Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

social media en de rijksoverheid

worsteling tussen lust en last
by

sas terpstra

on 12 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of social media en de rijksoverheid

social media rijksoverheid en de betekenis voor de de onderzoekers Peter claire sas ben waarin is het onderscheidend? snelheid
ontbreken centrale sturing/redactie
massaliteit en toegang
diversiteit in vormen
onderlinge verbondenheid

'met ambtenaar 2.0 is het Paard van Troje binnengehaald' 'hou ik een goed verhaal, hebben ze het alleen over m'n roze trui ...' 'social media penetreren de overheid, ze maken alles permeabel' 'De ambtelijke top voelt de tijdgeest niet aan. Er zijn nog steeds topambtenaren die niet eens mail gebruiken…. laat staan social media.' 'niet meewaaien op de Twitterwind!'
roel bekker, SG
'Het heeft iets hijgerigs, iets schreeuwerigs,
iets tijdelijks en iets onevenwichtigs'
hans borstlap, staatsraad De lasten:
push-button democracy; 'u vraagt, wij draaien'
politiek activisme
overheid tot achter de voordeur 'omdat het kan'
neptwitteraars, gestolen en misbruikte identiteiten
gratis, als je betaalt met je privacy
paradox of choices; overdaad schaadt
hoeveel transparantie doet de deur dicht?
niemand verantwoordelijk?
de kwaliteit is niet gegarandeerd
gevaar van uitsluiting; niet iedereen kan het
privacy in het geding
bronnen kwetsbaar voor wijzigingen, diefstal en verdwijning
ambtelijk gebruik buiten beheer van ICT-organisatie
afhankelijkheid van (commerciële) bedrijven
imagoschade bij gewekte verwachtingen 'burger = overheid'
martijn aslander, lifehacker De lusten van social media:
democratisering van informatie
emancipatie van de burger
brug over de kloof tussen politiek en burger
nieuwe openbare ruimtes waar burgers samenkomen
efficiëntere inzet van beschikbare kennis
wisdom of the crowd
de burger doet zelf het werk!
beter klantcontact
samenwerken over organisatiegrenzen heen
overheidsdata vrijgeven, maakt data meer relevant
groter draagvlak voor resultaat
uitstekende thermometer van de maatschappij
doen waar de maatschappij om vraagt Betekenis voor 1. institutioneel; waarden

botsend met enkele rechtsstatelijke principes
2. organisatie; de bureaucratie
3. operationeel; de ambtenaar
'Social media veranderen het democratie-begrip'
davied van berlo, ambtenaar 2.0 Van consument naar producent
Van geslotenheid naar openheid
Van autoriteit naar gelijkwaardigheid voorspellende kracht; griepepidemie, kaskrakers massamedia worden massa's media, iedereen is producent nieuwe rollen en ethiek,
de journalistiek gaat hierin mee Ambtenaar 2.0 Gezag is niet meer vanzelfsprekend opdrachtgever: Overleg van de Secretarissen-Generaal

namens deze: SG van VWS - Geert van Maanen,
decharge door plv SG van VWS - Andre Kleinmeulman

user generated content Rechtsstatelijke principes:
gelijke behandeling
Bescherming van de privacy
vrijheid van meningsuiting
ons advies:
wacht niet met toepassing en gebruik van social media; zet beheerste benutting centraal
Wees scherp op de rechtsstatelijke consequenties en neem hierover een duidelijk standpunt in
ruim belemmeringen uit de weg zoals de oekaze Kok; laat ambtenaren werken vanuit vertrouwen overheid 2.0 vernieuwing rijksdienst
positionering onderzoek:
TNO rapport 'naar een user generated state' - 2008
RVD rapport 'Ondertussen …. Online' - 2009
wRR studie 'vertrouwen in de burger'
STT studie 'wisdom of the crowds en complexe besluitvorming'
Ambtenaar 2.0 initiatieven
wetgevend uitvoerend rechterlijk slaat aan het dansen de machtenparade wetgevend rechterlijk uitvoerend de ambtenaren de media de lobbygroepen de adviseurs de burger het nieuwe werken ambtenaar voor de toekomst
1. Wat is het huidige social media landschap?
2. Hoe gaat de rijksoverheid momenteel om met social media?

Begeleiding: Roel in't Veld rollen van de gebruiker conclusies:

1.
Social media democratiseren informatie, emanciperen de burger en beinvloeden machtsverhoudingen

2.
De rijksoverheid toont goede initiatieven maar moet haar rol en rolinvulling heroverwegen, op institutioneel, bureaucratisch en operationaal niveau

3.
social media zijn een grote kans, maar de lusten komen niet zonder de lasten
betekenisvolle veranderingen
trias politica bureaucratische beginselen (Weber):
hiërarchisch, top-down sturing
onveranderlijke regels
strikte scheiding werk - prive
aanstelling op grond van kennis en kunde
afgebakende verantwoordelijkheid easycratie (Aslander):
iedereen gelijk, bottom-up initiatief
afwezigheid van regels
werk en privé overlappen
kennis vergaren in wereld vol experts
iedereen kan meepraten en de betekenis voor de rijksoverheid social media worsteling tussen lust en last institutioneel
bureaucratisch
operationeel beleidscyclus:
agendering
ontwikkeling
uitvoering
handhaving
evaluatie burger als klant burger als subject burger als belanghebbende burger als belanghebbende burger als uitvoerder burger als expert burger als expert burger als belanghebbende burger als toezichthouder www.petities.nl www.internetconsultatie.nl voor rijksoverheid minder relevant www.burgerforum.nl lusten
de burger doet zelf het werk!
crowd sourcing en co-creatie
veel informatie en kennis

Van consument naar producent
lusten
open data winnen aan relevantie
direct en open contact
draagvlak voor resultaat
Van geslotenheid naar openheid
lasten
beschermende waarborgen vervallen
kwaliteit niet gegarandeerd
paradox of choices ‘overdaad schaadt’
lasten
privacy-gevoelige informatie door mash-ups
neptwitteraars, misbruikte identiteiten
imagoschade bij gewekte verwachtingen lasten
niemand verantwoordelijk
niet iedereen kan het
wegvallen van gezag
3. Wat is in essentie de betekenis voor de rijksoverheid? onderzoeksvragen huidig landschap social media tegen bedrijven als Google en Facebook
tegen ongevraagde adviezen van de overheid rectificatie onmogelijk; vrijheid van meningsuiting is absoluut geworden

bescherming van de toepassingen in alle fasen van beleidscyclus
goed voor effectiviteit en democratie
rijksoverheid heeft vooral baat bij professionele webmonitoring social media als thermometer van de maatschappij afbakening: de ambtelijke rijksoverheid de grondwet een dode letter? van autoriteit naar gelijkwaardigheid
lusten
iedereen gelijkwaardig
voor iedereen toegankelijk
emancipatie van de burger
Full transcript