Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ICRF TO ITRF

No description
by

gülsüm taşel

on 8 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ICRF TO ITRF

GİRİŞ
IERS
Uluslararası Göksel Referans Sistemi (ICRS) ve gerçekleşmesi (ICRF)
Uluslararası Yersel Referans Sistemi (ITRS) ve gerçekleşmesi (ITRF)
Zaman Sistemleri
•Göksel ve Yersel Referans Sistemleri Arasındaki Dönüşüm
•PrezisyonEtkisi
•NutasyonEtkisi
•YerDönüklük Etkisi
•Kutup Hareketi
•Uygulama
Öncelikle, bir koordinat sistemini tanımlamak için gereken üç özellik bulunmaktadır. Bunlar:
Başlangıç noktasının (orijin) konumu,
Koordinat eksenlerinin yönelimleri/yönleri,
Koordinat sistemine ait bir noktanın yerini belirlemeye yarayan parametreler
olarak sıralanabilir

ICRF TO ITRF
İÇERİK
Yerküre uzayda iki farklı periyodik harekete sahiptir.
Bunlardan ilki, kendi ekseni etrafında dönmesi (rotate), diğeri Güneş’in etrafında dönmesidir (revolve).
Bu hareketlerden başka üçüncü bir tür periyodik hareket olarak doğal uydumuz Ay’ın ve uzayda bulunan çok sayıdaki yapay uydunun yerküre etrafındaki yörüngesel hareketi sayılabilir.
Bu periyodik hareketler, koordinat ve zaman sistemlerinin tanımlanmasının temelini oluşturur.

Ayrıca başlangıç noktasının konumuna göre koordinat sistemlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür.
Toposentrik (Başlangıç noktası gözlem yeri)
Jeosentrik (Başlangıç noktası yerin merkezi)
Helyosentrik (Başlangıç noktası Güneşin merkezi)
Barisentrik (Başlangıcı bir grup gök cisminin ağırlık merkezi; örneğin güneş sistemi veya yeryuvarı-ay
sistemi gibi)
Galaktosentrik (Başlangıç noktası Samanyolu sisteminin merkezi)

Genel olarak, jeodezik açıdan bakıldığında çeşitli koordinat sistemleri kullanılır.
Bu çeşitlilik, jeodezik problemlerin yapılarına uygun olarak artar.
En genel anlamda koordinat sistemleri üç ana başlık altında toplanabilir:
a) Yersel(Terrestrial) Koordinat Sistemleri (YKS)
b) Göksel (Celestial) Koordinat Sistemleri (GKS)
c) Yörüngesel(Orbital) Koordinat Sistemleri (OKS)

Jeodezinin en önemli görevlerinden birisi de yeryüzü noktalarının 3 boyutlu koordinatlarının belirlenmesidir.
Söz konusu koordinatlar belirli bir koordinat sistemine göre belirlenmektedir.
Ölçme sistemleri geliştikçe ve elde edilen doğruluklar arttıkça koordinat sistemlerinin tanımlamalarında da önemli değişiklikler meydana gelmektedir.
Genel olarak günümüzde, iki farklı koordinat sistemi kullanılmaktadır. Bunlar uzay sabit (inertial, space-fixed) ve yer sabit (earth-fixed) sistemlerdir.
Uluslararası Yer Dönüklük ve Referans Sistemleri Servisi IERS bu sistemlerin tanım ve gerçekleşmesini uluslararası bir standart olarak kullanıcılara duyurur.

IERS analiz merkezleri VLBI, SLR, LLR, GPS, DORIS gibi uzay jeodezik tekniklerden gelen verileri birleştirerek sonuçları, yer dönme parametreleri, Uluslararası Göksel Referans Sistemi (ICRFInternational Celestical Reference Frame), Uluslararası Yersel Referans Sistemi (ITRF-International TerrestrialReference Frame) olarak yayımlar.


IERS
Bilimsel ve pratik gereksinimler, uzay-zaman referans sistemlerinin uluslararası organizasyonlarla oluşturulmasını zorlamıştır.Önceleri Uluslararası Zaman Bürosu BIH tarafından yürütülen çalışmalar, 1 Ocak 1988 tarihinden sonra Uluslararası Yer Dönme Servisi IERS tarafından sürdürülmektedir.
IERS birincil hedefleri Dünya rotasyon ve referans çerçeveleri ile ilgili veri ve standartları sağlayarak, astronomik jeodezik ve jeofizik topluluklara hizmet için vardır.


IERS birincil amaçları aşağıdaki sağlayarak, astronomik jeodezik ve jeofizik topluluklara hizmet etmek gibidir:

Uluslararası Göksel Referans Sistemi (ICRS) ve gerçekleşme, Uluslararası Göksel Referans Çerçevesi (ICRF).
Uluslararası Yersel Referans Sistemi (ITRler) ve gerçekleşme, Uluslararası Yersel Referans Çerçevesi (ITRF).

Dünya oryantasyon parametreleri dünya oryantasyon varyasyonları incelemek ve ICRF ile ITRF arasında dönüştürmek için gerekli Jeofizik veriler ICRF, ITRF zaman / mekan farklılıkları veya toprak oryantasyon parametrelerini ve model gibi varyasyonları yorumlamak.

Standartlar, sabitler ve uluslararası yapışmayı teşvik modelleri (yani sözleşmeler).

Uluslararası Göksel Koordinatlar Sistemi (ICRS ve ICRF)
Göksel koordinat sisteminin tanımlanmasında, dönme ekseninin ve ekvatorun tanımlanması, yarı yıldız gök cisimleri (kuasarlar) ve nükleer gök adalar olan radyo kaynakları kullanılır.

Uzayda yeryuvarının hareketlerini ve ayrıca yapay uydularda dahil olmak üzere tüm gök cisimlerinin konumlarını tanımlar.

Sistem , uluslararası atomik zamana göre tanımlıdır ve izafiyet teorisine dayanır.

Başlangıcı güneş sisteminin ağırlık merkezinde , bir başka deyişle barisentriktir.
Koordinat eksenleri, göksel referans kutbu ve ilkbahar noktaları ile tanımlanır.
Uluslararası Yersel Referans Sistemi (ITRS) ve Gerçekleşmesi (ITRF)
Yere sabitlenmiş bir referans sistemi,yeryüzündeve onun çok yakınında konum belirleme ve yeryuvarının gravitealanının gösterimi ve öteki fizikselözelliklerinin tanımı için kullanılır.
Üç boyutlu jeosentrikbir sistemdir.

Ağırlık merkezi yeryuvarının katı,sıvı ve atmosfer katmanlarının tümünü kapsar.

Eksen yönelimleri ekvatoraldir (z ekseni yerin dönme ekseni doğrultusunda) ve yerin jeofizikselolaylarına (tektonik ve gelgit deformasyonları) bağlı olarak zamanla değişir.


Referans meridyeni, Londra yakınında Greenwich Gözlemevinden geçen meridyen olarak tanımlandı. 1960-1980 yılları arasında, birçok gözlemevinde gerçekleştirilen boylam gözlemlerinden bir ortalama sıfır meridyeni tanımlandı.
1984 yılında Uluslararası Saat Bürosu (BIH); SLR, VLBI ve diğer uzay gözlemlerinden ilk Konvensiyonel Yersel Sistemi (BIHCTS) oluşturmuştur.
Bu dönemde, uydu gözlemleri yoluyla yerin ağırlık merkezine de ulaşılabilmiştir. Yeni ve daha iyi uydular
ve VLBI gözlemleri kullanılarak BTS84, BTS5, BTS86, BTS87 sistemleri oluşturuldu ve yayınlandı.
ITRS yer üzerinde Uluslararası Yersel Referans Ağı (ITRF) ile somutlaştırılıyor.
IERS,1988 yılından itibaren ITRF’yi geliştirmeye başlamıştır. ITRF0, ITRF88, ITRF89....ITRF08, v.b. güncellemeleri ile ağ geliştirilmektedir. Burada, her güncelleme aynı zamanda datum belirlemedir.
ITRF; GNSS, SLR, LLR, VLBI, v.b. uydu ve uzay teknikleriyle elde edilen gözlemlerin birleştirilmesi yoluyla güncellenmektedir. Güncellemeler arasındaki dönüşümler;
ITRF, merkezi yerin kütle merkezine yaklaşık ±5 cm duyarlıkla konumlandırılmış ve Çok Uzun Bazlı İnterforometre (VLBI),
–Ay ve Uydu Lazer Ölçmeleri (LunarLaserRanging; LLR ve SLR)
–GPS ve DORIS (Doppler Orbitographyand Radiopositioning Integrated by Satellite) verilerinin analizleri ile belirlenen global izleme istasyonlarının Kartezyen koordinatları ve hızları ile tanımlanmaktadır ve varyans matrisleri
SINEX (Solution (Software/technique) INdependentEXchangeFormat)formatında yayımlanır.
ITRF’iniçeriği;
İstasyonların kartezyenkoordinatları ve hızları
İstasyonların kataloğu
DOMES istasyon kimlik numaraları
Lokal bağlantılar
ITRF koordinatları aynı zamanda sistemin merkezini, eksen doğrultularını ve ölçeğini tanımlamaktadır.
•ITRF sistemleri, yıllık gözlemlere dayalı olarak epoklarabağımlı olarak ifade edilmektedir (Örn. 1993.0 epoğundaITRF93 gibi).
Yer Merkezli İnersiyal (ECI; Earth-Centered Inertial) Koordinat Sistemi yıldızlara göre sabit inersiyal bir koordinat sistemi olup uydu yörüngelerinin ve dolayısıyla uydu koordinatlarının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Bu sistemlerin yıldızlara göre sabit olmasının anlamı, yeryüzü ile birlikte dönmemesi (non-rotating) demektir.

Diğer taraftan üzerinde ölçü yapılan nokta koordinatları yeryüzü ile birlikte dönen bir koordinat sisteminde tanımlanmalıdır. Bu koordinat sistemine Yer Merkezli Yer Sabit (ECEF ; Earth-Centered Earth-Fixed ) Koordinat Sistemi denmektedir.
ECI koordinat sisteminde, X ve Y eksenleri yer ile birlikte dönmekte, böylece uzayda sabit doğrultular tanımlamamaktadırlar. Diğer taraftan, yeryüzündeki sabit bir noktanın ECEF sistemindeki koordinatları sürekli sabit olacaktır.
ECEF koordinat sisteminin temel amacı, zamana bağlı koordinat elde eden kullanıcının ulaşabileceği uygun bir referans sistemi oluşturmaktır.
Sistem yerin güneş etrafındaki düzensiz hareketi, presesyon ve nutasyondan
dolayı tam anlamıyla inersiyal değildir.
Eğer koordinat eksenleri; J2000.00 epoğu yerine herhangi bir t anı için (örneğin gözlem anı) tanımlanırsa bu durumda elde edilen anlık koordinat sistemine Gerçek Gök Referans Sistemi (TCRS- True Celestial Reference System) adı verilir.
Bu şekilde tanımlanan koordinat sistemine Ortalama Gök Referans Sistemi (MCRS-Mean Celestial Reference System) veya Geleneksel Gök Referans Sistemi (CCRS-Conventional Celestial Reference System) adı verilir.
Bu epok 01 Ocak 2000 tarihli 12:00 UTC zamanındaki J2000.00 olarak adlandırılan epoktur.
Bu sorunun çözümü için koordinat sisteminin eksenlerini belirli bir epoğa göre tanımlamak gereklidir.
(ECI; Earth-Centered Inertial Coordinate System)
(ECEF;Earth-Centered Earth-Fixed Coordinate System)

ECI koordinat sistemi daha öncede söz edildiği gibi uydu yörüngelerinin, koordinatlarının hesaplanmasında kullanılan yıldızlara göre sabit inersiyal bir sistemdir.

Bu ifade, koordinat sisteminin yeryüzü ile birlikte dönmemesi anlamı taşır.
Bundan dolayı, ölçü yapılan nokta koordinatlarının tanımlanabilmesi için yeryüzü ile birlikte hareket eden bir koordinat sistemine ihtiyaç duyulur.

Bu koordinat sistemine Yer Merkezli Yer Sabit (ECEF; Earth Centered Earth Fixed) veya CTRS (Conventional Terrestrial Reference System) adı verilir.

ECEF koordinat sisteminin temel amacı, yeryüzünde ölçü yapan ve bunun sonucunda zamana bağlı koordinat elde eden kullanıcının ulaşabileceği uygun bir referans sistemi oluşturmaktır.


CTRS ifadesi ise gerçekte soyut bir kavram olup bunun gerçekleşmesi CTRF (Conventional Terrestrial Reference Frame) olarak karşımıza çıkar.


CTRF, yeryüzünde tesis edilmiş ve sabit (referans) fiziksel nokta olarak bilinen çok sayıda yer kontrol noktasında yapılan ölçüler sonucunda belirlenmiş jeosentrik koordinatlar ile tanımlanmıştır.

Dönüşüme Geçmeden Önce bazı konuları bilmemiz gereklidir.
Bunlar ;
–Yıldız ve Güneş zaman sistemleri
–Efemeris zamanı
–Atom zamanı
Yıldız Zaman Sistemi
Dünyanın dönmesi ile doğrudan ilişkilidir.
•Eşit aralıklı açısalhareket eşit zaman aralığına karşılık gelmektedir.
•Görünen (apparent sideral time:AST) ve ortalama
(mean sideral time: MST) yıldız zamanları şu şekilde tanımlanır.
AST: Gerçek ilkbahar ekinoksunun yerel meridyene göre saat açısı

GAST: Gerçek ilkbahar ekinoksunun Greenwichmeridyenine göre saat açısı

MST:Ortalamailkbahar ekinoksunun yerel meridyene göre saat açısı

GMST:Ortalamailkbahar ekinoksunun Greenwichmeridyenine göre saat açısı
Güneş Zamanı
Güneş zamanı, görünen hareketi kısmen dünyanın yıllık olarak güneş etrafında dönmesine ve kısmen de dünyanın günlük kendi etrafında dönmesine bağlı olan, güneşin hareketinden hesaplanmaktadır.
•Herhangi bir yerdeki gerçek güneş zamanı epoğu;
Duyarlı zaman için gerçek güneş zamanı kullanılmaz.
Ekvator boyunca düzgün yıldız zaman hareketi olan ve bir yıl içinde gerçek mesafeyle eşdeğer mesafe kat eden , hayalı güneşe göre,ortalama güneş zamanı belirlenmiştir.
Eğer MT Greenwichmeridyeni için olursa, o zaman üniversal zaman
–(Universal Time: UT);
Atomik Zaman

Dünyadaki tüm zaman ölçümleri için temel skala Uluslararsı Atom zamanıdır. (International AtomicTime (TAI, FransızcaTemps Atomique
•International kelimelerinden geliyor).

Sürekli bir zaman skalasıdır. Dünyanın dönmesi güneşe göre her yıl yaklaşık 1 saniye yavaşlamaktadır.

Bu nedenle koordinatlı üniversal zaman (CoordinatedUniversal Time: UTC) tanımlanmıştır.

•UTC zamanı TAI ile aynı hızda koşar, fakat gerektiğinde 1 saniye artırılır (leapsecond).
Göksel ve Yersel Referans Sistemleri Arasındaki Dönüşüm

ECI ve ECEF arasında kaba bir dönüşüm için temel olarak;

Greenwichortalama yıldız zamanı-GMST(GreenwihMeanSideralTime) veya

Greenwich görünen yıldız zamanı-GAST(GreenwichApparentSiderealTime) ve kutup hareket bileşenleri (xp,yp) gereklidir.
Kesin dönüşüm içinse bu parametrelerin yanında, yerin dönme eksenini belirli periyotlarla devinime zorlayan prezisyon ve nutasyon etkilerinin göz önüne alınmasıyla sağlanır.
Atom Saatleri Kullanılarak Belirlenen Zaman
•TAI – Uluslararası Atom Zamanı
•UTC – Düzenli Evrensel Zaman
•TDT – Yersel Dinamik Zaman
•TDB – Barisentrik Dinamik Zaman

Bu açıklamalar doğrultusunda, ICRFve ITRFarasındaki dönüşüm yer dönüklük parametreleri ile sağlanır.
Dönüşüm matrisi 3x3 boyutlu zaman değişkenli ortogonalbir matris özelliğindedir.

Sistemler arasındaki dönüşüm ve zamana bağlı olarak koordinat eksenlerinin uzaydaki konumunu tanımlayan dönüşüm matrisi;

P Prezisyon
N Nutasyon
R Yerin dönmesi
W Kutup hareketi
O Anlık yer merkezi

ile ITRF orijinleri arasındaki öteleme matrisi
zamana bağlı ve kesin olarak hesaplanan matrisleri ifade ederler.
ICRF=[P][N][R][W]{[ITRF]-[O]}
PRESESYON –- P(t) matrisi
Yeryuvarının dönme ekseninin ekliptik eksen etrafındaki devinim hareketidir. (peryodu 25770 yıl)
Presesyon hareketini doğuran etkenleri:

yeryuvarının dönme ekseninin yörünge düzlemine dik olmaması,

yeryuvarının kutuplardan basıklığı olarak sıralayabiliriz

IAU76 presesyon modeline göre presesyon elemanları aşağıdaki şekilde üç açı ile tanımlanır:
Buradaki zaman değişimi (yüzyıllık) ;
eşitliğinden hesaplanır.
»Eşitlikte geçen J2000.0 (1 Ocak 2000, 12h) başlangıç anından itibaren geçen Jülyen günüdür ve 2451545.0 değerine karşılık gelir.
»Yukarıdaki dönüklük elemanlarının her biri bağımsız bir koordinat dönüşümünü işaret eder. Sırasıyla, x,yve z eksenlerine uygulanacak dönüklük sonucunda

NUTASYON ETKİSİ -[N] MATRİSİ
Ayın yörüngesindeki periyodik değişimler dünyanın yıllık yörüngesini bozar ve prezisyon olayını da olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuzluktan oluşan bozunm aolayı nutasyon olarak adlandırılır.
Prezisyon üzerine bindirilmiş daha hızlı bir harekettir.
PREZİSYON VE NUTASYON’UN SONUCU
Rektesansiyon (Açılım açısı) (a):
Ekvator düzleminde ilkbahar noktasının boylamından gök cisminin boylamına uzanan açıya denir.
Deklinasyon (Yükselim açısı)
Gök cisimlerinden ve gök kutbundan geçen dairelere denklinasyon daireleri denir.
•Denklinasyon daireleri boyunca ekvatordan gök cismine kadar olan açıya denklinasyon açısı denir.
YER DÖNÜKLÜK -[R] MATRİSİ
KUTUP HAREKETİ -[W] MATRİSİ
Dünya, hareketi sırasında gerçekleşen prezisyon ve nutasyon olaylarının etkisi ile birlikte bir geometrik şekil oluşturur.
Buna kutup gezinmesi denir.
VLBI,LLR,SLR ve GPS gözlemleri IERS tarafından değerlendirilerek yer dönüklük parametreleri belirlenir ve düzenli olarak IERS bültenlerinde yayımlanır.
•Yer dönüklük parametreleri (yeryuvarı yönlendirme parametreleri;EOP;Earth Orientation Parameters) :Xp,YP, 𝒅𝜳,𝒅𝜺, (UT1-UTC)ITRF’inzamana bağlı olarak ICRF’egöre yönlendirilmesini sağlamaktadır.
•Bu parametrelerden;
–Xpve YP : gök efemeriskutbunun (CEP:CelestialEphemerisPole) ITRF sistemindeki konumunu belirlemektedir.
–𝒅𝜳ve 𝒅𝜺: parametreleri,UluslararasıAstronomi Birliğinin (IAU;International Astronomy Union) 1980 nutasyonmodelinegöre tanımlanan, CEP ile gerçek CEP arasındaki fark,
–(UT1–UTC) : IERSreferans meridyeninin ICRF’dekidoğrultusunu tanımlamaktadır (CASTRIQUE 1996).
UYGULAMA
PRN 15 uydusunun 4 Mart 1999, 𝟎𝒉 UTC zamanı için verilen
ECI (ICRF) koordinatlarını ECEF (ITRF) koordinat sistemine
dönüştürünüz.
Çözüm :
•Bülten B ve Bülten C içerisinden 4 Mart 1999 (0hUTC) tarihine ait bilgiler alınır.
Presesyon Matrisi
Nutasyon Matrisi
Yer Dönüklük Matrisi
Kutup Hareket Matrisi
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
KAYNAKLAR

Ümmügülsüm Taşel
Sebahat Çelik
Muharrem Aydın
Gamze Gencer Ulusu
Yrd.Doç.Dr. Orhan KURT-JDZ303 JEODEZİK ASTRONOMİ DERS NOTLARI
•Yrd.Doç.Dr. Orhan KURT-FundamentalCoordinateSystems
•Yrd. Doç. Dr. Ayhan CEYLAN-Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU-KONUM ÖLÇMELERİ DERS NOTU
• http://www.iers.org/IERS/EN/DataProducts/ITRF/itrf.html
•http://www.iers.org/IERS/EN/Publications/Bulletins/bulletins.html
•http://www.iausofa.org/2013_1202_C/sofa/sofa_ts_c.pdf
•IVSCONT08 OTURUMLARINDAKİ VLBI ve GNSS ÖLÇÜLERİNİN ANALİZLERİNDEN KESTİRİMİ YAPILAN
YER DÖNÜKLÜK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI-Kamil Teke, Emine Tanır, Harald Schuh
•ITRF2000’NİN TANITIMI ve ITRF2000 ile DİĞER REFERANS AĞLARI ARASINDAKİ DÖNÜŞÜME ALTERNATIF BİR YAKLAŞIM-İsmail ŞANLOĞLU, Cevat İNAL
•Dr.Müh.Alb. Onur LENK-UZAY JEODEZİSİ DERS NOTLARI
•Dr. Çetin MEKİK-TKGM Temel Jeodezi ve Koordinat Sistemleri
•GPS/GNSS Gözlemlerini Değerlendirme Yöntemlerinde Son Gelişmeler, Muzaffer KAHVECİ
•Uygulama-Yrd. Doç. Dr. Serkan DOĞANALP
Demirkol, E.Ö., Gürdal, M.A., Yıldırım, A. “Avrupa Datumu1950 (EuropeanDatum1950: ED-50) ile Dünya JeodezikSistemi 1984 (World GeodetıcSystem1984: WGS84) Arasında Datum(koordinat) Dönüşümü ve Askeri Uygulamaları”, http://www.hgk.msb.gov.tr/haritalar_projeler/bildiriler/jeodezi/ozet(html)/jeo_tek_bil6.html.
• Kahar, J., 2004. “LectureNoteon Geodesy”, ResearchCenter forSeismology, Volcanology, andDisasterMitigationat GraduateSchool of EnvironmentalStudies, NagoyaUniversity.
• Kahveci, M., Yıldız, F., 2012. “GPS/GNSS Uydularla Konum Belirleme Sistemleri, Teori ve Uygulama”, 5. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 225 sayfa.
• Eriksson, H., “GeodeticreferencesystemsandMapprojections”, Lund University. • Calais, E., “TerrestrialReference SystemandFrame, DatumTransformations”, PurdueUniversity–EAS Department, Civil3273.
Ay, İ., 2009. “Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (Ders Notları)” .
• Yıldız, H., 2012. “Yükseklik Modernizasyonu Yaklaşımı: Türkiye İçin Bir İnceleme”, Harita Dergisi, sayı: 147, pp. 1-12.
• Demir, C., Cingöz, A., “Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA-99)”, http://www.hgk.msb.gov.tr/haritalar_projeler/bildiriler/jeodezi/ozet(html)/jeo_tek_bil5.html.
• Üstün, A., 2006. “JeodezikAstronomi Ders Notları”, S.Ü. Müh. Fak. Har. Müh. Bölümü.
• Üstün, A., 2006. “Uydu Jeodezisi Ders Notları”, S.Ü. Müh. Fak. Har. Müh. Bölümü.
• Arslan, E., “Ülke Ölçmeleri ve Jeodezi Ders Notları”, http://akademi.itu.edu.tr/arslanersoy/Dersler/BuDonem.
http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/1SSV_da04049a062f5ad_ek.pdf
https://caniban.files.wordpress.com/2011/04/jeodezik-astronomi-koc3bc.pdf
Neden dünyanın dönmesi ile ilgileniyoruz?
yer sistemi ve gök sistemini ilişkilendirmek istiyoruz

• quasarlar koordinatları (deklinasyon, rektesensiyon) ile yer
istasyonlarının koordinatlarını hesaplayabiliyoruz

• yer istasyonlarının koordinatları (x,y,z) ile uydu koordinatları
(Kepler elemanlarını) buluyoruz

– Dönüşüm matrisini belirlemek istiyoruz

• (x,y,z)yer-sabit ve uydu ya da quasar (x,y,z)gok verildiğinde Q’yu
hesaplayabiliriz
Prezisyon ve nutasyon nedeniyle gök kutbu yer değiştirir.
Bunun sonucu olarak ekvatorda değişir.

Ekliptikve ekvatorun kesişme noktaları olan ilkbahar ve sonbahar noktalar da değişir.


Bunlara göre tanımlanan rektasensiyon ve denklinasyon değerlerinin de değişmeleri doğaldır.

Bu nedenle yıldız kataloglarından alınan koordinatlara düzeltmeler getirilir.
Full transcript