Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jak myśli wspólczesny człowiek

No description
by

nasz Admin

on 19 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jak myśli wspólczesny człowiek

Jak myśli współczesny człowiek
Korzenie Nowożytności
Sekularyzacja jako dechrystianizacja
Filozofia
Kartezjusz i racjonalizm
Religia
Efekty
:
rozbicie jedności chrześcijaństwa, wojny religijne – nieufność wobec chrześcijaństwa
sekularyzacja na dobre i na złe
podważenie sensu instytucji Kościoła
oczyszczenie i odnowa Kościoła Katolickiego
Państwo
Machiavelli – polityka poza moralnością
Jesteśmy dziećmi swoich czasów...
Jakich czasów?
Dzieje Nowożytne
Historia Najnowsza
Wczesna Nowożytność
Długi wiek XIX
Nowoczesność
Ponowoczesność
1492
1789
1918
1989
Sekularyzacja
Wypieranie Boga z kultury i absolutyzacja doczesności i człowieka. „Bóg umarł” Nietsche
Sekularyzacja – „deklerykalizacja”
Autonomia rzeczywistości doczesnej. Rozróżnienie porządku doczesnego i nadprzyrodzonego, oddzielenie władzy świeckiej i duchowej.
Kant
Autonomia rozumu względem Boga i natury
Empiryzm
Bodin, Richeliau - racja stanu najwyższą wartością
Państwo absolutne
Reforma protestancka
Sprawiedliwy żyje z wiary
Sola Scriptura
Wolność jako autonomia wobec Kościoła
Absolutyzacja władzy państwowej
U źródeł nowoczesności
Oświecenie
Tryumf rozumu autonomicznego
Romantyzm
J.J.Rousseau – etyka autentyczności, sumienie autonomiczne
Rewolucja Francuska
Rewolucja Atlantycka, 1770-1870
Ideologie
System, w którym jakaś idea abstrakcyjna wywiedziona z doczesności zajmuje miejsce Absolutu
Technika i rewolucja przemysłowa
Panowanie nad przyrodą
Etyka – chrześcijaństwo bez Boga
Krytycyzm wobec tradycji
Wiara w postęp
Marksizm. scjentyzm, pozytywizm, liberalizm
Dzieci Oświecenia
Tryumf uczucia
Reakcja na Oświecenie, ale na tym samym gruncie: autonomia człowieka
Obalić Ancient Regime
Umowa społeczna
Demokracja
Prawa człowieka
Narody
Terror
Tolerancja
Nacjonalizm
Narodowy socjalizm
Komunizm
Liberalizm
Naród
Wolność dla samej siebie
Klasa
Rasa
Nauka i technika - boskie możliwości człowieka
Dobrobyt
Gwałtowne przemiany społeczne
XX wiek - krach marzenia o postępie
Wojna światowa 1914-1945
Tragiczny finał wieku XIX i jego nadziei
Totalitaryzmy
Broń absolutna
Rewolucja 1968
Władza i pieniądze szczęścia nie dają…
Narodowy socjalizm, faszyzm
Komunizm sowiecki, chiński, Czerwoni Khmerzy...
...więc szukamy go w seksie i narkotykach
70 lat pokoju w Zachodniej Europie
Rewolucja 1989 i koniec Zimnej Wojny
Rewolucja informatyczna
Jak myśli człowiek ponowoczesny
Co przyjęła i co odrzuciła ponowoczesność
Dziedzictwo nowoczesności
Tolerancja
Rozczarowanie nowoczesnością
Relatywizm
Nieufność wobec...
Religii jako odniesienia do prawd wiecznych
Sekularyzacja – religia jest sprawą prywatną
Wolność jako autonomia jednostki, sumienie autonomiczne
Wszechobecność państwa
Prawo jako źródło moralności
Rozum technologiczny ponad rozumem teoretycznym i praktycznym
Odrzucenie tradycji – pragnienie zmiany
Prawa człowieka
Utylitaryzm
Ekologia
Permisywizm
Autorytetów (szkoła, polityka)
Instytucji (Kościół, szkoła, państwo narodowe)
Nihilizm
Full transcript