Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of desk

No description
by

Ivo Krievs

on 19 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of desk

House
Head Of The Senate:


Ma:
Majority
Minority
President Pro-Temp:
Majority Leader:
Majority Whip:
Minority Leader:

Minority Whip:

Majority
Minority
Speaker of the House:
Majority Leader:
Majority Whip:
Minority Leader:
Minority Whip:
Darba attiecību nodibināšana
Ievācamās informācijas apjoms
Pieprasīt var tikai tādu informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu pretendenta atbilstību noteiktam amatam.
CV nodošana 3.personām
Darba sludinājums
CV glabāšanas ilgums
Personu apliecinošu dokumentu kopijas
Atsauksmes

Darba devēja
(personāla atlases uzņēmuma)
identificēšana darba sludinājumā.
Darba likuma 35.pants "(..) pretendentam ir pienākums
uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu"

Mērķis:
identificēt personu.
Informāciju apstrādāt drīkst tikai konkrētas personas, kuras sagatavo lēmumu par darbinieka pieņemšanu (piem., personāla speciālisti).
[nodošana citiem darbiniekiem]

Trešajām personām nodot drīkst tikai ar
pretendenta piekrišanu
.
[CV izmantošana grupas uzņēmumos
vai nodošana paziņām
bez pretendenta piekrišanas.]
Mērķis
: Atlases veikšana konkrētai vakancei

Glabāšanas periods
:

1) līdz pretendents tiek atrasts;
2) 3 mēneši (atšķirīgas attieksmes strīds)
3) neierobežotu laiku (!)

Personas dati
GPS kontrole
Pieļaujamie mērķi:
uzraudzīt pakalpojumu sniegšanu, preču piegādes pakalpojumus, kas saistīti ar transportlīdzekļiem;
nodrošināt darbinieku, preču un transportlīdzekļu drošību;
labāk izmantot organizācijas resursus sniedzot pakalpojumus dažādā ģeogrāfiskās vietās;
sekot līdzi darba laikam (izņēmuma gadījumi, ja to nav iespējams nodrošināt savādāk)
izpildīt likumā noteiktās prasības.

Aizliegts izmantot GPS:
lai pastāvīgi kontrolētu darbinieku;
transportlīdzekli ārpus darba laika, kad darbinieks ir tiesīgs transportu izmantot savām vajadzībām.
Sensitīvo datu apstrāde
Perosnoas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pāliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību un seksuālo dzīvi (FPDAL 2.p. 8.p.)
Informācija par dalību arodbiedrībā
Informācija par darbinieku veselības stāvokli:
jebkurā gadījumā, kad darbinieks ir nosūtīts uz veselības pārbaudēm - ārsts dod tikai slēdzienu vai pretendents ir piemērots amata veikšanai vai nav;

pie darbinieka pieņemšanas darbā, DVI iesaka sagatavot sarakstu ar slimību un citu apstākļu uzskaitījumu, kas liedz darba pienākumu izpildi.

pēc darbinieka darba nespējas, nav pieļaujams, ka darba devējs mēģina noskaidrot, kas ir bijis darbinieka slimības cēlonis.
Datu nodošana 3.pers.
Informācija par personas datiem ir aizsargājama, līdz ar to stingri jāizvērtē citu darbinieku pieeaja informācijai, kā arī informācijas izsniegšana 3.personām (piem., radiniekiem).
Piem., dzimšanas dienu un foto publicēšana uzņēmuma iekšienē (intranet, ziņojumu dēļi utt.)
Darbinieku prombūtnes atspoguļošana (darba nespēja, bērnu kopšanas atvaļinājums utt.)
Personas kodu atspoguļošana (darbinieku apliecībās, sadarbības partneriem utt.)
Operatoru piesaiste
Jānošķir datu nodošana 3.personai no nodošanas operatoram, kurš rīkojas pārziņa uzdevumā. Operators ar datiem nerīkojās patstāvīgi.
Piem., piekļuves kontroles sistēmu apkalpošanas, video novērošanas sistēmu apkalpošnas, grāmatvedības, vēstuļu automātiskas izsūtīšnas nodošana ārpakalpojumā!
Ar operatoru jābūt noslēgtam rakstveida līgumam.
8 labas prakses principi
personu datu apstrādē
Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti
Datu failu kontrole
Interneta un e-pasta kontrole
E-pasta lietošana
Pieejas kontrole

Darba devējam ir tiesību piekļūt ar darba jautājumiem saistītiem failiem, kā arī noteikt to uzglabāšanas kārtību.

Tomēr, ja faili identificēti kā personīgi, darba devējs tiem drīkst piekļūt tikai:
ar darbinieka atļauju
ja darba devējam ir pamatotas aizdomas par likumpārkāpumu

Darbiniekam ir tiesības darba vietā uz privātās koerspondences privātumu un konfidencialitātes respektēšanu.

Privāto vēstuļu nošķiršana:
aizliegums darbiniekiem izmantot e-pastu privātai sarakstei;
darbiniekiem marķēt vēstules kā "
Privātās
".

E-pasta automātiska pārsūtīšana darbinieka prombūtnes laikā vai izbeidzot darba tiesiskās attiecības.
Šādas ierīces var uzstādīt:
pie ieejas ēkās;
telpās, kur ir noteikts ierobežotas piekļuves režīms

Biometriskās ierīces nevar tikt uzstādītas, lai kontrolētu darba laika ievērošanu

Jāinformē darbinieki par mērķi, kā arī ievāktos datus nedrīkst izmantot citiem mērķiem.
personas kods
radinieki
dzimšanas datums
sodāmība,
sensitīvie personas dati
kredītvēsturi
foto
psiholoģiskie testi
Atsauksmes ievākt un arī sniegt var tikai ar pretendenta piekrišanu.
Pārzinim ir pienākums veikt fizisko personu uzskaiti, kura iesaistīta datu apstrādē, turklāt tām ir arī rakstveidā jāapņemas nelikumīgi neizpaust datus.
DATU AIZSARDZĪBA DARBA VIETĀ
Ivo Krievs
Fizisko personu datu aizsardzības asociācijas valdes loceklis,
Zvērināts advokāts

Ivo.Krievs@sklaw.lv

Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem
Dati ir adekvāti (nav pārmērīgi)
Dati ir precīzi
Dati tiek apstrādāti ievērojot datu subjekta tiesības
Dati ir drošībā
Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams
8 labas prakses principi
personu datu apstrādē
Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošās un adekvātas aizsardzības
Pieļaujamie mērķi:
nodrošināt tīkla un datu drošību pret apdraudējumiem (kaitīgo programmatūru nepieļaušanu, konfidenciālas informācijas nosūtīšana utt.)
samazināt risku pieļaut pārmērīgu i-neta lietošanu un saziņas līdzekļu lietošanu personīgiem mērķiem
Ierobežojumi darba devējam
:
nedrīkst saņemt automātiskas kopijas no visām saņemtām un nosūtītām darbinieka elektroniskā pasta vēstulēm;
nedrīkst saglabāt informāciju par visām darbībām, ko darbinieks veic ar datoru;
Video novērošana
Pamatmērķis:
nodrošināt cilvēku dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzību (identificētu pārkāpumu)

Nevar tikt izmantotas, lai darbiniekus ilgstoši pastāvīgi novērotu un kontrolētu

Samērīgums!
Vietas izvēle, risku identificēšana
Nedrīkst atpūtas telpās, ģērbtuvēs, tualetēs, vai dušas telpās, telpās, kuras saistītas ar sensitīvu datu apstrādi
Video + Audio!

Slēpta novērošana
(informēšana)
Izņemot, ja normatīvie akti tieši pieļauj vai ir pamatotas aizdomas par likumpārkāpumu
Full transcript