Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hiilijalanjälkien mikroekonometriaa: Aluetyyppi ja muut teki

No description
by

Sanna Ala-Mantila

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hiilijalanjälkien mikroekonometriaa: Aluetyyppi ja muut teki

Esityksen rakenne
Kasvun ja kulutuksen ympäristövaikutukset
Hiilijalanjäljet
Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen toteuttaminen
Tulokset
Loppupäätelmät

Hiilijalanjäljet
Ekologinen jalanjälki, hiilijalanjälki
Kasvun ja kulutuksen ympäristövaikutukset
Ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä

Energiaekonomistit ry:n vuosikokous 26.11.2013
Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen toteutttaminen
1. Eroavatko erityyppisillä alueilla asuvien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästömäärät
tai hiilijalanjälkien rakenteet toisistaan?
2. Mitkä spatiaaliset ja sosioekonomiset tekijät selittävät kuluttajan hiilijalanjälkeä?
3. Mikä selittää erilaisilla aluetyypeillä asuvien hiilijalanjälkeä? Käyttäytyvätkö esimerkiksi
hiilijalanjälkien suorat ja epäsuorat osat eri tavalla kaupungissa ja maaseudulla asuvia verrattaessa?
Hiilijalanjälkien mikroekonometriaa
Aluetyyppi ja muut tekijät kulutuslähtöisten
kasvihuonekaasupäästöjen selittäjinä
Sanna Ala-Mantila

Tutkimustulokset
Loppupäätelmät
KIITOS!
Lisäkysymyksiä: sanna.ala-mantila@aalto.fi
Ekologinen jalanjälki: uusiutuva maa- ja vesialue, joka tarvitaan tietyn väestön tai talouden tarvitsemien energia- ja materiaalivirtojen tuottamiseksi
yksikkö: globaalihehtaari, joka kuvaa tuottavan maan pinta-alaa
Hiilijalanjälki: funktionaalisen yksikön ilmastovaikutus
yksikkö: hiilidioksidiekvivalentti, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua globaalia ilmastoa lämmittävää vaikutusta.
Tuotantopohjaisuus : alueen sisäisten tuotantoprosessien päästöt kohdistetaan sen maantieteellisen rajojen sisälle.
Synynonyymejä: alueelliset päästöt
Kulutuspohjaisuus: kuluttajien loppukysynnän aiheuttamat kokonaispäästöt allokoidaan loppukuluttajille.
Synonyymejä: loppukäyttö ja sitoutuneet päästöt
Elinkaarilaskenta: ympäristövaikutukset kehdosta hautaan
Prosessi-LCA, panos-tuotos-LCA ja hybridi-LCA
Ympäristölaajennettu panos-tuotosmalli ENVIMAT
Sektorikohtaiset intensiteetit (kg CO2 per euro) kertovat kulutusmenojen aiheuttamat suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset niin Suomessa kuin muuallakin
Kulutusaineisto
kulutustutkimus vuodelta 2006
poikkileikkausaineisto, 4007 kotitaloutta
monimutkainen otanta-asetelma ja painokertoimet
Muokkauksia panos-tuotoslaskentatapaan ja aineistoon
aidot ja laskennalliset vuokrat neliöperusteiseksi
kestokulutushyödykkeet: autot
Aineiston yleiskuva ja aggregointi
COICOP-luokitukseen perustuvat päästökategoriat
suorat: asuntojen energiankulutus ja yksityisen liikkumisen polttoaineet.
epäsuorat: asuminen (vuokrat, ylläpito, korjaus ja muut asumiseen liittyvät palvelut), elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat, tavarat ja palvelut
Muuttujat
Tulot, kulutus, aluetyyppi, kotitalouskoko jne.
Asetelmaperusteinen regressioanalyysi
Yksityisen kulutuskysynnän ja sen jatkuvan kasvun rooli talouspolitiikan keskiössä
Ilmastonmuutos ja kestävä kulutus
Kaupunkilaisten hiilijalanjäljet, korkeampia vai ei?
Ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on etsittävä kaikilta yhteiskunnan tasoilta
Pääkaupunkiseudun hiilijalanjäljet olivat kulutusmenoja kontrolloitaessa noin 30 % pienempiä kuin maalaismaisesti asuvien
Kaupunkilaisuus vähentää eniten autoilun ja energiankulutuksen päästöjä, mutta kaupunkilaisuuden ja pienempien päästöjen suhde on heikompi tai jopa käänteinen epäsuoria päästöjä tarkasteltaessa
Absoluuttiset hiilijalanjäljet
Kokonaishiilijalanjälki
Suorat päästöt
Epäsuorat päästöt
Vakioidut kulutusmenot
Full transcript