Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pracovní materiál č. 1 Úvod do socioekonomické geografie, Obyvatelstvo a jeho početní růst

No description
by

Jiří Měchura

on 3 February 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pracovní materiál č. 1 Úvod do socioekonomické geografie, Obyvatelstvo a jeho početní růst

Pracovní materiál č. 1
Úvod do socioekonomické geografie
Obyvatelstvo světa a jeho růst

Výklad učiva pomocí interaktivní tabule a prezi prezentace

Vypracoval: Mgr Jiří Měchura Socioekonomickou geografii dělíme na:
obyvatel a sídel (rozmístění, počet, pohyb, rasy, národy, náboženství, sídla ...)
hospodářství (, zemědělství, těžba, průmysl, , obchod, ...)
politický zeměpis (rozloha, poloha, hranice, státní zřízení, správní členění, , politická seskupení, konflikty, ....)
Obyvatelstvo světa a jeho početní růst Na Zemi žije v současné době 7 mld. obyvatel
Každý den přibude dalších 250 000 lidí. Ukazatelem změn v počtu obyvatel je pohyb obyvatelstva:
přirozený pohyb - rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých na 1000 obyvatel
územní pohyb - stěhování, migrace obyvatel
Rychlý a nerovnoměrný růst počtu obyvatel od 30. let 20. století (populační exploze)
patří mezi globální problémy lidstva (potravinový problém, lékařská péče, ....).
vyspělé státy - přirozený přírůstek velmi nízký
málo rozvinuté státy - přirozený přírůstek vysoký Úkol č. 1: Ve Školním atlase dnešního světa najdi na mapě (str. 40 -41) 5 států
s velmi vysokým přir .přírůstkem obyvatel a 5 států s nízkým přir. přírůstkem. Úkol č. 3: Proč je rychlý vývoj počtu obyvatel celosvětovým problémem? Úkol č. 2 Proč dochází od poloviny 20. století k prudkému zvýšení počtu obyvatel? Spolupracuj s grafem a tabulkami v učebnici na str. 6 Úkol č. 5: Které Evropské státy mají nejvíce obyvatel? Úkol č. 4: Které státy světa jsou nejlidnatější? Použitá literatura a zdroje:

Herink, Josef; Valenta, Václav a kol. Současný svět učebnice zeměpisu pro základní školy a a víceletá gymnázia. Praha: Nakladatelství české geografické společnosti, 2004. 124 s. ISBN 80 - 86034-62-23

Hanus, Martin; Šídlo, Luděk a kol. Školní atlas dnešního světa. Karviná: Terra, 2011.187 s. ISBN 978-80-902282-6-9

Vypracoval: Mgr. Jiří Měchura
Full transcript