Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

No description
by

Didem Göksu

on 7 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

TEPKİME HIZINA
ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler
1-Maddenin Cinsi
2-Derişim
3-Sıcaklık
4-Temas Yüzeyi
5-Katalizör
1-Maddenin Cinsinin Etkisi
2-Derişimin Etkisi
3-Sıcaklığın Etkisi
4-Temas Yüzeyinin Etkisi
5-Katalizörün Etkisi
DİDEM GÖKSU
11-E 3273
Tepkimeye giren maddelerin kimyasal ve fiziksel yapı ve özelliklerinin tepkime hızına etkisi çok önemlidir .
Tepkimeye giren maddelerin katı , sıvı ya da gaz halinde olması tepkime hızını etkiler . Çünkü gaz tanecikleri serbest hareket ettikleri için çarpışma ihtimali daha fazladır . Bu da gaz tepkimelerinin katı ve sıvı fazdaki tepkimelere göre çok hızlı yürümesine neden olur .
Örnek:
C₍k₎ + O₂₍
g
₎---> CO₂₍g₎ Yavaş
C₍s₎ + O₂₍
g
₎---> CO₂₍g₎ Hızlı
C₍g₎ + O₂₍
g
₎---> CO₂₍g₎ Çok hızlı

Tepkimeye giren maddeler yapısında kimyasal bağ kopması ve atomların yeniden düzenlenmesi gerekiyorsa bu tür tepkimelerde kopacak ve oluşacak bağ sayısı arttıkça tepkime hızı da azalır .
A) Çok sayıda bağın koptuğu ve yerine yeni bağların oluştuğu tepkimelerin eşik enerjileri büyük olduğundan yavaş gerçekleşirler.
B) Zıt yüklü iyonların elektriksel çekimine dayalı tepkimeler eşik enerjileri çok küçük olduğundan çok hızlı gerçekleşirler.
C) Çok sayıda taneciğin çarpışması ile gerçekleşen tepkimeler genellikle yavaş gerçekleşir.
D) Katı fazda gerçekleşen tepkimeler yavaş ; sıvı fazdakiler katılara oranla hızlı ; gaz fazdaki tepkimeler ise en hızlıdır.
Tepkime kabında girenlerden en az birinin derişiminin artırılması birim hacimdeki tanecik sayısının artmasına neden olur . Bu durumda tanecikler arasındaki çarpışma sayısının artmasını sağlar . Çarpışmanın artması tepkimenin hızını arttırır .
Kısaca birim hacimdeki tanecik sayısı ( derişim ) arttırılırsa tanecikler sıklaşacağından çarpışma sayısı artar . Bunun sonucunda tepkimenin hızı artar .
Kimyasal bir tepkimenin hızı , tepkimeye giren taneciklerin birim zamandaki çarpışma sayıları ile doğru orantılıdır .
Derişimi arttırmak için ya molekül sayısı arttırılmalı ya da hacim küçültülmelidir .
Sıcaklık arttırıldığında tepkime verecek taneciklerin kinetik enerjileri , dolayısıyla hızları artacağından tanecikler birbirleriyle daha sık çarpışacaklardır . Çarpışmanın daha sık olması da , tepkimenin daha hızlı olması sonucunu verir .
Sıcaklık arttırıldığında tepkimelerin hızları da artar .
Taneciklerin hızı artacağı için birim zamandaki çarpışma sayısı artar ve tepkimenin hızı da artar .
Enerjisi , eşik enerjisinden yüksek olan yani aktifleşme enerjisi engelini aşan tanecik sayısının artması nedeniyle etkin çarpışma sayısı artar . Bu da tepkime hızının artmasına neden olur .
Tepkimeye giren taneciklerin sıcaklıı arttırılırsa , taneciklerin kinetik enerjileri dolayısıyla hızları artar . Çünkü kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılıdır .Hızı artan madde tanecikleri birbirleriyle ;
Daha çok çarpışma yaparlar
Yaptıkları çarpışmalar daha etkili olur
Bu iki nedenden dolayı tepkimenin hızı artar .
UYARI
: Sıcaklık artınca tepkimenin eşik enerjisinin değeri değişmez , eşik enerjisini aşan tanecik sayısı artar .
Katı – sıvı ya da katı – gaz tepkimelerinde yüzey çok önemlidir . Çünkü yüzey artırılırsa taneciklerin çarpışma ihtimali artacağından tepkimenin hızı da artar .
Katı maddeler kütleleri sabit kalmak şartıyla küçük parçalara bölündükçe yüzeyleri artar .
Bu yüzeylerdeki taneciklerde çarpışma yapacağı için tepkime hızı artar .
Tepkime ortamına , dışarıdan ilave edilen , tepkime sonunda kimyasal yapısı değişmeden açığa çıkan ve tepkime hızını değiştiren maddelere katalizör denir . Tepkime hızını arttıranlara katalizör , yavaşlatanlara da inhibitör denir .
Full transcript