

Dendrit sayısı artınca multipolar nöroblast oluşur, olgunlaşarak nörona dönüşür.23.haftadan itibaren nöronların oluşumu tamamlanır ve bu defa gliya hücrelerinin sayısı hızla artışa geçer.

23. haftadan itibaren merkezi sinir sisteminin basamaklarının her yerini kaplamaya başlarlar.

Yaklaşık 9 hafta boyunca çeşitlenirler ve sayıca katlanarak artarlar.

Sonunda, 32. haftaya doğru beynin en dış katmanın, yani korteksin alt kısımlarına (subkortikal alanlarına) göç etmeye başlarlar

Glia Hücrelerinin
Histoloik Farklılaşması
Nöroblastların oluşumuyla NE hücreler gliyoblastlara dönüşür.

Mantle ve marginal tabakaya göç ederler.

Mantle tabakada önce
"astrositlere"
dönüşürler

Marginal tabakada
"oligodentrositlere"
dönüşüp aksonlar çevresinde miyelin kılıfını yapmaya başlarlar.

Mikrogliyalar mezenşim kaynaklıdır.

Ependim hücreleri direk nöroepitelyal hücrelerden gelişir.
Miyelinizasyon Evresi
Fetal yaşamın 4. ayında başlar.

Postnatal 1 yaşında tamamlanır.

MSS'de oligodendrositler, PSS'de ise Schwann hücreleri miyelin yapmaya başlarlar
Ektoderm
-
deri ve sinir sistemi

Mezoderm
-
iskelet, kas sistemi ve bağ dokusu

Endoterm
-
sindirim, solunum ve genitoüriner sistem gelişir
Nöral kıvrımlar oluşup birleşirken nöroektodermin lateral köşelerinde yer alan hücreler komşu hücrelerden ayrılır.

Bu hücre grubuna
"nöral krista"
denir.

Bunlar nöro ektodermden ayrılarak mezoderme girerler
Nöral Kristadan Gelişen Dokular
* Kafa ve yüzün bağ dokuları
* Kıkırdak ve kemikleri
* Yüz ve boyun dermis tabakası
* Yüz ve önbeynin düz kas hücreleri
* Kraniyal sinir gangliyonları
* Spinal gangliyonlar
* Sempatik zincir ve preaortik gangliyon
* Schwan hücreleri
* Gliya hücreleri
* Meninksler
*
* Odontoblastlar
* Melanositler
* Adrenal medulla
Gelişimin her hangi bir nedenle sorunlu olması, nöral tüpün kapanmasındaki kritik günler olan döllenmeden sonraki 23 ve 28. günler arasında meydana gelir ve bu durumda
"nöral tüp kıvrımı defekti"
dir
Spina

Bifida
Spinal bölgeyi ilgilendiren nöral tüp kıvrımı defektidir.
Spina Bifida Occulta
LS bölgede, vertebral arkus defektidir.

Üzeri kıllı deri ile örtülür.

Omurgayı oluşturan kemiklerin bir ya da bir kaçında küçük defekt ya da defektler bulunur.
Orta hatta açık kalan bölgeden tek başına omuriliğin etrafını saran zarlar (meningosel) veya zarlarla beraber omurilik dokusu (meningomiyelosel) fıtıklaşır.
Spina Bifida Cystica
Medulla Spinalis Gelişimi
Kapanan nöral tüpün duvarı nöroepitelyal hücreleri içerir.Nöroblastlar nöroepitel tabakası üzerinde mantle tabakasını oluştururlar. Bu tabaka daha sonra Medulla Spinalis'in gri cevherini oluşturur.

Spinal kordun en dış tabakası marjinal tabakadır ve mantle tabakasındaki nöroblastlardan uzanan sinir fibrillerini içerir.

Sinir fibrillerinin miyelinizasyonundan sa bu tabaka beyaz renk aldığından Medulla spinalis'in beyaz cevheri olarak adlandırılır.
Mantle tabakasına nöroblastların sürekli eklenmesi sonucu, nöral tüpün her iki kenarında
dorsal ve ventral bir kalınlaşma
gerçekleşir.

ventral bazal plak, motor boynuz hücrelerini ve spinal kordun motor alanlarını;

dorsal alar plaklar ise duysal alanları şekillendirir.
Bir grup nöron ventral ve dorsal alanlar arasında birikerek ara boynuzu yapar.
Nöral tüpün dorsal ve ventral orta hattı nöroblast içermez. Burası sinir liflerinin bir taraftan diğer tarafa geçiş bölgeleridir.
Pozisyon Değişikliği
3. ayda Medulla spinalis embriyo boyunca uzanır ve spinal sinirler kendi deliklerinin hizasından çıkar.

Doğumda L3, erişkinde L2-L3 seviyesinde sonlanır.

L3 altında kalan meninkslerin bağ dokusu
"filum terminale"
yi oluşturur.

MS'in son noktasının altında kalan sinir lifleri ise
"cauda equina"
yı oluşturur.


KORTEKS GELİŞİMİ
Anne karnındaki embriyonun anne vasıtasıyla yaşadığı ruh haline
“embriyo psikolojisi”
denir.

Hamilelik sürecinde anne neyle meşgulse, duygu dünyası nasıl şekilleniyorsa, karnındaki embriyonun da duygu dünyası aynı olaylarla yoğrulur
Embriyo Psikolojisi
Psikolojik Karakter
Genetik karakterin haricinde, çocuğun anne karnına düştüğü ilk andan itibaren şekillenmeye başlayan "psikolojik karakter"i vardır.

Psikolojik karakter, annenin sevinçleri, öfkesi ve üzüntülerine bağlı olarak "genetik karakter"in üzerine inşa edilen ikinci bir karakterdir
Genetik karakterin oluşumunda her ne kadar anne ve baba söz sahibi olmasa da psikolojik karakterin oluşumunda,özellikle anne doğrudan tesir sahibidir.Yani anne eğer isterse karnındaki çocuğun " korkak" yahut "sakin ve huzurlu" olabilmesi adına ciddi bir rol oynayabilir
Örneğin;

anne korku nöbetleriyle hamileliğini geçirmişse muhtemel ki doğacak çocuk da bu ruh halinin izlerini ömür boyu taşır. Çok karşılaşılan başka bir durum da istenmeyen gebeliklerle ilgilidir. Hamileliği mecburen yasayan bir kadının bebeği, dokuz ay boyunca istenmediğini bilir, kendini kötü hisseder hep. Bu ruh hali çocuğun hayatı boyunca taşıyacağı psikolojik karakterin en belirgin özelliğini oluşturur ve kişiyi nereye giderse gitsin gölge gibi sürekli takip eder.

Anne çok dikkatli olmalıdır.

Çocuğuna fizyolojik olduğu kadar psikolojik açıdan da bağlı bulunduğunu asla hatırından çıkarmamalıdır.

Bir anne okuduğu kitapları sadece kendine değil, karnındaki çocuğuna da okuduğunu bilmelidir. Hissettiği huzurun ve sakinliğin, sadece ona değil, çocuğuna da tesir ettiğini unutmamalıdır.

Çünkü annenin yaşayacağı korku, öfke, hırs, üzüntü, vicdan azabı, kin, nefret ya da söyleyeceği yalanlar ve kötü sözler çocuğun ruh haline inceden inceye sızar. Anne bunu bilerek hareket etmelidir. Anne, çocuğunun nasıl bir karaktere sahip olmasını istiyorsa; hamilelik döneminde kendisi de aynı karakterin izlerini taşımalıdır.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim
Korteks pallium'da gelişir.

Pallium ventrülleri sınırlayan tabakadır.
KRNİYAL DEFEKTLER
Hidrosefali
- Ventriküler sistemde BOS birikimidir.
- Sylvius kanalında tıkanıklık nedeniyle BOS 3. ventrikülden 4'e gidemez.
Eksensefali
- Nöral tüpün kraniyal bölümünün orta hat kapanma defektidir.
- Kafatası gelişmez ve beyin dışarıda kalır
Mikrosefali
Genetik veya çevresel faktörler nedeni ile beynin yeterli gelişememesidir.
Full transcript