Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proces overzicht

Projectcoordinator RBC taken
by

Virgil Bacas

on 14 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proces overzicht

voor de bouw 1.Het opstellen van een plan van aanpak voor het project in kwestie
2.Voert een periodieke controle uit over de projectstatus om inzicht in voortgang en financiële status te verkrijgen en rapporteert aan de voorzitter via de voortgangsrapportage en indien noodzakelijk direct gemeld.
tijdens de bouw 1.Voert een periodieke controle uit over de projectstatus en toetst of wordt voldaan aan de vooraf vastgestelde projectresultaten en projectafbakening Afwijkingen worden gesignaleerd en aan de voorzitter gerapporteerd via de voortgangsrapportage en indien noodzakelijk direct gemeld

2.Stelt een fasedocument (1 A4) op aan het einde van elke fase om de
1.Faseproducten (bv. PvE, ontwerp, bestek en tekeningen),
2.Een hierop gebaseerde actuele raming en
3.Eventuele afwijkingen ten opzichte van het Programma van Eisen vast te laten stellen door de voorzitter en het betreffende lichaam van ouderlingen. Pas na vaststelling kan worden overgegaan naar de volgende fase.

3.Hij signaleert risico’s (bv een financieel risico doordat er werkzaamheden worden gedaan die niet zijn geraamd).en anticipeert hierop. Indien het voorkomen van een risico buiten zijn bevoegdheid gaat wordt dit direct teruggekoppeld aan de voorzitter van het rbc

4.Houdt contact met de uitvoerder tijdens de uitvoeringsfase van het project. ,

5.Is aanwezig tijdens bouwvergaderingen.

6.Ontvangt notulen van alle bouwvergaderingen

7.Hij draagt zorg voor een controle van het Bouwbestek (controle op o.a. bouwbesluit,
uitvoerbaarheid, volledigheid, conformiteit met PvE, ontwerp en raming).

8.Bewaakt het bouwproces op basis van het goedgekeurd bestek, de geldende revisie van de
bouwtekeningen, en het door het rbc ontwikkelde bouwproces.

9.Is betrokken bij de oplevering en het afwerken van de gebrekenlijst
verantwoordelijkheden projectcoordinator na de bouw 1.Maakt een evaluatie over het verloop van de werkzaamheden en het functioneren van de afdelingen waarmee is samengewerkt

2.Geeft verbeterpunten aan!

3.Geeft suggesties over vrijwilligers die verder kunnen worden opgeleid.
Full transcript