Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description
by

baaska dagva

on 4 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

Дипломын ажлын зорилго:
Сурагчдын орон зайн сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн дидактик тоглоом, бодлого, дасгал ажлуудыг сургалтанд хэрэглэх аргачлал боловсруулж“Зураг зүйн загварчлал” номын эхийг бэлтгэх.
зорилт:
•Сургалтанд дидактик тоглоомыг хэрэглэх аргачлалыг хэд хэдэн тоглоомын жишээндээр боловсруулах.
•Проекцлох аргын тухай мэдлэгийг бататгах, гүнзгийрүүлэхэд чиглэгдсэн хэд хэдэн дасгал, дадлага ажлыг сургалтанд ашиглах аргачлалыг боловсруулах.
•Сурагчдын орон зайн сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд загварчлалын арга, алгоритмыг хэрэглэх арга замуудыг илрүүлэх.
•Компьютерийн зургийн программ ашиглаж “Зураг зүйн загварчлал” номын эхийг бэлтгэхэд тавигдах хэвлэлийн дизайны шаардлагуудыг судлах.
ЗУРАГ ЗҮЙН БОДЛОГО ДАСГАЛ АЖЛААР СУРАГЧДЫН ОРОН ЗАЙН СЭТГЭХҮЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ

/ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 9-Р АНГИЙН ЗУРАГ ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЖИШЭЭНДЭЭР/
Агуулга

I.Удиртгал

II.Нэгдүгээр бүлэг
Зураг зүйн дасгал дадлага ажлаар сурагчдын орон зайн сэтгэхүйг хөгжүүлэх нь
1.1Зураг зүйн хичээлд загварчлалыг хэрэглэх нь
1.2 Зураг зүйн хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх арга зам
1.3Аксонометр проекцыг байгуулахад загварчлалын арга алгоритмыг хэрэглэх нь
1.4Дидактик тоглоомыг сургалтанд хэрэглэх аргачлал
1.5Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгал дадлага ажлыг гүйцэтгэх аргачлал

III.Хоёрдугаар бүлэг
“Зураг зүйн загварчлал” номын эх бэлтгэхэд комьпютерийн зургийн программ хэрэглэх нь
2.1Комьпютерийн зургийн программ ашиглан хэвлэлийн эх бэлтгэх аргачлал
2.2 Хэвлэлийн дизайнд тавигдах шаардлагууд
IV.Дүгнэлт
V.Ном зүй Сэдэв сонгосон үндэслэл:
Боловсролын туйлын зорилго нь хүний оюун санааны төрөлх гурван чанар болох өөрийн төлөвшил, ёс зүйн ухамсар, бүтээлч чадамжийг хөгжүүлэхэд оршино.
Эдгээр гурван чанарыг онол, практикийн системтэй арга зүйд тулгуурлан авч үзсэнээр хүүхэд залуучуудын оюуны ба бүтээлч чадавхийг үр ашигтай хөгжүүлж болно.
Зураг зүйн боловсрол нь суралцагчдад оюуны болон хүний амьдрал, үйл ажиллагааны хэрэгцээг хангах, эд юмсыг бүтээх чадварыг хөгжүүлдэг “урлахуй ухааны” салшгүй хэсэг гэж үзэж болно.
Нийгэм хөгжихийн хэрээр хувь хүний сурч боловсрох хэрэгцээ шаардлага хувьсан өөрчлөгдөж байгаа учраас энэхүү өөрчлөлтөд дасан зохицож, өөрийгөө байнга хөгжүүлж байх бүтээлч чадамжийг төлөвшүүлэх, амьдрах, ажиллах, арга ухаан, шинийг сэдэх, зохион бүтээх авьяас чадварыг хөгжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлэх сургалт бол зураг зүй, технологи, дизайны үр өгөөжтэй сургалт юм.
Суралцагчдад үйл ажиллагааны болон практик хэрэглээний мэдлэг, чадвар төлөвшүүлэх, өөрийгөө бие даан хөгжүүлэхэд нь туслах зорилгоор энэхүү сэдвийг сонгон авсан юм. Мөн зураг зүйн сургалтанд дидактик тоглоомыг нэвтрүүлэх аргачлал болон сурагчдын орон зайн сэтгэхүй хөгжүүлэх бодлого, дасгал, дадлага ажлуудыг сургалтанд хэрэглэн ашиглах аргачлалыг боловсруулж дидактик тоглоом, бодлого, дасгал, ажлуудыг хэд хэдэн хувилбартайгаар оруулсан нь багш сурагчид чөлөөтэй сонгон хэрэглэх боломж бүрдүүлсэн юм. Багш нар зураг зүйн сургалтанд цахим хэрэглэгдхүүн ашиглах боломжийг хангах үүднээс “Зураг зүйн загварчлал” номын зургийг компьютерийн зургийн программ ашиглан зурсан болно.
Full transcript