Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ļauj savām idejām uzziedēt

No description
by

on 16 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ļauj savām idejām uzziedēt

Let your ideas flower
Problēma
Ziedu vairumtirgotāju problēma – tā saucamie «vienas dienas uzņēmumi»

Pieprasījums pēc ziediem ir stabils un atkal ir tendence pirkt ziedus vairāk nekā tas bija līdz šim -iztikt bez ziediem.
Mērķis
Izstrādāt attīstības stratēģiju inovatīvam uzņēmumam, kura pamatdarbība saistīta ar inovatīva produkta izstrādi un attīstīšanu.
Pētījuma bāze
• intervēti 10 ziedu vairumtirdzniecības uzņēmumu vadītāji
• aptaujāti 50 ziedu mazumtirdzniecības uzņēmumi

Nobeigums
Uzdevumi
Izvērtēt vairumtirdzniecības uzņēmumu gatavību atbalstīt
Izpētīt mazumtirdzniecības uzņēmumu gatavību sniegt nepieciešamos datus
Analizēt esošo normatīvo dokumentu prasības
Noteikt misiju, stratēģiskos mērķus un iespējamās attīstības stratēģijas
Secinājumi
Priekšlikumi
Paldies par uzmanību
Intervēto respondentu attieksme pret inovatīvā produkta ideju
Aptaujāto respondentu attieksme pret inovatīvo produktu
Ziedu vairumtirdzniecības industrijā šobrīd ir labvēlīga situācija, lai veidotu inovatīvu produktu
Šobrīd maksāt par inovatīvo produktu vairumtirgotāji ir gatavi tikai daļēji
Pozitīva nostāja pret potenciālo inovatīvo produktu
Veidojot datu bāzi, svarīgi ņemt vērā spēkā esošos tiesību aktus
Jāorientējas uz divām mērķauditorijām: vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem.
Vairumtirgotājiem ir jāpiedāvā vairumpircēju datu bāze ar firmu reitingiem
Mazumtirgotājiem ir jāpiedāvā kopīgs elektronisks resurss
Nepieciešams piesaistīt ārēju uzņēmumu, kas specializējas elektronisko resursu izstrādē
Produkta darbības sākumā ieteicama agresīva stratēģija
Recenzenta jautājumi:
1. Kā Jūs saprotat, kas ir “attīstības stratēģija”? Ar ko atšķiras ( ja atšķiras) inovatīva
uzņēmuma stratēģija no “neinovatīva” uzņēmuma stratēģijām? Vai mūsdienās strauji
mainīgās vides apstākļos var pastāvēt “neinovatīvi” uzņēmumi?
2. Vai 3.2. tabulā minētie uzdevumi , piem., “maksimāli ātri censties iekarot tirgu,
paplašinot sadarbību ar ārējām organizācijām”, “turpināt ģenerēt idejas un pastāvīgi
paplašināt produktu un uzņēmumu piedāvāto pakalpojumu klāstu” ir uzskatāmas par
stratēģijām?
3. Vai “sortimenta paplašināšana” ir uzskatāma par stratēăiju? (sk. 6. secinājumu)?
Attīstības stratēģija
Mērķis - veicināt industrijas attīstību

Misija - nodrošināt visaugstākās kvalitātes pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

Vīzija - sekmēt industrijas attīstību kopumā, paaugstinot katra klienta konkurētspēju
VIRZIENI
PRIORITĀTES
Full transcript