Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DENEYSEL ARAŞTIRMAYA ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA

No description
by

kenan burak yüksel

on 4 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DENEYSEL ARAŞTIRMAYA ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA

DENEYSEL ARAŞTIRMAYA ÖRNEK BİR MAKALE İNCELEMESİ
Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına, Performanslarına ve Yansıtmalarına Etkisi
2008, Cilt 33, Sayı 149
BULGULAR
Yrd.Doç.Dr.Şükran TOK
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/644/116
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın temel amacı, MKÜ Eğitim Fakültesi, sınıf öğretmenliği programı 1.sınıf Öğretmenlik Mesleğine Giriş (ÖMG) dersinde kullanılan yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına, performanslarına ve
yansıtmalarına etkisini belirlemektir.

Araştırma Soruları
1. Yansıtıcı düşünme etkinliklerinin uygulandığı deney grubundaki adayların öğretmenlik mesleğine ilişkin son tutum puanları ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubunun son tutum puanları arasında fark var mıdır?

2. Yansıtıcı düşünme etkinliklerinin deney grubundaki öğrencilerin performanslarına etkisi nedir?

3. Deney grubundaki öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme etkinlikleri uygulamasına ilişkin yansıtmaları nasıldır?


Araştırmanın Modeli
Araştırmanın nicel verilerini toplamak amacıyla, deneysel araştırma modellerinden kontrol gruplu ön ve sontest modeli kullanılmıştır


Araştırmanın Grubu
Araştırma MKÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında iki derslikte okuyan toplam 63 birinci sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Örnekleme Yöntemi
Çalışma grubundaki iki sınıfta okuyan öğrenciler rastgele örnekleme yoluyla seçilmiştir.

Çalışma gruplarının denk olup olmadıklarını belirlemek amacıyla, deneysel işlemin başında
öğretmenlik mesleğine karşı tutum ölçeği ile ön tutumlarına bakılmış ve bağımsız gruplar t testi
ile analiz yapılmıştır.

Yapılan analiz sonucunda grupların öğretmenlik mesleğine karşı ön tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
[t=4.78, p>.05].


Örnekleme Yöntemi
Şans örnekleme tekniği kullanılarak deney ve kontrol grupları belirlenmiştir.


Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak çalışma grubundaki öğrencilerin öğretmenlik mesleğine
ilişkin tutumlarını ölçmek için;

* Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

* İki kolonlu öğrenme yazıları

* Performans değerlendirme ölçeği (Rubrik)

kullanılmıştır.Verilerin Analizi
Nicel veriler için;

* Frekans
* Yüzde
* t Testi

Nitel veriler için;

* İçerik analizi


Verilerin Toplanması
* ÖMG dersinin ilk 6 ünitesi (toplam 12 hafta)
* Deney Grubuna
_ Görsel yolla öğrenme (şematize etme, not alma, bilgi haritası)
- Özetleme
- SQ3R stratejisi
- Araştırma yoluyla öğrenme
- Soru sorma stratejisi
- İki kolonlu öğrenme yazısı
* Kontrol Grubuna
- Anlatım
- Soru-cevapYansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerinde etkili olduğu


Yansıtıcı düşünme etkinliklerinin
öğrencilerin performansını olumlu yönde etkilediği

1. Öğrencilerin Kendi Çalışmaları Hakkındaki Yansıtmaları
2. Öğrencilerin Öğrenme Etkinlikleri Hakkındaki Yansıtmaları
3. Öğrencilerin Öğretim Elemanı Tutumları Hakkındaki Yansıtmaları


Sorularınız...

Teşekkürler
Gracias
Obrigado
شكر Mercie
İki kolonlu öğrenme yazıları
Ünite: Ünite boyunca
Amaç: çalışmalar
Öğrenilenler: hakkında
hissedilenler
düşünülenler
SQ3R stratejisi
S
urvey (incele)
Q
uestion (sorgula)
R
ead (oku)
R
ecite (özümse)
R
eview (gözden geçir)
Cronbach Alpha
,80
Korelasyon
,82
Geçerlik
,80-,90
Tartışma ve Sonuç
* Yansıtıcı düşünme etkinlikleri, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları olumlu yönde etkilemiştir.
* Ders sırasındaki süreç de olumlu tutum oluşmasında etkili olumş olabilir.
* Öğrencilerin performansına olumlu yönde etki etmiştir.
* Öğrencilerin öğrendikleri üzerinde düşünmelerinin sağlanması öğrenci performansını olumlu yönde etkilemiş olabilir.
* "daha çok işbirliğine dayalı çalışma" , "derse hazırlıklı gelme", "tekrar yapma" gereklilikleri üzerinde durulmuş
* Grup çalışmalarına karşı olumsuz tutum gözlemlenmiştir.
* Yöntemin kalıcı öğrenme sağladığı görüşü
* Yöntemin sıkıcı olduğunu düşünenler var
* Yansıtıcı model eğitimi verilmediğinden
* Günlük tutmanın zaman ve emek istemesi
* Öğretmen destekleyici olmalı
Tartışma ve Sonuç
Yansıtıcı düşünme nedir?

Yansıtıcı yazılar yazma

Öğrenme yazıları

İki kolonlu öğrenme yazıları


Ünite: Ünite boyunca
Amaç: çalışmalar
Öğrenilenler: hakkında
hissedilenler
düşünülenler
Araştırmanın temel amacı, MKÜ Eğitim Fakültesi, sınıf öğretmenliği programı 1.sınıf Öğretmenlik Mesleğine Giriş (ÖMG) dersinde kullanılan yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına, performanslarına ve
yansıtmalarına etkisini belirlemektir.
Bağımlı değişken
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum
Öğrencilerin performansı
Öğrenci Yansıtmaları
Bağımsız değişken
Yansıtıcı düşünme etkinlikleri
Deneysel Desenin Temel Öğeleri
Gruplar
Ölçme Aracının Sayısı ve Uygulama Zamanı
Deney Grubu
_ Görsel yolla öğrenme (şematize etme, not alma, bilgi haritası)
- Özetleme
- SQ3R stratejisi
- Araştırma yoluyla öğrenme
- Soru sorma stratejisi
- İki kolonlu öğrenme yazısı

Kontrol Grubu
- Anlatım
- Soru-cevap
Öğrencilerin;
öğretmenlik mesleğine
ilişkin tutumlarını ölçmek için
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

* performansları için
Performans Değerlendirme Ölçeği
(Rubrik)

* Yansıtıcı düşünme etkinlikleri uygulamasına ilişkin yansıtmaları için
İki Kolonlu Öğrenme YazılarıÖn Test ve Son test olarak Tutum Ölçeği
Öğretim sürecinde İki Kolonlu Öğrenme Yazıları ve Performans Değerlendirme Ölçeği
Son test olarak Performans Değerlendirme Ölçeği

Denek sayısı

Çok denekli desen

Yarı deneysel desen

Öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu desen

Seçkisiz atama

İç geçerliliği;Dış geçerliliği;

Full transcript