Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bærekraftig utvikling

Naturfag - prøvemuntelig eksamen
by

Zara Meheri

on 18 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bærekraftig utvikling

Laget av ZARA
BÆREKRAFTIG UTVIKLING
HVA ER BÆREKRAFTIG UTVIKLING?
Rent vann
Frisk luft
Produsere mat
ØKOSYSTEMET
Suksesjonsprosessen
SAMFUNN
BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Utholdelig
Rettferdighet
Levedyktig
ØKONOMI
MILJØ
Vi bør innrette vårt liv slik at også andre kan leve som oss, om de måtte ønske det, både nå og i framtida
- Arne Næss
SAMFUNN
ØKONOMI
MILJØ
Fordeling i dag
Påvirke dyrelivet
80-100 år
Sekundær- og primærsuksesjon
- Skjev fordelig av mat
- Enda større forskjell på de rike og fattige
- Forurensing natur, luft og vann
- Lokale og globale miljøutfordringer
- osv
KRIG OG KONFLIKT
NEDBRYTING AV ØKOSYSTEMET
- Forsette for alltid
- Likt for alle
ØDELEGGE DET VI ER MEST AVHENGIGE AV
naturlige endringer?
mangel på usikre
kunnskap
føre-var-prinsippet
- forurensing av luft av vann
- ødelegge økosystemet
- global oppvarming
Hva kan vi gjøre?
Mindre avhengig av C02
Satse på fornybare energikilder
Bevare skogen OG MILJØET
Utvikle mer grønne bedrifter
RESIRKULERE!
MILJØ
ØKONOMI
SAMFUNN
BALANSE
Full transcript