Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Delfins_Nuotio_24032017

No description
by

Exitin Työntekijät

on 15 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Delfins_Nuotio_24032017

SEKSUAALINEN KALTOINKOHTELU JA VASTIKKEELLINEN SEKSI
Anna Nuotio
24.3.2017
Delfins, Kouvola
Ennaltaehkäisee nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja vastikkeellisen seksin piiriin ajautumista (13-29 v.) ja toimii asiantuntijana

Tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa, keskusteluapua ja palveluohjausta

Tavoitteena nuorten tiedon lisääminen, itsemäärämisoikeuden vahvistaminen, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden kunnioittaminen

Exit-hanke perustettu vuonna 2010, vuoden 2014 alusta Nuorten Exit

Sosiaali-ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla rahoittama vakinainen hanke, verkkotyön kehittämisprojekti (OKM)

Tiimissä toiminnanjohtajan lisäksi kaksi suunnittelijaa, asiakastyön ohjaaja ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
MIKÄ NUORTEN EXIT?
häirintä
ahdistelu
painostaminen
seksuaalisuutta loukkaava
väkivalta
johdattelu
lahjonta
seksinostoyritys
hyväksikäyttö
pakottaminen
luvatta koskettelu
luvatta kuvaaminen
tuttu/tuntematon
aikuinen/nuori
suhteessa
kasvokkain
verkossa
fyysistä
henkistä
vastoin omaa tahtoa tai ymmärrystä

vaikka ei täyttäisi rikoksen merkkejä, voi olla kaltoinkohteleva kokemus

vastuu aina tekijällä

subjektiivinen kokemus
nimittely
Vastikkeellinen seksi

Nuoren vaihtaessa seksuaalisia tekoja jotain korvausta vastaan puhutaan vastikkeellisesta seksistä
Korvaus voi olla rahaa, päihteitä, tavaraa tai yösija
Netti ja fyysinen ympäristö
Vastikkeellinen seksi on seksuaalista kaltoinkohtelua
Vastuu on aina vastikkeen tarjoajalla
Vastikkeellisessa suhteessa ollut nuori tarvitsee tukea
MILLAISIA USKOMUKSIA
NUORTEN KOKEMAAN
SEKSUAALISEEN KALTOINKOHTELUUN
LIITTYY?
THL:n kouluterveyskysely 2013:

Seksuaalinen häirintä ja seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ovat yleisiä nuorten arjessa.

Tytöistä seksuaalista häirintää on kokenut noin 60 %, pojista 33–46 % vaihdellen luokka-asteittain.

8.-9. -luokkalaisista tytöistä 20 % oli kokenut seksuaalisuutta loukkavaa väkivaltaa joskus tai toistuvasti, pojista 9%.

Kouluterveyskysely 2015:

Seksuaalisuuteen tai kehoon kohdistuvaa pilkkaa tai arvostelua on joskus kokenut peruskouluikäistä 15%, jatkuvasti 4%.

Seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua netissä / mobiilisti on kokenut 15-20 % riippuen luokka-asteesta.

Lapsiuhritutkimus 2013:

Aikuisten kanssa koetuista seksuaalikokemuksista suurin osa alkanut 14-15 vuoden iässä.

Valtaosa nuorista itse koki että seksuaalikokemus aikuisen kanssa ei ole hyväksikäyttöä.

Suomessa ei tutkimusta vastikkeellisesta seksistä: pohjoismaisissa tutkimuksissa käy kuitenkin ilmi, että poikien osuus vastikkeellisessa seksissä on yleistäHinkkanen: Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, 2009

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitut ovat tyypillisesti 17-30-vuotiaita miehiä. Hyväksikäytöstä tuomittuja löytyy kuitenkin kaikista sukupuoli-, ikä- ja sosiaaliryhmistä.

Hyväksikäytön uhrit ovat tyypillisesti 12-15-vuotiaita, alle 12-vuotiaita uhreista on kolmannes

Täysin vieraiden ja ennalta tuntemattomien rikoksentekijöiden osuus on 14%


Nuoren persoonallisuuden kehittyminen on kesken

Identiteetin luominen: Olenko hyvä, merkityksellinen, oikeanlainen?

Kehitystehtävät: Irtaantuminen vanhemmista, muuttavan ruumiinkuvan ja seksuaali-identiteetin jäsentäminen

Oikeus kokeilla & erehtyä

NUORTA SUOJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Hyväksikäyttö ja törkeä hyväksikäyttö, (RL 20: 6 & 7)
Laki suojaa alle 16-vuotiasta aikuisen tai selkeästi vanhemman henkilön heihin kohdistamilta seksuaalisilta teoilta.
Nuorta suojaava ikäraja on korkeampi (18 v), mikäli tilanteeseen liittyy valta-asetelma
Vastuu hyväksikäytöstä on aina tekijällä
Nuorten keskinäisiä suhteita ei haluta rajoittaa, mikäli iässä ja kehitystasossa ei ole merkittävää eroa.


Alaikäisen pakottaminen sukupuoliyhteyteen on aina törkeä raiskaus (RL 20: 2)

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon (RL 20: 4)

Seksuaalinen ahdistelu (RL 20: 5 a)

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (RL 20: 8 b)

Seksuaalipalvelun osto alaikäiseltä (RL 20: 8 a)

Törkeä paritus (RL 20: 9&9a)

Seksuaalirikoksissa yritys rangaistava (paitsi ahdistelu)

Kunnianloukkaus (RL 24:9) ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen ( RL 24:8)

Sukupuolisivellisyyttä loukkaavan kuvamateriaalinen hallussapito ja levittäminen ( RL 17: 18, 18 a & 19)
Vaikutukset aina yksilöllisiä

Oireet, jotka voivat myös olla stressioireita muusta : ulospäin on mahdotonta sanoa

Trauma

Syyllisyys ja häpeä, salailu

Unettomuus, masennus, itsetuhoisuus

Omien rajojen hämärtyminen, rajattomuus

Selvitymiskeinoja: kieltäminen, unohtaminen, vähättely, päihteiden käyttö

Pelko seurauksista ja rikosprosessista "uskotaanko minua?"

Tekijän suojeleminen


KALTOINKOHTELUN VAIKUTUKSET
Oletko ollut seksuaalisessa tilanteessa, joka on ahdistanut, pelottanut tai jossa et oikeasti olisi halunnut olla?
Kiitos kun kerroit.
Et ole tehnyt mitään väärää.
Sinulla on oikeus apuun ja tukeen.
Kaikesta voi selvitä.
Tuki kaltoinkohtelun tilanteissa
kiitos ja rohkaisu
oikean tiedon antaminen
syyllisyyden "poistaminen"
oireiden normalisointi
voimavarojen ja läheisten kartoittaminen
kuuntelu
alueelliset tukipalvelut
OHJAA NUORI PALVELUJEN PARIIN!
Alueelliset kasvokkaiset palvelut: Mistä nuori saa kriisi/pitkäaikaista tukea?

Oppilashuolto
Lääkäri / poliisi
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Lastensuojelu
Nuorten Kriisipiste (Helsinki Missio)
Tyttöjen ja Poikien talot
Rikosuhripäivystys


SEKSUAALISTA KALTOINKOHTELUA OVAT KAIKKI SEKSUAALISTA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA JA YMMÄRRYSTÄ LOUKKAAVAT TEOT

19,5-vuotias keskivertonuori käyttää internetiä 21-30 h/vko, joista sosiaalisen median palveluita n. 15h

Nuorista 95 % käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella.

Suosituimmat some-palvelut WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Snapchat

(SoMe ja nuoret 2016 -kysely)


Laitteet ja käyttötavat ovat osa nuorten arkea, sosiaalisia suhteita ja harrastuksia

Verkossa olo tarjoaa nuorelle mahdollisuuden seksuaalisuuden tutkiskeluun ja identiteettien kokeiluun
NUORI VERKOSSA
Lasten ja nuorten kanssa toimivilla ammattilaisilla on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, jos he saavat työssään tietoa, joka herättää epäilyn lapseen tai nuoreen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta.

Ilmoitettaviin rikoksiin kuuluvat kaikki luvussa 20 mainitut seksuaalirikokset

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä tahoja, joilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen.

Epäselvissä tilanteissa on hyvä konsultoida poliisia.

Epäilystä on tehtävä myös lastensuojeluilmoitus
ILMOITUSVELVOLLISUUS
"Verkossa tapahtunutta ei tule juurikaan mieleen, snapchatissä tyyliin tullut joskus nudeja tuntemattomilta jäbiltä, mutta ne on hoitunu estämällä. Arkielämässä pari kertaa on tultu läppäsemään takapuolta ilman lupaa jopa tuntemattomien toimesta."

"Kuvien lähettelyä jonka jälkeen olen joutunut estämään kyseiset kuvien lähettelijät.”

(Tekeekö mieli-kysely 2016, Suomen Lukiolaisten Liitto)

sexting
catfishing
grooming
dicpics
kuvien levittäminen
kuvien ahdistava kommentointi
tieto- ja neuvontapalvelut
pornosisällöt
seurustelu
seksuaali-identiteetin kokeilut
nettiseksi
ei-toivotut yhteydenotot
NUORI & VERKON SEKSISISÄLLÖT
pilaviestit
kiristäminen
verkon yli pelattavat pelit
NUOREN OMIEN RAJOJEN VAHVISTAMINEN
Seksuaalisuus voimavarana, mielihyvänä ja oikeutena
*
Tieto omista oikeuksista
*
Oikea tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta
*
Itsearvostuksen tukeminen
*
Myyttien murtaminen

TUE TURVALLISEEN TOIMINTAAN DIGITAALISESSA MEDIASSA!

1. Aktiivinen kiinnostus ja myönteinen asenne verkkoa kohtaan: ole kiinnostunut siitä, mitä nuori tekee verkossa/mobiilisti

2. Tutustu nuoren kanssa yhdessä yksityisyyden ja profiilien suojaamiseen.

3. Riskien käsittely avoimesti ja neutraalisti ilman pelottelua.

4. Tieto siitä, miten toimia epämiellyttävissä ja oudoissa tilanteissa.

5. Älä tuomitse tai syyllistä nuorta, vaikka nuori olisi ollut aloitteellinen tai vuorovaikutteinen tilanteissa.

6. Netin käytön rajoittamisella rankaiseminen estää kertomasta ikävistä kokemuksista.
Kysy suoraan, onko nuori joutunut sellaiseen seksuaaliseen tilanteeseen, joka on tuntunut oudolta?
Anna lupa puhumiseen!
Exit työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn ja tiedottamis-ja vaikuttamistyöhön.

Exit ry:llä on tällä hetkellä vakinainen Nuorten Exit - toiminto, OKM:n rahoittama verkkotyönprojekti, Usva -hanke sekä kansainvälinen yhteistyöhanke Distrupt Demand. Toimintaa rahoittaa Sosiaali-ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Opetus-ja kulttuuriministeriö sekä Euroopan komissio.
EXIT - POIS PROSTITUUTIOSTA RY
tilastoissa nähtävissä vain häirintä ja kaltoinkohtelu, jonka nuoret itse tunnistavat ja pystyvät nimeämään

sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus?
Huomioitavaa:
KYSYTTÄVÄÄ, KOMMENTOITAVAA?

Toiminnanjohtaja Anna Nuotio
anna@exitry.fi
0400-325204

info@exitry.fi
www.nuortenexit.fi
@nuortenexit


Full transcript