Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Naujovės_perspektyvos_partneriai

No description
by

NMA

on 23 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Naujovės_perspektyvos_partneriai

Rezultatai?
PRAĖJUSIO LAIKOTARPIO PATIRTIS
NMA 2015 m.
PERSPEKTYVOS 2016 m.
PAGRINDINĖS NAUJOVĖS ADMINISTRUOJANT PARAMĄ 2014-2020 m. LAIKOTARPIU
BENDRAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

2015 m. išmokėta rekordinė – 924 mln. Eur paramos suma

* paramos suma, mln. Eur
sėkmingai baigta KPP 2007-2013 m. programa
įsikūrė
2 673
jaunieji ūkininkai
(pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas"
modernizuoti
5 835
ūkiai
(pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas")
sutvarkytų melioracijos griovių ilgis -
6 162
km
(pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos")
apželdintas
25 791
ha miškų plotas
(pagal priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės
apželdinimas mišku", „Pirmas ne žemės ūkio paskirties
ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku")
atkurta
2 252
ha miškų
(pagal priemonę „Miškų potencialo ir prevencinių
priemonių didinimas")
įkurta
413
mažų įmonių
(pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai")

123
įmonės gavo paramą jau veikiančio verslo plėtrai
(pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai")
įkurta
146
naujų kaimo turizmo sodybų
(pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas")
įsigyti
6 944
traktoriai
(pagal priemones „Žemės ūkio valdų modernizavimas" ir
„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas")
sukurtos
902
darbo vietos
rekonstruota
900
pastatų
įkurti
76
amatų centrai
atnaujinti
173
kaimo paveldo objektai
2015 m. 95 proc. pareiškėjų gavo avansines ir/ar galutines išmokas (282 mln. Eur)

2014-2020 m. laikotarpio iššūkiai
- skirta 1,977 mlrd. Eur paramos lėšų
- per 2015 m. surinkta daugiau nei 95 tūkst. paraiškų (pagal su plotu susijusias
priemones pateikta 88 tūkst. paraiškų)
- prašoma paramos suma pagal populiariausias priemones gerokai viršijo skirtąją
finišo tiesiojoje Žuvininkystės 2007-2013 m. programa
pirmieji rinkimai pagal 2014-2020 m. programą
nacionalinė parama afrikiniam kiaulių marui įveikti
parama pieno gamintojams
Taip pat:
paslaugų perkėlimas į el. erdvę
vertinimo greičio didinimas
griežtas kainų pagrįstumo tikrinimas
verslo plano pagrįstumo tikrinimas
įmonių susietumo detalus tikrinimas
projektų keitimų kontrolė
Kasmetinės socialinių partnerių apklausos rezultatai:
galimybė išsakyti savo nuomonę bei teikti pasiūlymus - 34 proc. (labai gerai/gerai)
į pateiktus pasiūlymus atsižvelgta - 59 proc.
socialiniai partneriai NMA veiklą vertina palankiai - 82 proc.
Kaip tobulinsime bendradarbiavimą?
2016 m. - ne mažiau kaip 10 susitikimų su socialiniais partneriais
Nauja pasiūlymų nagrinėjimo tvarka Agentūroje
partneris@nma.lt
1. Socialinis partneris teikia pasiūlymą visos organizacijos vardu
2. KS Viešųjų ryšių poskyrio vedėjas gavęs rekomendaciją (ne vėliau kaip per 3 d.d.) pateikia atsakingo struktūrinio padalinio vadovui per UVIS
3. Vadovas /jo paskirtas asmuo per 2 savaites pateikia rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus
4. KS viešųjų ryšių poskyrio vedėjas per 3 d.d. informaciją pateikia pasiūlymo iniciatoriui.
5. Rekomendacijų įgyvendinimo veiksmai
6. Rekomendacijos ir informacija apie jų įgyvendinimą viešai skelbiami www.nma.lt skiltyje
„Socialiniai partneriai”

NMA darbuotojai - arčiau paramos gavėjų ir 2016 m.
(2015 m. skirta 600 mln. Eur)
Žemės ūkio valdų modernizavimas (išmokėta
473,24
mln. Eur)
Parama ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves (išmokėta
338,21
mln. Eur)
Populiariausios priemonės:
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas (išmokėta
103,52
mln. Eur)
Asbestinių stogų dangos keitimas (išmokėta
57,54
mln. Eur)
paramą gavo
77
labai mažos,
68
vidutinės ir
48
didelės įmonės (pagal priemonę„Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pidėtinės vertės didinimas")
paremtos
187
jau veikiančios kaimo turizmo sodybos
(pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas")
- prašoma 714,8 mln. Eur
1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“
2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“

3 KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“
4 KRYPTIS „Leader“ metodu įgyvendinamos priemonės
(pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas")
Avansai - greičiau nei bet kada

Full transcript