Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HURAIKAN TENTANG FUNGSI DAN PERANAN BAITUL MAL SEMASA ZAMAN

No description
by

nisa sempoi

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HURAIKAN TENTANG FUNGSI DAN PERANAN BAITUL MAL SEMASA ZAMAN

Notes
JIZYAH (cukai diri/kepala)
GHANIMAH DAN AL-FAY’
USYR
HURAIKAN TENTANG FUNGSI DAN PERANAN BAITUL MAL SEMASA ZAMAN KHULAFA’ AL-RASYIDIN DAN BANDINGKAN DENGAN BAITUL MAL YANG ADA PADA HARI INI SERTA KESANNYA KEPADA UMAT ISLAM
PENGENALAN
Baitulmal berasal dari perkataan Arab iatu Al-Bait(rumah) dan Al-mal(harta).
Menurut istilah baitulmal ialah rumah yang menerima sesuatu harta dan menyimpannya utuk diagihkan.
Baitulmal merupakan satu bentuk institusi kewangan harta dalam Islam
SEJARAH PENUBUHAN BAITULMAL
Penubuhan Baitulmal pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab(13Hijrah)
Khalid bin Al-Walid memberi cadangan utuk menubuhkan satu institusi kewangan negara
Nama awalnya dikenali dengan Diwan atau Khazanah dan akhirnya diberi nama Baitulmal.
Kota Madinah dijadikan pusat pentadbiran Baitulmal
Baitulmal sebagai wakil yang menjalankan pengurusan harta.
PERANAN BAITULMAL PADA ZAMAN KHULAFA AL-RASYIDIN
Khalifah bertanggungjawab dalam pendapatan negara dan pengagihan kepada mereka yang berhak.
Matlamat pelaburan ialah "
Memberi kemakmuran kepada umat Islam
"
Mengatasi masalah kemiskinan
Harta dalam Baitulmal hendaklah sentiasa mengalir sama ada diagihkan kepada lapan golongan asnaf.

SUMBER BAITULMAL PADA ZAMAN KHULAFA’ AL-RASYIDIN
1. ZAKAT
2. KHARAJ
3. JIZYAH
4. GHANIMAH DAN AL-FAY’
5. USYR

PERBANDINGAN BAITULMAL PADA ZAMAN AL-RASYIDIN DENGAN BAITULMAL PADA HARI INI
KESAN BAITULMAL PADA MASA KINI KEPADA UMAT ISLAM.
Dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat.
Dapat membantu fakir miskin untuk meneruskan kehidupan harian mereka.
Dapat menggerakkan dan memajukan aktiviti ekonomi sesebuah negara.
Dapat mengurangkan masalah sosial dalam masyarakat seperti merompak, mencuri dan sebagainya.
Dapat mencipta dan menambah peredaran wang dalam negara.

ZAKAT
Zakat dari segi bahasa berasal daripada kata dasar zaka iaitu penambahan atau penyucian.
Zakat juga mempunyai makna lain sebagai syahadah, zakat, kebaikan, zakat fitrah, suci, halal dan sadaqah.
Merupakan salah satu daripada rukun Islam dan wajib mengeluarkan zakat apabila cukup sayaratnya.
Zakat pula terbahagi kepada dua:
zakat fitrah
zakat harta benda


KHARAJ (cukai tanah)
Kharaj hanya dikenakan pada zaman Khalifah Umar al-Khattab.
Merupakan cukai ke atas tanah yang dibuka oleh orang Islam
Tanah tersebut hasil rampasan daripada peperangan ataupun secara damai dan tanah tersebut tidak dibahagikan kepada pejuang-pejuang Islam
Merupakan cukai yang dikenakan ke atas orang kafir zimmi yang tinggal di negara Islam.
Cukai ini dikenakan sebagai balasan menolong dan menjaga keselamatan, melindungi mereka daripadamusuh atau sebagai balasan .
Jizyah hanya dikenakan kepada mereka yang sihat fizikal dan mental, akil baligh, berkemampuan, merdeka serta bukan ahli agama spt paderi atau pendeta.
Jizyah terbahagi kepada dua kategori iaitu:
jizyah dengan kadar ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama
jizyah dgn kadar ditetapkan oleh kerajaan Islam.
Ghadimah adalah harta orang bukan Islam yang diperolehi oleh orang Islam secara kemenangan dan kekerasan.
Al-Fay’ pula merupakan harta yang diperolehi dengan jalan damai oleh pihak Islam.
Harta ini diperuntukkan kepada perbelanjaan kerajaan pusat Madinah dan selebihnya dibahagikan kepada tentera yang terlibat dalam peperangan.
Usyr merupakan cukai perniagaan yang dikenakan ke atas perniaga Islam atau bukan Islam, namum kadarnya berbeza iaitu:
Golongan kafir harbi= 10%
golongan kafir zimmi= 5%
orang Islam hanya=2.5%.
Cukai ini hanya akan dikenakan apabila cukup nisabnya sebanyak 200 dirham.
Zaman Al-Rasyidin
merupakan satu perbendaharaan bagi sebuah negara.
Membayar gaji  pegawai-pegawai kerajaan dan golongan tentera yang berkhidmat secara tetap atau sukarela.
Menyediakan keperluan-keperluan asas bukan sahaja untuk tujuan pembangunan negara, bahkan merupakan tanggungjawab dari sudut kebajikan.
Pentadbiran baitulmal kurang tersusun dan sistematik.
Di Malaysia kini
wujud dua pecahan dalam pentadbiran perbendaharaan negara iaitu melalui Kementerian Kewangan dan juga Baitulmal
Tidak lagi membayar gaji pegawai-pegawai kerajaan dan golongan tentera yang berkhidmat secara tetap atau sukarela.
Menyediakan keperluan-keperluan asas dari sudut kebajikan dan pembelajaran
Menyediakan keperluan-keperluan asas dari sudut kebajikan dan pembelajaran
Pentadbiran baitulmal yang lebih tersusun dan sistematik.
~ Tamat ~
1) ABDUSSYAKUR BIN AHMAD JOHDI (10DNS12F1043)

2) AHMAD IZZUDDIN BIN AHMAD NAZAR (10DNS12F1032)

3) KHAIRUNNISA BINTI YUSOF (10DNS12F1055)

4) NORHASNATASHA BINTI HASNAN (10DNS12F1091)
AHLI KUMPULAN:
Full transcript