Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Secció d'Institut Dosrius

No description
by

lourdes gil

on 11 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Secció d'Institut Dosrius

Presentació jornada sobre currículum bimodal
1 de juny 2016

El centre
2006 2010 2016
Creació 10è aniversari

EL CENTRE AL CURS 2015-16
IMPULS A LES NOVES TECNOLOGIES.
Donem prioritat a l'ús de les noves tecnologies
en la pràctica docent
en la comunicació amb les famílies
entre el professorat i els alumnes
Dissenyem optatives d'impuls a les TAC
EDUCACIÓ INTEGRAL
Fomentem l'adquisicó de valors i d'hàbits que afavoreixen:
la salut
l'autonomia personal
la convivència
l'esforç
la solidaritat
el respecte pel medi
EL COMPROMÍS AMB LA MILLORA CONTÍNUA
Dissenyem i avaluem projectes d'impuls i millora:
Aplicació del currículm bimodal.
Projecte "ensagradenlesmates".
Pla d'impuls a la lectura.
"Ara escric"
...

IMPULS AL TREBALL GLOBALITZAT EN UN ENTORN COOPERATIU
Fomentem la capacitat de col·laboració amb els altres, d'autonomia personal i de flexibilitat davant el canvi

Impulsem la integració de sabers en entorns globalitzats.
PLURILINGÜISME
Dissenyem optatives d'impuls a les llengües catalana i castellana a través d'optatives com la revista digital.
Impulsem l'anglès com a vehicle de comunicació en matèries no lingüístiques.
LA PARTICIPACIÓ
Potenciem els canals permanents de participació per als alumnes, pares i mares i agents de l'entorn.
LA NOSTRA HISTÒRIA
Projecte "Aprenem junts" 2009-2013
currículum bimodal
Objectius de la iniciativa:

Promoure
metodologies
a l’aula que tinguin com a base la motivació dels alumnes i que fomentin la creativitat com a resposta als nous reptes de la societat.

Per això s’ha de facilitar la
formació del professorat
dins el centre, en la línia de l’impuls a una praxi docent reflexiva.

D’altra banda és necessari impulsar la cooperació
família-escola
i la relació amb l’entorn,

Tot això desenvolupant un
lideratge compartit
fonamentat en la cultura de la participació.
Situació de partida (DAFO 2009):Manca de motivació i hàbits d’estudi
per a l’aprenentatge d’una part important de l’alumnat

Baix prestigi del centre
dins la comunitat educativa de Dosrius i un alt índex de conflictivitat

Poca estabilitat del professorat
i poca continuïtat de l’Equip directiu
Imperatius estructurals poc favorables
(Mòduls prefabricats).
Absència de batxillerat

Manca de digitalització
i del manteniment de recursos informàtics del centre

Procesos endegats
Milora de la imatge del centre
Alumnes
Professorat
Famílies

Com l'apliquem?
Resultats
Enquesta d'aplicació
Organització i continuïtat
Coordinacions / grups de treball

Formació del professorat dins el centre, en la línia de l’impuls a una praxi docent reflexiva

Implementació progressiva:
1- llengües i matemàtiques.
2- Treball globalitzat (eixos centrals ciències i tecnologies)
3- Socials en anglès (plurilingüisme)
4- Treball per projectes d'Aula Oberta
Resultats
Enquestes satisfacció d'alumnes
El problema a resoldre:

Buscar la
implicació d’alumnes, professorat i famílies
en la millora de resultats educatius i de la convivència. Aquesta triple implicació determina els tres subproblemes:

El protagonisme dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge dins un marc d’educació integral.
La complicitat del professorat en el projecte per implementar metodologies actives que resultin motivadores i vagin en la línia de cercar l’excel·lència.
La participació activa de les famílies a la vida del centre i la coresponsabilitat en l’acció tutorial.

GLOSSARI DE CONCEPTES


PROBLEMES TIPUSAUTOAVALUACIÓ (seguiment tutorització de l'aprenentatge)projecte "Aprenem junts" versió completa
Full transcript