Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Østre Toten kommune

No description
by

Linda Skjelstad

on 8 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Østre Toten kommune

Et lag rundt læreren i Østre Toten kommune
Bruken av sosialfaglig personell
* Avklare forventninger
* Stillingsbeskrivelse
* Sosialfaglig personell og timeplan
* Betydningen av sosialfaglig personell i voksen og elevmiljø.
* Tilbakemelding fra foreldre

Mine arbeidsoppgaver
* Foreldresamarbeid
* Delta på foreldremøter
* Forebyggende arbeid
* Mobbeteam §9a 3
* Avtaleplaner
* Delta på ansvarsgruppemøter
* Samarbeide med ungdomsskole, overgang
* Gjennomføre elevundersøkelsen og oppfølging av denne.
Arbeidsoppgaver
* Sørge for at den sosialfaglige planen blir fulgt opp.
Stange skole
*
ca 180 elever
* 35 ansatte
* Lærere, assistenter, vernepleier, 2 barnevernpedagoger, hjelpepleier.
* Ny skole fra 2008
* Elevene
Ekstern samarbeidsstruktur
Intern samarbeidsstruktur


Stillings og rammebetingelser

* 15 timer bundet opp.
* Utover dette blir timene brukt til for og etterarbeid+ samarbeid
* Jobber på 100% stilling, vel 5 timer utover arbeidstid for avspasering i ferier.
* Har eget kontor i administrasjonsfløya
* Deltar på informasjonsmøter
Videre på arbeidsoppgaver:

*
BTI. (Bedre tverrfaglig innsats)
* Jente og guttegrupper. Eks 4 trinn
* Enesamtaler Eks. Johanne og Maria
* Skolevegring. Eks Andrea
* Bekymringsmeldinger
* Veilede kollegaer og SFO ansatte
* IOP sosiale mål
* Utarbeide planer som f.eks
- Håndtering av vold og trusler
- Plan for psykososialt miljø
* Elevråd
Eks. 3 trinn. Info som kom opp i etterkant av tema.


Fra Østre Toten kommune:

Linda Irene Skjeldstad – barnevernpedagog

Svanhild L. Brennhaugen - rektor

Øivind Granberg - skolesjef

Quality Hafjell hotell og resort
”Et lag rundt eleven og læreren”
21 oktober 2015


02.11.2012

02.11.2012

Ca. 14800 innbyggere
Ca. 700 barn i barnehage
Ca. 1580 elever i grunnskolen

6 kommunale barnehager
6 private barnehager
7 kommunale barneskoler
2 kommunale ungdomsskoler
1 privat barneskole


Fakta om Østre Toten kommune

Sosialfaglig personell i skolene:

2 barnevernpedagoger på hver u-skole
1 barnevernpedagog på hver barneskole
Vernepleiere på noen enkeltelelever
( i stedet for assistent)

Østre Toten kommune
Full transcript