Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jesus og evangeliene

No description
by

Maria Pernela Høyvik

on 8 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jesus og evangeliene

Guds lam
Lammet er et symbol på Jesus. En del av grunnen til dette er at Jesus bærte bort menneskenes synder.
"Syndebukk."
Hver påske slaktet også israelittene er påskelam til minne om at Gud befridde folket fra Egypt.
DNT
Har Gud og/eller Jesus skrevet Bibelen?

Skrevet ned i løpet av det føste århundret av folk som sto Jesus nær. Ble muntlig overgitt i flere tiår.

Men det fantes mange tekster, og tekstene som skulle være med Bibelen måtte plukkes ut. Dette skjedde på 300-tallet.

Tekstene var opprinnelig skrevet på gresk.
Oversikt over DNT
Evangeliene. 4 første. Forteller om Jesu liv, død, lidelse og oppstandelse.
Apostelenes gjerninger. Handler om de første kristne og den første kristne kirken.
Brevene. 21 stk. Handler om den kristne tro og den første kristne kirke. 13 kalles Paulusbrev. 7 kalles katolske - som betyr allmenn og er ment for alle.
Johannes åpenbaring. Inneholder syner, visjoner og framtidshåp. (Apokalypse, endelige kampen mellom godt og ondt.)
http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmpBMi0AYu6/Zm2XyxE8IFBpur59yl/pNSHwek1utaIYJ
Har du noen tanker om det du har lært?
Jesus og evangeliene
Thank you!
Det Nye Testamentet - DNT

Evangeliene
66 bøker, 27 i DNT.
Begynnelse, israelittenes historie, stamfedrene.
Lukas evangelium
Det tredje av evangeliene. Forteller om Jesu fødsel og barndom. (Juleevangeliet)
Jesu oppstandelse har stor plass. Skriver mye om syke og utstøøte, og kvinner har en større rolle enn i de andre evangeliene. Skrevet ca. 80.e.Kr. Lukas har også skrevet Apostlenes gjerninger.
På Jesu tid var kvinner undertrykt. Men Jesus hadde kvinner i følget sitt og snakket med dem som likeverdige. Dette har særlig fokus hos Lukas.
Jesus i Koranen
Jesus heter Isa på arabisk. Han regnes som en profet. Han var den siste før Muhammed, som var den aller siste.
Koranen forteller at tre mirakler er knyttet til Jesu liv: At han ble unnfanget på en underlig måte, at han utførte mirakler og at han ble reddet fra døden på korset.
Bibelen
Levde muntlig i noen tiår. Flere historier ble etterhvert knyttet sammen på denne måten. Behovet for å skrive de ned oppsto. Forfatterne var opptatt av å framstille den Jesus de trodde på.
En gåte
Evangeliene etter Lukas, Markus og Matteus har mange likehetstrekk. Én teori et at de har hatt samme skriftlige kilde når de har blitt skrevet. En kilde som har gått tapt. Matteus og Lukas har noe til felles som Markus ikke har. Alt dette kan tyde på at de har hatt flere kilder samtidig, både muntlige og skriftlige.
Hensikten
- med evangeliene er å veilede kristne og å passe på at alle lærer det samme. I tiden etter Jesu død var det mange muntlige og skriftlige kilder, og det blir viktig å skape én kilde framfor å ha flere, noe som kunne ført til vranglære.
Arbeid to og to.
Finn svar på følgende spørsmål
s. 62-65
1. Hvilke kriterier måtte oppfylles for at en tekst kunne taes med i DNT?
2. Når ble DNT "ferdigstilt"?
3. Hvilke materialer var tekstene opprinnelig skrevet på?
4. Gi eksempler på 5 ulike navn Jesus har i Bibelen.
5. Hva betyr "Kristus"?
6. Hva forteller Apostlenes gjerninger om?
7. Hva er størst av tro, håp og kjærlighet?
Johannes Åpenbaring
Forteller om at Jesus en gang skal komme tilbake til jorda.

Jeg skal lese litt fra teksten:

www.bibel.noHvordan skal vi forstå Bibelen?
Noe mener at Bibelen er Guds ord bokstavelig ment, og at Gud har "styrt" menneskene som har samlet og skrevet skriftene. Det kaller vi
diktatteorien.
Det kalles også en
fundamentalistisk
måte å lese Bibelen. De som mener dette mener at Bibelen ikke har noen feil og at alt som står i Bibelen er ment bokstavelig.

Andre har et syns som kalles
liberalt
. Og at de kan tolke Guds ord ut i fra sitt ståsted. De menr at Guds kjærlighet til menneskene er det viktigste i Bibelen.

Full transcript