Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projekt Sami Możemy - harmonogram

No description
by

Joanna Smyczek

on 13 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projekt Sami Możemy - harmonogramŚląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM

APAULY GROUP Sp. z o.o.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w GliwicachKTO?
- czyli o partnerach projektu

1) Osoby chore na stwardnienie rozsiane - 85 osób
59 kobiet i 26 mężczyzn

2) Osoby z otoczenia chorych na SM - 85 osób
min.60 kobiet

W szczególności:
18 z niepełnosprawnością w stopniu znacznym
52 z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
15 z niepełnosprawnością w stopniu lekkim


CO?
- czyli parę słów o działaniach
1. Wsparcie psychologiczne

2. Wsparcie zdrowotne

3. Wsparcie edukacyjne

4. Wsparcie zawodowe

5. Aktywizacja społeczno-kulturalna

6. Wsparcie otoczenia

Termin realizacji
01.06.2016 – 31.05.2018

Miejsce realizacji
Gliwice


Wsparcie uzupełniające:
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Transport na warsztaty/szkolenia

DLA KOGO?
- czyli o uczestnikach projektu

JAK, GDZIE, KIEDY?
- czyli o szczegółach
Sami Możemy
- Kompleksowy Program
Integracji Chorych na SM
i ich rodzin

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.5
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego


1. Wsparcie psychologiczne

Spotkanie diagnostyczne z psychologiem - predyspozycje zawodowe, edukacyjne, analiza potrzeb zdrowotnych, społeczno-kulturalnych – 2h/os
Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla pod kątem edukacyjnym, zawodowym, społecznym, zdrowotnym
Wsparcie motywacyjne – psychologiczne lub coachingowe
2. Wsparcie zdrowotne

Konsultacje z lekarzem-neurologiem
Rehabilitacja indywidualna w PATION
- dla osób z niepełnosprawnością lekką i umierkowaną - 10 zajęć po 1,5h
Rehabilitacja w domu uczestnika
- dla osób z niepełnosprawnością znaczną - 10 zajęć po 2h
Terapia logopedyczna
- dla osób, u których zdiagnozowano taka potrzebę - 10 zajęć po 1h
Warsztaty aktywnej rehabilitacji
- realizowane raz w miesiącu po 2h dla 5 osób z niepełnosprawnością każde
3. Wsparcie edukacyjne

ECDL - obsługa komputera
- 2gr x 10 osób x 60h
KURS KSIĘGOWO-PŁACOWY
- 2gr x 10 osób x 136h
PROGRAMOWANIE Ruby on Raills, Agile Scrum
- 2gr x 10 osób x 96h
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
- 1 gr x 10 osób x 120h
4. Wsparcie zawodowe

Spotkania z trenerem pracy
- pomoc w opracowaniu CV, przygotowanie do rozmowy - w zależności od potrzeby
Kwartalne spotkania z pracodawcami przy kawie
- każde spotkanie poświęcone innej branży zbieżnej w kwalifikacjami uczestników
Staże zawodowe – 3-miesięczne z możliwością pracy w domu
20 staży dla osób chorych na SM
24 staże dla osób z otoczenia
5. Aktywizacja społeczno-kulturalna


Warsztaty grupowe - rozwojowo-edukacyjne z elementem grupy wsparcia
- 1 spotkanie na miesiąc po 2h
Szkolenia (m.in. dietetyk, wizaż i kreacja wizerunku, kulinaria) - w zależności od zapotrzebowania
-24 szkolenia x gr 10 osób x ok 15h
Aktywizacja przez kulturę i rekreację– wyjścia do kina/teatru/na koncert
-24 wyjścia - 10 osób z SM + 10 osób z otoczenia -wyjścia z wsparciem AON
6. Wsparcie otoczenia

Kwalifikacyjne kursy zawodowe opiekun medyczny/Asystent osoby niepełnosprawnej – 20 osób
Szkolenia zawodowe z egzaminem zewnętrznym – 48 skierowań w zależności od zdiagnozowanego zapotrzebowania
Warsztaty opieki nad ON – 2h/msc x 10 osób

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

planowane zaangażowanie 18 osób
średnio ok 20h na miesiąc dla uczestnika potrzebującego wsparcia
w sumie 26600h pracy AON
Transport

Zapewnienie bezpłatnego transportu na wszystkie zajęcia realizowane
w ramach projektu osobom, które samodzielnie nie mogą na nie dotrzeć.
NABÓR

I tura: czerwiec - sierpień 2016
II tura: sierpień - wrzesień 2017

Podstawą: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
+ orzeczenie o niepełnosprawności/diagnoza, oświadczenie o bezrobociu itp.

Kryteria:
zamieszkiwanie w województwie śląskim
zdiagnozowane SM
osoby z najbliższego otoczenia - warunkiem udział również osoby chorej
osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkiem - tylko bezrobotni lub bierni zawodowo
osoby z niepełnosprawnością znaczną -warunkiem udział również osoby z najbliższego otoczenia
pierwszeństwo dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Rekrutacja do poszczególnych form wsparcia na podstawie przeprowadzonej diagnozy - Indywidualna Ścieżka Reintegracji.
1. Wsparcie psychologiczne

Spotkanie diagnostyczne
- diagnoza predyspozycji zawodowych, edukacyjnych, analiza potrzeb zdrowotnych, społeczno-kulturalnych

Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
- pod kątem edukacyjnym, zawodowym, społecznym, zdrowotnym

Wsparcie motywacyjne
- psychologiczne lub coachingowe przez cały okres trwania projektu

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny
Harmonogram działań:
01.06-31.07.2016
- przeprowadzenie postępowań, dokonanie zakupów,
- realizacja zaplanowanych remontów,
- utworzenie biura projektu,

01.07-31.08.2016
- udostępnienie dokumentów rekrutacyjnych,
- prowadzenie naboru do projektu - również on-line,
- spotkania w biurze projektu - rozmowy prowadzące do przygotowania, Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i podpisanie deklaracji uczestnictwa,

od 01.09.2016
- realizacja działań projektowych wynikajacych z przeprowadzonej diagnozy,

II tura naboru: 01.08-31.09.2017
Kontakt: sm@apauly.pl
Full transcript