Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İslam Öncesi Türk Tarihi

No description
by

Gursoy Duzenli

on 14 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İslam Öncesi Türk Tarihi

I. Göktürk Kağanlığı (552-659)
552 yılında Avarlara son veren Bumin Kağan tarafından Ötüken merkez yapılarak kuruldu.
Ülkeyi doğu ve batı olarak ikiye ayırdı ve kardeşini Yabgu ünvanıyla merkezi Altındağ olan batıyı yönetmekle görevlendirdi.
Çin ile siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmuştur.
Göktürkler
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

I. Göktürk Devlet (552-659)
Asya Hun Devleti'nden sonra Orta Asya 'da kurulan ikinci, büyük Türk devletidir.
Aşina kabilesi tarafından kurulmuştur.
Sınır komşuları batıda Bizans, İran'da Sasaniler, Aral gölü civarında Akhunlar'dı.
Türk boyları Orta Asya'da dağınık halde yaşamaktaydı.
Türk adıyla kurulan ilk devlettir.
doğu ve batı olarak iki koldan yönetilmişlerdir.
38 harfli bilinenen ilk Türk alfabesini (Göktürk/Orhun) kullanmışlardır.
İstemi Yabgu'nun Faaliyetleri II
571'de Sasani-Bizans savaşı başladı.

Göktürkler Kafkaslar ve Azerbaycan'a girdi.

576'da Bizans'tan ikinci elçilik heyeti geldi.

Aynı yıl İstemi Yabgu öldü.

Yerine oğlu Tardu geçti.
II. Göktürk Kağanlığı (682-744)
50 yıllık Çin esareti döneminde birçok kez ayaklanmışlardır.
Bu ayaklanmalarının en ünlüsü 40 Türk gencinin Kürşad önderliğindeki isyanıdır.
Sert şekilde bastırılan ayaklanmalara karşılık yılmayan Türk ulusu 681 yılında Kutluk önderliğinde nihayet bağımsız oldular.
Kutluk, İlteriş ünvanıyla Kağan olup devleti Ötüken merkez olmak üzere kurtu (682).
Tapo Kağan (572-581)
Budizmi kabul ederek yaymaya çalıştı
Çin hayranlığı halkın tepkisini çekti
Mukan Kağan
(553-572)
En parlak dönemdir.
Avarlara son darbe vurulmuş batıya göçleri sağlanmıştır.
Kitan ve Kırgızlar itaat altına alınmış
Çin'e üstünlük kabul ettirilmiştir.
Orta Asya Türk birliği, batıda Bulgarlar ve Sibirya'daki Yakutlar hariç sağlamıştır.
İstemi Yabgu'nun Faaliyetleri - I
İpek Yolu'nu elinde tutan Akhunlar'a karşı Sasanilerle işbirliği yaparak Akhun Devleti'nin yıkılmasını sağlamıştır.
Sasani hükümdarı Anüşirvan Adil'e kızını vererek akrabalık kurmuştur.
Göktürklerin kar yaptığı İpek yolu ticaretini engelleyen Sasanilere karşı Bizans ile ittifak kurdu.
567 yılında Maniakh başkanlığında İstanbul'a bir elçilik heyeti gönderdi (Orta Asya'dan Bizans'a giden ilk Türk elçilik heyeti)
Bizans karşılık olarak Zemarkos'u İstemi'ye yollamış.
Bumin Kağan Dönemi (552-553)
I. Göktürk Kağanlığı'nın Sonu
Tapo'dan sonra Kurultay kararıyla başa geçen İşbara Kağan döneminde Çin, Türkleri milli kimliklerinden uzaklaşırmak için faaliyetlere girişmiştir.
582 yılında bölünen Göktürklerden Doğu kanadı 630, Batı kanadı 659'da Çin egemenliğine girdi
Kutluk (İlteriş) Kağan (682-692)
Veziri Tonyukuk'un yardımıyla devleti kurdu.
Merkezi Karakurum'a taşıdı
Çin'e, baskı altında tutmak ve gereksinimlerini karşılamak için 46 sefer yaptı.
Bu sayede Çin tehlike olmaktan çıktı.
Kapgan Kağan (692-716)
Kutluk öldükten sonra, oğulları Bilge ve Kül çok küçük oldukları için, kardesi Kapgan başa geçti.
Türk birliğini sağladı
Çin'i baskı altında tutmaya devam etti. Buraya 25 sefer yaptı.
Devleti eski sınırlarına ulaştırdı.
Seferlerindeki başarıya rağmen sert tutumu yüzünden iç karışıklıkları önleyemedi.
Bastırmaya çalıştığı bir isyan sırasında öldürüldü.
Yerine oğlu İnal geçti ama Kutluk'un oğulları Bilge ve Kül onu tanımadılar. Tonyukuk'un desteğiyle taht mücadelesine giriştiler.
Bilge Kağan (716-734)
İnal'ın öldürülmesiyle Bilge, kağan oldu.
Kardeşi Kül Tigin'i ordunun başına getirdi.
Babasının veziri Tonyukuk'u baş danışmanı yaptı.
II.Göktürk Devleti'nin en parlak zamanıdır.
Ayaklanmalar bastırılarak, Karluklar, Kırgızlar ve Türgişler itaat altına alındı.
Yeniden başlayan Çin baskısını bitirmek için ve savaşın yarar getirmeyeceği düşünüldüğünden barış yapıldı.
Tonyukuk 727, Kül Tigin 731, Bilge Kağan 734 yıllarında öldüler.
II.Göktürk Kağanlığı'nın Sonu
Yeni hükümdarlar başarılı olamamıştır.
Taht kavgaları ülkeyi zayıflatmıştır.
Karluk, Basmil ve Uygur ayaklanmalarıyla dağılma sürecine girmiştir.
744 yılında Uygurlar tarafından yıkılmıştır.
Bu dönemde dikilen Orhun Abideleri Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı örnekleridir.
Full transcript