Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Raport de autoevaluare pentru confirmarea grad.2 didactic

No description
by

liuba Streletchi

on 16 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Raport de autoevaluare pentru confirmarea grad.2 didactic

1. Date generale
Numele: Strelețchi
Prenumele: Liubovi
Anul nașterii: 22.07.1982
2002- Am absolvit Colegiul Pedagogic din or.Bender specialitatea „Învățător la clasele primare
2010- Am obținut gradul 2 didactic
Din 2003 pînă în prezent activez în Instituția de Educație Timpurie N2 „Alunelul”
Experiența profesională
Raport
de autoevaluare
2016-2017

pentru confirmarea gradului 2 didactic
1. Date generale
Studii:
2002 - am absolvit Colegiul
Pedagogic din or. Bender

Cursuri de formare conti-
nuă:
22.06-07.06.2009
04.06-01.07.2016
Experiența profesională:
Sunt angajată în calitate de educator din 2003 pînă în prezent în Instituția Educație Timpurie N2 „Alunelul”.Staj de 14 ani.
2012-2013 mebru al Consiliului metodic

2. Argumente în favoarea performanțelor obținute
2.1 Dovezi despre progresul copiilor.
2.2 Dovezi despre preocupările pentru
dezvoltarea profesională

2.3 Dovezi despre implicarea rezultatelor formării continuie în proiectarea și desfășurarea demersului didactic
2.4 Dovezi despre implicarea în activitatea instituției de învățămînt
2.5 Dovezi despre contribuția personală la
prestigiul și imaginea unității de învățămînt

3.Îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale
Domeniul de competență

4. Direcțiile de perspectivă
-publicarea articolelor în revistele de specialitate;
-dezvoltarea competenței de comunicare la copiii preșcolari;
-soluționarea conflictelor la copiii preșcolari;
-lucrul cu copiii cu CES;
-crearea unui mediu favorabil pentru copii.
Tema: „ Jocul - activitatea fundamentală în instituția de educație timpurie”
respect cerințele și trăsăturile individuale ale fiecărui copil în parte;
evaluez cunoștințele copiilor
respect durata și perioada de desfășurare a activității ;
folosesc material didactic variat;
petrec jocuri de diferite tipuri în orice perioadă a zilei.
am urmat cursuri de formare continuă la „Institutul de Formare Continuă” care au avut loc în perioada 04.06-01.07.2016
am participat la diferite seminare raionale și locale cu diferite tematici, ore metodice
am prezentat activități publice
consilii pedagogice ce au avut loc în instituție
În procesul educației mă strădui să respect unele reguli:

-să am o concepție educațională clară;
-să ofer copilului metode flexibile care să-i deschidă drumul cunoașterii;
-să-i dezvolt spiritul de autoapreciere.

Pentru a-mi realiza obiectivele cu succes, îmi pregătesc material didactic la începutul anului de învățămînt, ca:

 jocuri didactice;
 material demonstrativ și distributiv.

Pentru a cultiva la copii receptivitatea, frumosul din jur , să-l păstrăm și să-l ocrotim, eu mă strădui să respect următoarele principii din punct de vedere:

~ științific;
~ vîrstei și individualizării,
~ instruirii de la simplu la compus;
~ alegerea și punerea în practică a metodelor de predare învățare.

am participat la diferite seminare în cadrul grădiniței, cît și la raion (conform registrului dezvoltării profesionale),
ședințe de lucru pe tema „Experiențele în cadrul activităților”,
ore metodice,
activităților publice.
Activitatea instituției de învățămînt cere din partea educatorului o implicare maximă în toate domeniile:
alimentație;
parteneriat cu părinții;
conlucrarea cu colegii de lucru;
ocrotirea vieții și sănătății copilor/

La consiliu Pedagogic din:
30.05.2016 cu tema „Rezultatele monitorizării cunoștințelor copiilor” am raportat rezultatele copiilor din grupa mică” a evaluării finale.
Ore metodice :
Am prezentat cu copiii matinee:
Particip la desfășurarea activității artistice în fiecare an la 21 noiembrie „Hramul satului”
La sărbătoarea „Limba noastră-i o comoară”am participat cu un grup de copii.
am participat la sărbătoarea „Toamnă, tomniță”,
am organizat concursul de desene în grupă „Fulg de nea în țara mea” la data 13.12.2015.
Împreună cu părinții am organizat expoziția de mărțișoare confecționate cu tema: „Sunt mic neînsemnat, Dar vestesc în toată țara Că sosește primăvara!”
mă implic în amenajarea sălii de muzică, la confecționarea materialelor didactice;
Mai colaborăm și cu alte asociații ca: „Asociația Refugiaților din Republica Moldova”
Am organizar
ședințe cu părinții
5. Bibliografie
1. V.Pascari „Proiectarea procesului educațional în instituția preșcolară”.
2 .„Standardele profesionale, naționale ale cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie”.
3. Curricumul educației copiilor de vîrstă timpurie și preșcolară 1-7 ani în Republica Mopldova.
4. „Calitatea în educație” Chișinău 2007.
5. „Curricumul Național pentru educația timpurie” 2016
11.08.2011-„Pregătirea copi
lului pentru grădiniță
16.08.2012-„Particularitățile de
vîrstă a preșcolarilor (4-5ani)
18.08.2013-„Agresivitatea”
25.12.2016-„Vine,vine
Anul -Nou”
04.03.2016-„Măicuța mea”


Tema „ Jocul - activitatea fundamentală în instituția de educație timpurie”
Din experiența mea am constatat că jocu este:
- o experienţă naturală, universală;
- o formă de activitate individuală sau de grup;
- un mod de explorare a mediului înconjurător; o modalitate de dezvoltare a competenţelor sociale, a inteligenţei, a limbajului, a creativităţii;
- o cale de transmitere şi păstrare a culturii autentice, de cunoaştere şi intercunoaştere;
- jocul oferă oportunităţi pentru copiii cu nevoi speciale, favorizează incluziunea socială.
Am observat că prin joc copiii:
„ învaţă elemente de vocabular nou numind obiectele în timpul jocului; caracteristicile acestora, relaţiile dintre ele, utilizând structuri gramaticale, dezvoltându-şi abilitatea de a susţine o conversaţie; Exprimă dorinţe, negociază, împărtăşesc idei, experienţe, imită aspecte
din viaţa cotidiană.
„ învaţă muzica prin intermediul jocurilor cu text şi cânt, jocurilor cu acompaniament instrumental;
„ îşi formează deprinderi matematice, construiesc, numără cuburi, obiecte, le compară, le sortează, le aşează în spaţiu.
îşi dezvoltă abilităţi spaţiale prin arte (desen, pictură, modelaj), prin jocurile de corespondenţă vizuală şi pe baza realizării de semnevizuale;
„ aleargă, se caţără, aruncă şi prind mingea sau alte obiecte, sar coarda dezvoltându-şi abilităţile de tip corporal-kinestezic;
„ conştientizează propriile sentimente, gânduri;
„ rezolvă situaţii problematice, găseşte soluţii pentru probleme reale;
„ dobândeşte abilităţi sociale îndeplinind diferite roluri sociale, învaţă să vadă lumea din perspectiva altor persoane, folosesc limbajul adecvat negocierii şi rezolvării de probleme, colaboarează şi acceptă propuneri, idei etc.
Ce este jocul?
Studiind literatură am analiat că jocul este activitatea care conduce la cele mai importante modificări psihice ale copilului:
- jocul reflectă şi reproduce viaţa reală într-o modalitate proprie copilului, ca rezultat al interferenţei dintre factorii biopsihosociali;
- în joc copilul transpune în plan imaginar viaţa reală, prelucrând-o conform aspiraţiilor sale, tendinţelor, dorinţelor.
.
Jocul pune bazele
sănătăţii mentale
a rezistenţei,
întăreşte încrederea în sine
dezvoltă capacitatea de a rezolva situaţii-problemă.

Jocîndu-mă cu copiii am observat careva contradicţii cu rol de factori în evoluţia jocului la vârsta timpurie
„ contradicţia dintre nivelul deprinderilor şi dorinţa copilului de a utiliza obiectele conform destinaţiei lor (copilul “pilotează avionul”, este aviator).

„ contradicţia dintre tendinţa copilului de a reproduce viaţa adulţilor şi posibilităţile lui limitate (“ne facem că suntem la serviciu”);
contradicţia dintre libertatea de acţiune a copilului şi necesitatea respectării regulilor jocului (jocul: “barza şi broaştele” – copiii broscuţe ar dori să
sară mai des pentru plăcerea jocului, dar regula le interzice);
„ contradicţia dintre imitaţie şi creativitate (pregăteşte masa pentru musafiri şi în locul fripturii pune cubuleţe);
„ contradicţia dintre planul real şi cel imaginar (în jocul “De-a capra cu trei iezi”, mama-capră merge la piaţă cu autobuzul şi cumpără hrană pentru copiii
ei);
„ contradicţia dintre elementul de învăţare, de asimilare prin joc şi jocul propriu-zis (“de-a musafirii” – copiii învaţă normele de politeţe, utilizează
formulele de adresare în timp ce
se joacă);
„ contradicţia dintre planul concret şi cel mental în joc, jocul fiind forma de trecere de la acţiuni exterioare la cele interioare.
Ca pedagog:
- pot să sugerez teme de joc;
- să intervin în complicarea jocului cu elemente de noutate, să utilizez concepte, cuvinte noi, obiecte noi;
- să mă integrez în joc, interpretând un personaj;
- să solicit şi să apreciez comportamen-tul copilului;
- să încurajez cooperarea între copii
în joc (în funcţie de vârsta copilului)
Vă mulțumesc pentru atenție!
Nume Strelețchi Liubovi
Adresă s.Răzeni r.Ialoveni Moldova
Telefon 068461931
E-mail lstreletchi@mail.ri
Naţionalitate moldoveancă
Data naşterii 22.02.1982
Full transcript