Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hur ser en debattartikel ut?

Debattartikelns delar
by

Michaela F

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hur ser en debattartikel ut?

Debattartikel
Disposition
Rubrik
Ingress & inledning
Argumentation
Avslut
Referenser

Ingress Inledning
Argumentation
Avslut
Varför skriver man debattartiklar?
Syftet med att skriva en debattartikel är att
påverka
och
övertyga
andra om sin åsikt.


Vad kan jag skriva en debattartikel om?
De flesta debattartiklar lyfter fram ett
problem som de presenterar en lösning på. Problemen kan vara allt från små vardagsfrågor till enorma världsproblem.
Problemet pesenteras i form av en tes.
Vad skriver man i debattartiklar?
Rubrik
I en debattartikel är det vanligt att rubriken presenterar
tesen
.

Rubriken ska vara kort. (ca: 6 ord)
Rubriken ska spegla debattörens åsikt
Rubriken skrivs alltid utan punkt

Skriv en rubrik på valfritt ämne. Använd bilderna som inspiration.
En debattrubrik förmedlar en tes (en åsikt). En nyhetsrubrik informerar utan att ta ställning.

Har du skrivit en nyhetsrubrik eller en debattrubrik?

Tänk på en
tes
d.v.s. en
åsikt
eller en
ståndpunkt
, om miljön skolan eller bilar. Skriv ner tesen som en rubrik.
Rösta om vems som blev bäst.
IDAG:
Hur skriver man en debattartikel?
Tes
Disposition (struktur)
Ämne
Argumentation
Referenser
Referenser
Disposition betyder plan(läggning) och har att göra med hur man strukturerar sin text. Olika textgenrer har olika dispositioner. I denna presentation presenteras dispositionen för en debattartikel.
Dispositionen för en debattartikel
Hur ser dispostionen för ett
brev ut?
Ett
argument
är en beskrivelse som understryker den tes (åsikt) man vill försvara.

Ex:
Tes
: Köttätare är mördare

Argument
: Enligt Johanna Nilsson i artikeln "vi älskar djur" (Aftonbladet, 2005:2), har djur precis lika starka känslor som vi människor. Alla kossor och grisar du äter har alltså lidit när de blev dödade. Att du medvetet bidrar till denna lidelse för djuren gör dig till en mördare.

Du presenterar argument för att övertyga dina läsare om att du har rätt. Argumenten ska stödja din tes.
Vad för argument kan du komma på till den tes du skrev tidigare?
1. Inför obligatorisk cykelhjälm för alla cyklister
2. Gratis nedladdning på nätet ska vara tillåtet
3. Avskaffa betygen i skolan
4. Höj matersättningen under vår praktik
5. Sänk bensinpriset
6. Vin och sprit ska säljas i vanliga mataffärer
7. Nej, till abort! / Ja, till abort!
Exempel på olika teser
Ingressen följer direkt under rubriken.
Inledningen kommer i ett nytt stycke efter ingressen och ska skapa
intresse
.
Känsloargument
Bra uttryck
Argument, definition
Ett argument som håller med tesen kallas
förargument.

Ett argument som talar emot tesen kallas
motargument
.
Hitta ett förargument samt ett motargument till någon av följande teser:

1. Ta bort idrottssämnet från skolan
2. Utöka vinterlovet med 3 veckors ledighet
3. Ge gratis frukost till alla elever
Tes
Tes
andra ord för tes är "åsikt" och "ståndpunkt"
Tesen utgör kärnan i en debattartikel. Innan man börjar skriva en debattartikel måste man komma på vad man vill debattera om. När man kommit på vad man vill debattera om formulerar man en tes.
Tesen är alltså den åsikt du vill övertyga dina läsare om och debattera för.

Ex: Jag vill debattera om att det borde säljas godis i skolan.

Tes
: Sälj godis i skolan.
Skriv ner en tes.
En referens är med andra ord en källhänvisning som man gjort i en text.

När du skriver en debattartikel kommer du att använda dig av olika
källor
i dina argument. När detta händer är det viktigt att du refererar till källan och inte plagierar.
Se exempel nedan
Tes: Kvinnor är bättre än män och borde därför få högre lön.
Argument med referens
:
Källa (referens)
Namn på tidningen
Namn på författaren och publiceringsdatum
Fakta som har refererats ( fakta som återberättats
med egna ord och en källhänvisning)

Emma Leijnse skriver i artikeln "varför har tjejer bättre betyg än killar?" (Svenska dagbladet, 2010) att killarna är betygsmässigt svagare i skolan i jämförelse med tjejer. Även mognadsgraden tas upp i artikeln och det står bl.a. att "Flickor är i genomsnitt mognare" (Leijnse, 2010). Trots detta tjänar kvinnor mindre i lön än männen. Jag undrar varför det är så. Borde inte lönen bedömas på meriter och eftersom kvinnor har fler meriter borde inte de då också tjäna mer i lön?
Plagiat
Om du tar fakta från en källa utan att hänvisa till den kallas detta för plagiat. Att plagiera är olagligt.

Ett referat (då du har återberättat en text med egna ord och hänvisat till en källa) kan också uppfattas som ett plagiat om den återberättade texten är för lik orginaltexten.
Uppgift: Referenser
I detta argument
försöker jag alltså
att övertyga läsaren
om min tes att:
"kvinnor är bättre än
män..."
Ställ en fråga som många kan känna igen sig i
Historisk tillbakablick
Sin egen reaktion
Vad säger man om man råkar tappa pusslet man arbetat på i två månader? De flesta står nog inte bara och ler och säger något i stil med: Oj då, det var ju synd. Nej, de flesta ryter nog till rejält, med ord som "fan", "helvete" och "jävla skit".
Sedan urminnes tider har svordomar och fula ord roat människor i teatersammanhang och annat. I Sverige har vi de senaste decennierna haft chansen att få uttrycka oss hur vi vill i massmedia tack vare bl.a. tryckfrihetslagen.
Jag har under den senaste veckan följt den serie av insändare i NT som handlar om svordomar och fult språk, och under denna tid hunnit bli uppfriktigt förskräckt - minst sagt - över det inte så mycket generösa försvar som hejdlösa propaganda som förts för svordomar.
Tre olika inledningar till en debattartikel om fult språk
Exempel på hur man kan inleda en text:
Fråga som folk känner igen sig i
Sin egen reaktion
Historisk tillbakablick
"Ett vanligt knep är att använda ett starkt känsloladdat språk för att på det sättet påverka mottagaren i en viss riktning. [...] Känsloargument förekommer ofta i vardagliga sammanhang." (
källa
, s. 206)

Ex: Hur kan du svansa efter den tönten?
När man argumenterar kan det vara bra att presentera ett motargument som man bemöter. Man presenterar alltså vad motståndarsidan tycker och sedan talar man om varför man själv inte håller med.
Motargument
Tes:
Gratis datorer till alla elever

Argument:
Med datorer skulle vi kunna arbeta bättre och snabbare.

Motargument:
Det är för dyrt att köpa datorer till alla elever.

Bemötande av motargument:
Några kanske menar att det skulle bli för dyrt att köpa datorer till alla elever, men varför kan man inte prioritera den kostnaden? Sluta köpa onödiga tavlor till skolan och lägg pengarna på datorer till eleverna.
Ingressen förtydligar rubriken och samanfattar kort vad debattartikeln handlar om. Ingressen skrivs i kursiv eller fet stil.
Exempel
Tes:
Sluta tryck ner duktiga flickor.

Ingress:
Nästan hälften av landets gymnasietjejer ligger i riskzonen för utmattningsdeppression. Men att dra ner på ambitionen är inte rätt sätt att få rätsida på problemet menar ...
För att stärka ens argument presenterar debattören fakta, exempel och resonemang. När man tar fakta från en källa för att stödja sina argument är det viktigt att man använder sig av korrekt källhänvisning.
Bra uttryck för att presentera motargument:

Visserligen är ..., men ...
Många anser att ..., men ...
I debatten hörs ofta åsikten att ..., men
Det stämmer förvisso att ..., men
Bra ord och uttryck för att strukturera

Ett första argument är ...
Ett andra argument är ...
Ett tredje argument är ...

Å ena sidan ...
Å andra sidan ...

Fördelarna är ...
Nackdelarna är ...
Det innebär att ...
Anledningen till detta är ...
Trots att ... är det ...
Emellertid ...
I synnerhet ...
Närmare bestämt ...
Debattartiklar avslutas ofta med att debattören betonar sin egentes en sista gång. Ofta upprepas det bästa argumentet. Det är också vanligt att komma med en uppmaning. Man vill ju att andra ska agera på något sätt.
Exempel:
Kära föräldrar, lärare och experter: försök skapa en trygg tillvaro för supertjejerna, hjälp dem att anviger genom nutidens alla intryck och hjälp dem att välja. Om de får höra att deras ambition är ett problem, så blir den det till slut.
Läs en tidning, vilka artiklar är debatt-
artiklar. Hur vet du det?
I ett brev har man till skillnad från debattartikeln ingen rubrik som ska fånga läsarens intresse. De delar som alltid finns med när man strukturerar ett brev är t.ex. en hälsningsfras, innehåll och en avslutsfras.

Debattartikelns disposition Brevets disposition
Rubrik
Ingress
Inledning
Argumentat

Full transcript