Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aralin 16 - " Ang Elastisidad ng Demand "

No description
by

Joyce Chia

on 24 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aralin 16 - " Ang Elastisidad ng Demand "

Aralin 16 - " Ang Elastisidad ng Demand "
May pagkakataon na ang demand ay tumataas at bumababa bunga ng epekto ng mga salik, lalo na ang presyo. Ngunit dapat natin malaman kung gaano kalaki o kaliit ang magiging pagbabago ng demand dahil sa pagtaas at pagbaba ng presyo.

Price Elasticity Demand
ay pagsukat ng porsiyento ng pagbabago ng presyo.

A.Di - Elastik
Ang
demand curve
ang halos bertikal na nagpapakita na di gaanong makatugon ang konsyumer sa poamamagitan ng pagbaba ng bilang ng demand sa pagtaas ng presyo ng bigas.
Ganap na Di-Elastik na Elastisidad

Ang kawalan ng konsyumer na magbawas ng demand sa bawat pagtaas ng presyoay makikita sa ganap na di-elastik na elastisidad. Ang konsyumer ay handang tumanggap ng anumang pagtaas ng presyo.

Ang
demand curve
ay ganap na di-elastik.

Ang pagtugon ng konsyumer sa porsyinto ng pagbabago ng presyo ay higit na mababa ang value na mababa sa isa ang kumakatawan sa di elastic na elastisidad.
Ang konsyumer ay walang kakayahan na bawasan nang mas marami ang demand kumpara sa porsyinto ng pagtaas ng presyo.

B. Elastik
Mga Elastisidad
Ang value na mahigit sa
isa ay naglalarawan sa elastic na elastisidad. Ang pagtugon ng konsyumer sa bawat porsyiento ng pagbabago ng presyo ay nagiging elastic kung sa bawat 2% ang demand ng konsyumer ay bababa ng mahigit sa 20%.

Ganap na Elastik
Ito ang nagpapakita na ang konsyumer ay hindi handang tumanggap ng anumang pagtaas ng presyo ng mga produktong maraming kapalit at di gaanong kailangan. Ang konsyumer ay handang bumili ng maraming produkto sa isang takdang presyo .
Halimbawa:
Sa presyo ng softdrinks, kayang kumonsumo nang marami ang konsyumer sa isang takdang presyo.

C. Unitary

Ang pagtugon ng konsyumer sa porsyinto ng pagbabago ng presyo ay tinatawag na unitary kapag ang value na katumbas ng 1 ang nakuha sa kompyutasyon. Ito ay nangangahulugan na sa bawat 1% na pagbabago ng presy, ang demand ay bababa ng 1%.

Kompyutasyon ng Presyong Elastisidad ng Demand

Malalaman kung ilang porsyinto ang pagtugon ng konsyumer sa pag babago ng presyo ng produkto sa pamamagitan ng pag-alam at pagkompyut ng presyong elastisidad ng demand.

Di pinahahalagahan ang negatibong tanda (-)
Ang pormula sa pagkompyut ng presyong elastisidad (EP) ay :

Ep = % ☺ Q (Porsiyento ng pagbabago ng dami)
% ☺ P (Porsiyento ng pagbabago sa presyo)
Q2 - Q1
Q
Ang %☺Q ay mukukuha sa paraang :
Ang %☺P ay makukuha sa paraang :
P1 + P2
P
At kapag pinagsama-sama ang paraan ay :
Ep =
Q2 - Q1
Q1 + Q2
2
P2 - P1
P1 + P2
2
Members :
Angeli
Full transcript