Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SYNEKTYKA GORDONA

No description
by

A. B.

on 3 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SYNEKTYKA GORDONA

SYNEKTYKA
GORDONA

Bibliografia:
http://mfiles.pl/pl/index.php/Synektyka_Gordona
http://portalwiedzy.onet.pl/128894,,,,synektyka_synectics,haslo.html
http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo=767
http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo=767
http://www.trenerbiznesu.pl/artykuly/syntetycznie-o-synektyce
- urodzony 09 września 1919 r.
- zmarł 30 czerwca 2003r.
- wynalazca i psycholog

Znany jest jako twórca podejścia rozwiązywania problemów zwanego synektyką (książka "Synectics - the development
of creative capacity" ,
New York 1961).
William J. J. Gordon
SYNEKTYKA?
od greckiego
synektikos
-trzymający się razem, obejmujący
syn
-powiązać oraz
ecticos
- różne elementy.
Synektyka jest metodą twórczego rozwiązywania problemów, która wykorzystuje zdolność i pojemność ludzkiego umysłu do łączenia razem na pozór niepowiązanych ze sobą elementów.
Jak to ugryźć:
ALE...
Metoda synektyczna polega na prowadzeniu dyskusji grupowej, z udziałem kilku lub kilkunastu przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Moderator grupy przedstawia jej uczestnikom ogólne zarysy problemu badawczego. Uczestnicy grupy omawiają następnie poszczególne zagadnienia w odniesieniu do
doświadczeń związanych z własną praktyką naukową i zawodową. Zasadniczym celem dyskusji jest zatem poszukiwanie analogii z różnych dyscyplin naukowych, które można wykorzystać do rozwiązania omawianego problemu.
oswajanie dziwności - analiza zagadnienia, dyskusja, redefinicja problemu, odrzucenie oczywistego, postawienie pytania i celu
zamiana zwyczajności na dziwność - tworzenie nietypowych kontekstów, ucieczka od banalnych rozwiazań
Mechanizmy operacyjne:
NA CZYM TO POLEGA?
- problem jest przedstawiony w sposób ogólny, niejako w zarysie
- dokonuje się przedefiniowania i sparafrazowania problemu, posługując się zwrotem: „jak czegoś dokonać?
GRUPA BADAWCZA
GORDON WYRÓŻNIŁ 4 RODZAJE ANALOGII
daje możliwość
wniknięcia w problem
poprzez zmianę stanowiska
osoby rozpatrującej problem;

ćwiczenie polega na wcielanie się w rolę innych osób a nawet przedmiotów

ANALOGIA PERSONALNA
znalezienie w otoczeniu
zjawiska lub przedmiotu
funkcjonującego na tych
samych zasadach, co
rozpatrywany problem

ANALOGIA PROSTA
pozwala zjawisko
złożone i niezwykłe
zastąpić reprezentacją
symboliczną w postaci
przedstawienia plastycznego
lub metafory językowej

ANALOGIA SYMBOLICZNA
poszukiwanie rozwiązań
w abstrakcyjnym świecie fantazji,
stworzonym przez osoby
rozwiązujące problem; wyobrażenie
sobie sytuacji baśniowych,
nieskrępowanych żadnymi
ograniczeniami, tworzenie rozwiązań
oryginalnych, nie spotykanych w rzeczywistości
ANALOGIA FANTASTYCZNA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
osiągnięcie kontroli nad nieświadomymi procesami twórczymi
tworzenie nowych rozwiązań
zrozumienie nowych problemów
Full transcript