Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Identitet og fællesskab – Projekt 2014

No description
by

Anna Julie Alring

on 6 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Identitet og fællesskab – Projekt 2014

Det Arabiske Forår
Projekt 2014
- Emma Kappel-Boysen & Anna Julie Alring
Problemformulering
Vi ønsker at skabe et overblik over konflikten i Det Arabiske Forår. Da en sammenligning ikke vil være muligt, vil vi derefter skrumpe vores forkus ind på ét af de indblandede lande. Hvilke identiteter og fællesskaber indgår i kampene? Og hvordan påvirker det fællesskaberne på tværs af landegrænserne? Heromkring vil vi undersøge de negavtive og positive konsekvenser konflikten har medbragt for de civile. Hvad kendetegner er oprørs medlem? Her det betydning hvilke sociale lag, religion eller familie de kommer fra?

Hvad var det der udløste vreden? Og hvorfor har det skabt en dominoeffekt?
Vi har en spirende idé om at fællesskabets religion muligvis er drivkraften, dette vil vi gerne arbejde videre med og forhåbentlig komme til bunds i. Vi undre os over hvorfor konflikten startede på daværende tidspunkt, hvorfor ikke 50 år før eller efter?

Vi vil undersøge hvordan fællesskabet, og ikke mindst tonen, er i blandt oprørsgrupperne. Ønsker de et demokratisk samfund, eller er det i virkeligheden en misforståelse?
Vores nysgerrighed peger til slut hen på tvivlen omkring konfliktens mætningspunkt, hvornår har oprørerne, og samfundet generalt, fået nok?
Emnebegrundelse
Nutiden og samfundets udvikling har stor betydning for os, derfor ønsker vi ar arbejde med et emne, der berøre lige præcis dét. Det Arabisek Forår har i en længere periode været en del af nyhederne, dog har det aldrig været dybdegående nok til at vi virkeligt har forstået sammenhængen. Det har fået os til at undre os over hvad konflikten egentlig omhandler, og hvem der er indblandet. Vi finder det spændende at konflikten ikke er sort og hvid, forstået på den måde at der ingen bestemt helgen er, man ved ikke hvem der burde vinde, og om der overhovedet er noget tilbage at vinde. I Danmark har vi levet med demokrati i mange år, det er derfor interessant at observere og lære om nationer, der stræber imod at opnå noget vi nemt kan tage for givet.
Overblik over konflikten
Full transcript