Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POLSKIE WZORCE OBYWATELA

No description
by

Piotr Rezler

on 18 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POLSKIE WZORCE OBYWATELA

POLSKIE WZORCE OBYWATELA
FONTS
POLSKA SZLACHTA

nie traktowała członków innych stanów jako swoich rodaków
nie zamierzała rezygnować ze swoich przywilejów
nie chciała żeby prawa mieszczan zostały zwiększone ich własnym kosztem
Reformacja
Reformacja miała ogromny wpływ na rozwój nowych idei społecznych
Głownie kalwinizm i nauki głoszone przez braci polskich.
polegało to na tym że wierni wspólnie zarządzali gminami i samodzielnie zagłebiali Biblie.
Bracia polscy domagali sie zrównania statusu wszystkich mieszkańców RP ze szlacheckim
Polski pisarz polityczny
urodził się w ubożałej rodzinie szlacheckiej
uczył się na:
uniwersytecie w Krakowie oraz Wittenberdze: jego studia obejmowały teologię, filozofię, prawo oraz widzę starożytną.
Przyjął niższe święcenia kapłański
pracował w kancelarii prymasa Jana Łaskiego
był sekretarzem Zygmunta I Starego
Kim jest obywatel?
Obywatel jest to:
• Członek społeczeństwa danego państwa mający określone prawa i obowiązki zastrzeżone przez konstytucje
• Stały mieszkaniec danego regionu lub miasta
W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów w ten sposób określano wyłącznie przedstawicieli szlachty obdarzonej przywilejami oraz tej współuczestniczącej w rządzeniu krajem.

Andrzej Frycz Modrzewski
Poglądy Andrzeja Frycza Modrzewskiego
wyznawał zasadę irenizmu
był za reformami systemu edukacji
uważał, że: przy zabawie dzieci powinny być rodzice, chłopcy nie powinni bawić się z dziewczynkami
Piotr Skarga
Szlachcic tak naprawdę nazywał się Powęski. Był:
kaznodzieją
polonistą
hagiografem.
Według dzisiejszych historyków literatury jeden z najwybitniejszych twórców prozy polskiego renesansu. Przyjął święcenia kapłańskie, pracował również jako kanclerz kapituły we Lwowie.
POGLĄDY PIOTRA SKARGI
Wzmocnienie władzy królewskiej, podporządkowanej kościołowi
Ograniczenie pozycji sejmu w państwie
Zmniejszyć przywileje szlacheckie
Uważał, że w społeczeństwie powinna być nierówność
Usprawnienie sądownictwa

SARMACKI DUALIZM: PLUSY
SARMATYZM
• duma narodowa
• gościnność
• rycerskość
• męstwo
• odwaga
• patriotyzm
• wierność tradycjom
• religijność
• znajomość prawa
• oratorstwo

SARMACKI DUALIZM: MINUSY
• megalomania
• ksenofobia
• konsumpcyjny tryb życia
• pijaństwo
• brawura
• skłonność do pojedynków,
• konserwatyzm i zaściankowość
• makaronizowaniem


KONCEPCJE REFORM USTROJOWYCH
STANISŁAW LESZCZYŃSKI

napisał dzieło pt. Głos wolny wolność ubezpieczający.
uczynienie narodu źródłem suwerenności państwa
wzmocnienie kontroli sejmu nad królem i sprawami państwa
przekazanie władzy centralnej kontroli nad sprawami wojska, skarbu, policji, sądownictwa,
powołanie do istnienia fachowych rad ministerialnych, odpowiedzialnych przed sejmem, mających wspierać władze centalne.
wykluczenie możliwości elekcji cudzoziemców na tron polski
ograniczenie liberum veto
uchwalenie instrukcji sejmokowych większością głosów
nadanie chłopom wolności osobistej i oczynszowanie ich
Stanisław Konarski
Napisał dzieło pod tytułem: ''O skutecznym rad sposobie''.
Zawierało propozycje reform takich jak:
zniesienie liberum veto, zatwierdzenie uchwał sejmu większością głosów
zwiększenie liczby posłów i wprowadzenie ich dwuletnich kadencji
wykluczenie z udziału w sejmikach tzw. gołoty szlacheckiej
powołanie do istnienia Rady Rezydentów, mającej obradować w przerwach pomiędzy posiedzeniami sejmu, składającej się z czterech departamentów: wojny, skarbu, sprawiedliwości i porzadku generalnego
zwiększenie funkcji kontrolnych sejmu
utworzenie sejmików we wszystkich powiatach
Stanisław Staszic
W swoim dziele: ''Przestrogi dla Polski'' zawarł propozycje reform takich jak:
zniesienie wolnej elekcji i wprowadzenie monarchii konstytucyjnej z dziedzicznym tronem
ustanowienie jednoizbowego sejmu, do którego należała władza ustawodawcza i wykonawcza
zniesienie poddaństwa i roztoczenie opieki prawnej nad chłopami
zatwierdzenie uchwał sejmu większością głosów
pozbawienie praw politycznych tzw. gołoty szlacheckiej
dopuszczenie reprezentantów mieszczan do udziału w pracach sejmu
CZARNA PROCESJA
2 grudnia 1789 roku do warszawy przybywają przedstawiciele miast królewskich. Zorganizowali oni marsz. tzw czarna procesje. Demonstranci byli ubrani na czarno i żądali praw do swojego stanu. Wreczyli Stanislawowi Augustowi Poniatowskiemu dokument zawierający postulat przyznania im praw. W efekcie działań komisji sejmowej 18 kwietnia 1791 roku posłowie na Sejmie Czteroletnim uchwalili prawo o miastach.
Prawo o miastach zawierało pewnego rodzaju przywileje lub inaczej mówiąc nowe możliwości stanu mieszczańskiego:
mieszczanie mogli kupywać majątki ziemskie
reprezentanci mieszczan zostali dopuszczeni do sejmu ale mogli zabierać głos tylko w sprawach dotyczący bezpośrednio ich klasy społeczniej.
otrzymali prawo nietykalności społecznej
nie mogli zostać ukarani więzieniem bez wyroków sądowych
zezwolono im na sprawowanie urzędów oraz godności kościelnych
Autorzy:
Piotr Rezler
Maciej Anatol Weidemann
Full transcript