Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description
by

Matej Stančík

on 4 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

Diplomati v montérkach

Kaiser Spedition
Prepravná firma
Založená počas vlny zakladania podnikov a to v roku 1991
Možné riešenia
Z pohľadu personálneho manažmentu sme identifikovali dve teórie, ktoré je možné aplikovať
Stratégia
Špecializácia na komplikované prepravy
Implementácia nových technológií
Atmosféra rodinného podniku

Firma
Identifikácia problému
Nespokojnosť vodičov
Vysoká fluktuácia
Nízka miera lojality
Neplnenie povinností
Nesprávna interperácia technológií
Nechuť príjmať inovácie
Kaiser Spedition Truck Challenge
Motivácia zamestnancov a potenciálnych zamestnancou pomocou externej aktivity v podobe zábavno-súťažnej udalosti
Bodový systém
Zavedenie bodového systému s ideou zabezpečenia transparentného a spravodlivého odmeňovania
Zabezpečenie zamestnancov z dlhodobej perspektívy
Okamžité výhody + Dlhodobá Perspektíva
Výhody pre každého zamestnanca
Vidina množstava benefitov - silný motivačný faktor
Výhody
Transparentnosť hodnotenia
Maximálna objektívnosť
Upevňovanie vzťahov k postu
Zlepšenie vzťahu k organizácií
Zanedbávanie menej bodovaných činností
Prehnaná súťaživosť
Obavy z podpriemerného umiestnenia v rebríčku

Nevýhody
Segmenty eventu
Názov
Voľba názvu

Súťažná časť
- Závody
- Rozmanitosťzávodov
- Zameranie na našu spoločnosť

Ostatné časti
- Prostredie
- Priestor pre komunikáciu
- Rodinné vyžitie
Budovanie kolektívu
Optimalizácia trás za účelom budovania vzťahov v kolektíve a snaha o vybudovanie rodinnej atmosféry v Kaiser Spedition
Zabezpečenie zamestnancov z dlhodobej perspektívy
Okamžité výhody + Dlhodobá Perspektíva

Výhody
Lepšie vzťahy vo firme
Dôslednejšie pracovné nasadenie
Väčšia psychická pohoda šoférov
Bezpečnosť jazdenia
Jazdenie - zaújmavejšia činnosť
Rodinná atmosféra
Plánovanie trás nie vždy zrealizovateľné
Náklady na nákup nových technológií
Časová náročnosťNevýhody
Predmet: Základy personálneho manažmentu
Vyučujúci: Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.
Vypracoval: : Martin Kolenič, Martin Rybovič, Peter Vlčko, Matej Stančík
Skupina: M13/ A26
Školský rok : 2013/2014
Semester : Zimný

Stredná firma (50 - 250 zamestnancov)
Hlavná oblasť podnikania preprava
Podnikateľské aktivity súvisiace s preravou - Servis a Reklamné produkty
Vytvorili sme 4 varianty riešení založených na motivácií
Riešenia založené na motivácií
Riešenie pomocou vzdelávania
Udalostné odmeňovanie
Udalostné odmeňovanie je založené na pocite dosahovania určitých malých cieľov, ktoré sú podmienené finančným ohodnotením
Systém
Celkový možný zisk z ceny prepravy 10%
Zisk 5% z ceny stabilne
5% za plnenie úloh

Výhody
Zvyšovanie motivácie
Motivácia k dôslednosti pri výkonoch
Nezáujem o vykonávanie tejto činnosti
Ignorácia
Frustrácia ohodnotením
Príslišná motivácia
Nevýhody
Podporujúce vzdelávanie
Interpretácia nových techbológií, bližší popis
Kedy a na aké účely sa tieto technológie využívajú
Vzdelávanie a rozvoj vodičov
Interpretácia technológií
Oboznámenie so systémami
Podmienky používania
Ciele
Kedy slúžia ako podpora
Kedy fungujú ako kontrola
Rozvoj
Podpora profesie - kurzy
(Príprava na väčšie vozidlá)
Vylepšovanie skúseností
Limity vozidiel a voidčov
Defenzívna jazda
Výhody/Nevýhody
Výber najlepších riešení
Ideálne by bolo jedno komplexné riešenie zložené z motivačných teórií, ktoré sme sa snažili previesť do praxe pomocou aplikačných opaterení
Bodový systém
Kaiser Spedition Truck Challange
Záver
Tieto riešenia by mali zvýšiť efektivitu, podporiť lojalitu voči zamestnávateľovi a znížiť možnosť fluktuácie
Dakujeme za pozornosť !!
Výhody
Nevýhody
Šetrenie nákladov
Vylepšené schopnosti vodičov
Zistené limity vodičov a vozidiel
Pocit nedôvery
Pocit krivdy
Krádež nafty
Pred implemetáciou IT
Čo zmenil kontrolný systém
Možnosť opäť si zaroboť na palive
Priemerná spotreba
100 *2* 1,3=260 eur
Systém 70:30, zamestnanec - 182e
Motivácia šetriť palivo
Full transcript