Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teine Maailmasõda

No description
by

Kristlin Näälik

on 11 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teine Maailmasõda

Teine Maailmasõda
1939-1945
Teine maailmasõda algas 1. september 1939 Saksamaa sissetungiga Poolasse

3. septembril kuulutasid Suurbritannia ja Prantsusmaa Saksamaale sõja
17. septembril
sisenes
Poolasse
idast
Punaarmee
30. novembril
alustas NSVL sõda Soome vastu - Talvesõda
Soome säilitas iseseisvuse
Soome kaotas 10% oma aladest
1940 okupeeris
Punaarmee Eesti,
Läti ja Leedu
Rumeenialt võeti Bessaraabia ja Põhja Bukoviina
9.aprill 1940
alustas Saksamaa
operatsiooni
''Weserübung''
Norra ja Taani
vallutamiseks‏
10.mai 1940 oli operatsioon ''Fall Gelb'' , mille eesmärgiks oli purustada Prantsusmaa läbi Hollandi, Belgia ja Luksembrugi‏
20. mai 1940
sakslased lõikasid
ära Belgias ja
Põhja-Prantsusmaal
ootavad väed‏
26.mai alustasid
britid operatsiooni ''Dynamo''‏
28.mai 1940
alistus Belgia‏
22.juuni 1940
alistus
Prantsusmaa‏
2/3 sakslaste käes
1940 sügisel sõlmiti
Kolmikpakt Berliinis,
mille sõlmisid omavahel
Saksamaa, Itaalia ja
Jaapan‏
1941 suveks oli Saksamaa
ja Itaalia käes 12 Euroopa
riiki, kus oli kehtestatud
range okupatsioonirežiim‏
Teise maailmasõja
käik aastail
1942-1945

22.juuni 1941
tungis Saksamaa
NSV Liitu‏
Saksamaa hõivas
suure osa NSVL
Euroopa osast,
sh Baltimaad‏
1941 augustis kirjutasid
USA president Franklin D.
Roosevelt ja Suurbritannia
peaminister Winston
Churchill alla Atlandi
hartale‏
1942 kirjutasid 26 Kolmikpaktiga
sõdivat riiki Washingtonis
alla deklaratsioonile, millega kohustuti
kasutama oma jõudu vaenlasriikide
vastu - neid riike ja hiljem nendega
liitunuid hakati nimetama
Ühinenud Rahvasteks‏ (ÜRO)
1942 alustasid Briti
väed vastupealetungi
Egiptuses, neid abistas
USA
Saksa-Itaalia väed
sunniti Põhja-Aafrikas alistuma‏
Stalingradi lahing
toimus
21. augustist 1942 -
2. veebruarini 1943
Saksa Wehrmachti ja
Nõukogude Punaarmee
vahel
1943 tegi Saksamaa
viimase katse asuda
pealetungile
Punaarmee vastu‏
Kurski lahingus
(4. juuli 1943 –
23. august 1943)
saatis sakslasi esialgu
edu, kuid Punaarmeel
õnnestus asuda
vastupealetungile‏
Mõne kuuga
vallutati
tagasi 2/3 okupeeritud
Nõukogude Liidu alasid‏
1943 lõpus toimus
Iraani pealinnas
Teheranis konverents,
kus kohtusid Churchill,
Stalin ja Roosevelt‏
1943 murti läbi
Leningradi blokaad‏

piiramine kestis
september 1941 -
jaanuar 1945‏

6. juuni 1944 algas
operatsioon "Overlord",
liitlasvägede dessandiga
Prantsusmaale Normandiasse,
kus avati Teine rinne‏
1944 vabastati
Prantsusmaa‏
1944 vallutas
Punaarmee Eesti ja
Läti
1945 veebruar toimus
Jaltas konverents, kust
võtsid osa Stalin,
Churchill ja Roosevelt‏
Kooskõlastati Saksamaa purustamine ning sõjajärgne maailmakorraldus

Määrati Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni asutamis-
konverentsi aeg ja koht,
milleks sai
San Francisco, 1945‏
24.oktoober 1945 jõustus ÜRO harta ehk põhikiri‏
1945 vallutatakse Berliin
ja purustatakse Saksamaa‏
7. - 8. mai 1945 kirjutati
alla Saksamaa
tingimusteta
kapituleerimise aktile‏
Euroopas oli sõda lõppenud, aga II Maailmasõda käis ikka edasi‏
Saksamaa jagati 4 tsooniks Suurbritannia, Prantsusmaa, USA ja Nõukogude Liidu vahel‏
Berliin jagati
neljaks sektoriks‏
4.juuli 1945 toimus Potsdami
konverents, kus arutasid 4 riiki
sõjajärgse Saksamaa haldamise
küsimusi‏
1945 heitis USA tuumapommi
kahele Jaapani linnale -
Hiroshimale ja Nagasakile.
Suri 260 000 inimest ja
sellega oli Jaapani
vastupanu murtud‏
Teise
maailmasõja
tulemused

Üldist rahulepingut
ei sõlmitud

1945 - 1946 arutati Pariisi konverentsil rahulepinguid võitja ning vastasriikide vahel
10. veebruar 1947
allkirjastati
rahulepingud
Saksamaa liitlased pidid
maksma reparatsioone, loovutama maid
Jaapaniga sõlmiti rahu 8. september 1951
Õiglast maailma-
korda ei õnnestunud saavutada
Saavutati võit natsismi üle, kuid kommunistliku diktatuuri mõju kasvas
NSVL võimu alla jäid Balti
riigid, kontrolliti Kesk- ja Ida-
Euroopat - moodustus
kommunistlik blokk
Maailm lõhestus,
algas külm sõda
Pärast Teise maailmasõja lõppu
korraldati Saksamaal Nürnbergis
kohus (aastail 1945–1949)
sõjasüüdlaste üle.
24 natslikku sõjaroimarit
astusid Rahvusvahelise
Sõjatribunali ette, kus neid
süüdistati vallutussõdades, sõjaroimades, inimsusevastastes kuritegudes;
12 mõisteti surma, teistele anti pikad karistused‏
Kohtuprotsessiga algas
Euroopa puhastamine
natsismist ja fašismist‏
Full transcript