Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Malty a ich použitie

No description
by

Petra Kukóová

on 19 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Malty a ich použitie

Malty a ich použitie
FONTS
Podľa použitého spojiva
Vápenné malty (MV): obyčajné, jemné
Vápenno cementové (MVC): obyčajné, jemné, na šľachtené omietky Vápenno-sadrové (MVS)
Sadrové (MS)
Cementové (MC)
Pevnosť malty podľa tlaku
Značky 0; 0,4; 1; 2,5; 5; 10; 15; 20; 30; 33
Značka 0: nezatvrdnutá malta – pre potrebu posudzovať únosnosť rozostavaných konštrukcií
􏰀 Príklad označenia malty: MC – 10 – STN 72 2430

Malta cementová s pevnosťou 10 MPa, vyrobená v súlade
s normou STN 72 2430
Klasifikácia mált podľa použitia
Malty na murovanie
Na výrobu keramických dielcov
Stykové malty
Na omietky
Na škárovanie
Na ukladanie dlažieb
Na obklady
Tepelnoizolačné malty (λ < 0,4 W.m-1.K-1) Na špeciálne účely

Charakteristika malty
Malta:
stavivo, ktoré vzniká zatvrdnutím čerstvej malty.
Čerstvá malta:
zmes spojiva, plniva, vody, prípadne prísad a prímesí, rozmiešaná na požadovanú konzistenciu
Tepelnoizolačné (v < 1 100 kg.m-3)
Vyľahčené (v = 1 100 – 1 600 kg.m-3)
Obyčajné (v = 1 601 – 2 300 kg.m-3)
Ťažké (v > 2 300 kg.m-3)
Podľa objemovej hmotnosti
Zložky malty
Spojivo: aktívna zložka: tuhnutie, tvrdnutie a konečné vlastnosti malty.
Plnivo: najväčší objem malty.
Pasívna zložka, vystužuje maltu a zmenšuje objemové zmeny.
Drobné kamenivo: ťažené alebo drvené, perlit, troska, plastové granule, prípadne vlákna
Maximálne zrno sa volí podľa účelu použitia:
Na keramické dielce, stykové malty, hrubé potery: 0 – 8 mm
Na murovanie, kladenie dlažieb, obklady, jadrové omietky: 0 – 4 mm
Na jemné omietky, škárovanie: 0 – 1 mm
Voda: je potrebná na dosiahnutie dobrej konzistencie a zabezpečenie hydratácie spojiva
Prísady a prímesi: zlepšujú alebo upravujú niektoré vlastnosti malty počas jej spracovania alebo v zatvrdnutom stave.
Výroba mált
Malty na omietky sa musia vyznačovať predpísanou pevnosťou v ťahu pri ohybe,
malty na murovanie pevnosťou v tlaku.
Druhy mált
Malta vápenná MV
Malta vápenno-cementová MVC
Malta vápenno-sadrová MVS
Malta sadrová MS
Malta cementová MC
Malty s vodným sklom
Druhy mált
Malty polymércementové
Polymérne malty
Špeciálne druhy mált podľa použitia
Malty na sanačné omietky
Malty na zálievky
Tepelnoizolačné malty
Vodotesné malty
Žiaruvzdorné malty
Malty odolné voči žiareniu
Reprofilačné malty

Suché maltové zmesi
Minerálne
Akrylátové
Silikátové
Silikónovéx
Ďakujem za pozornosť
Dávid Okál
Full transcript