Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

URBAN THINKER

No description
by

KIK JPF

on 18 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of URBAN THINKER

Interests
Education
Skills
References
Tajuk: Pemilihan Projek & Definisi
4 Kaedah atau teknik yang digunapakai oleh kumpulan UT2 untuk mengenalpasti masalah utama:
ANALISIS PUNCA MASALAH
Social
SOCIAL
SEO
CMS
PENYELESAIAN PELAKSANAAN
KREATIF DAN INOVATIF
URBAN THINKER 2
JABATAN PERANCANGAN FIZIKAL
TEMA PROJEK
(i)
Kaedah Soal Selidik

(ii)
Brainstorming
(iii)
Force Ranking
(iv)
Matrix


Faktor Manusia
Faktor Persekitaran
Faktor Kaedah
Faktor Bahan
Faktor Manusia
Faktor Bahan
Faktor Manusia
2.1.3 KAEDAH MATRIKS KEUTAMAAN

KRITERIA YANG DIGUNAKAN
SKALA PENILAIAN BAGI KAEDAH MATRIK
Permasalahan ini berlaku apabila permintaan pelanggan yang sukar dipenuhi kerana maklumat tersebut di bawah pengawasan pegawai tertentu.
Maklumat yang diperlukan hendaklah dirujuk kepada bahagian tertentu.
Penyampaian maklumat lambat disampaikan kerana kakitangan tidak mempunyai maklumat yang lengkap atau sukar membuat carian maklumat tersebut.
Keperluan untuk menyediakan maklumat memerlukan masa yang lama kerana penggunaan perisian dan perkakasan versi lama.
Tiada satu kaunter khusus yang mudah bagi pelanggan mendapatkan maklumat perancangan (Tingkat 11 dan 14).
Kehadiran pelanggan yang ramai dalam satu-satu masa menyebabkan keadaan ruang terhad dan tahap keselesaan yang rendah.
Memerlukan kakitangan bertugas di kaunter hampir setiap masa dan ini mengganggu kerja-kerja hakiki.


2.2.3 PERKAITAN MASALAH

Jabatan Perancangan Fizikal telah mengendalikan pelbagai program sepanjang Tahun 2014 mengikut unit masing-masing. Walaubagaimanapun, hebahan mengenai program tersebut hanya diketahui oleh kakitangan unit/seksyen tersebut sahaja tanpa melibatkan makluman kepada seluruh Jabatan. Berikut merupakan contoh program yang dianjurkan mengikut unit/sektor/seksyen.

Maklumat yang disampaikan cepat, tepat dan memenuhi kehendak pelanggan

Menjimatkan masa staff yang bertugas di kaunter
MATLAMAT DAN
OBJEKTIF PROJEK
MEMENUHI KEPERLUAN PELANGGAN DALAM MENDAPATKAN MAKLUMAT GEOSPATIAL

MEMASTIKAN MAKLUMAT YANG DI SAMPAIKAN ADALAH BERKESAN DAN TEPAT

MEMASTIKAN 79% PELANGGAN BERPUAS HATI DENGAN MAKLUMAT YANG DIBERIKAN.

KESUKARAN MENYAMPAIKAN MAKLUMAT PERANCANGAN KEPADA PELANGGAN DAPAT DISELESAIKAN

4 KAEDAH ATAU TEKNIK YANG DIGUNAPAKAI OLEH KUMPULAN UT2 UNTUK MENGENALPASTI MASALAH UTAMA
Kaedah Soal Selidik
Brainstorming
Force Ranking
Matrix

KAEDAH PEMILIHAN PROJEK

Rumusan bagi tahap kepuasan pelanggan terhadap kemudahan dan keselesaan yang disediakan :
1. Kemudahan penghawa dingin = Tahap baik
2. Kebersihan = Tahap sangat baik
3. Penyediaan maklumat tambahan risalah/borang makluman = Tahap memuaskan
4. Keterangan penanda arah= Tahap kurang baik
5. Kemudahan ruang menunggu/menulis = Tahap kurang baik

Rumusan bagi tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan kaunter semasa:
Sifat mesra melayan pelanggan = Tahap memuaskan
Sikap ingin membantu = Tahap memuaskan
Pengetahuan dan kemahiran kakitangan = Tahap kurang baik
Hormat dan bertimbang rasa = Tahap sangat baik dan baik
Meyakinkan apabila memberi input dan berkomunikasi = Tahap kurang baik

Rumusan bagi tahap tempoh bertugas kakitangan di kaunter:
- Majoriti menyatakan bahawa tempoh bertugas di kaunter adalah lebih daripada 20 minit bagi memberi perkhidmatan kepada seorang pelanggan yang datang

Rumusan bagi tahap kepuasan pelanggan terhadap tempoh menunggu di kaunter:
- Majoriti menyatakan bahawa tempoh menunggu di kaunter adalah lebih daripada 20 minit

Melalui sesi perbincangan serta pencambahan minda (brain storming) di antara ahli kumpulan, beberapa punca atau penyebab wujudnya masalah ‘Kesukaran menyampaikan maklumat geospatial perancangan kepada pelanggan.’ telah dikenalpasti. Punca-punca masalah ini melibatkan Empat (4) faktor utama :

KELULUSAN PELAKSANAAN PROJEK DARI PENGARAH JABATAN PERANCANGAN FIZIKAL

ANALISIS PELUANG PENAMBAHBAIKAN

ANALISA PUNCA UTAMA
PARETO 1

PENGUMPULAN DATA AWAL

TEKNIK SOAL SELIDIK
BAGI MENDAPATKAN
PUNCA KEPADA MASALAH

ANALISA PUNCA MASALAH

PENYELESAIAN PELAKSANAAN
KREATIF DAN INOVATIF

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

PERBANDINGAN RAJAH
PARETO 1 & PARETO 2

HASIL PROJEK
ANALISIS PARETO 2

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

4.1.3 ALTERNATIF TERPILIH

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

PENCAPAIAN HASIL
PROJEK PENINGKATAN PERKHIDMATAN BERKUALIT

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

Catatan :
Kos kakitangan yang membangunkan sistem :-
Kos sebulan : RM 6,000
Pembangunan sistem : 3 minggu (6000 x ¾ = RM 4500.00)

PENCAPAIAN HASIL PROJEK PENJIMATAN KOS

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

4.3.1 PENGENALAN proses pembangunan SISTEM KIOSK SEMAKAN GEOSPATIAL

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

Taklimat ujicuba di unit pelaksanaan pelan

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

MASALAH UTAMA YANG TELAH DIKENALPASTI MELALUI KAEDAH FORCE RANKING
KESUKARAN MENYAMPAIKAN MAKLUMAT GEOSPATIAL PERANCANGAN KEPADA PELANGGAN

PENGGUNAAN BORANG CUTI YANG TIDAK TERKAWAL.

SISTEM PENDAFTARAN PROGRAM PENYERTAAN AWAM YANG TIDAK SISTEMATIK

TIADA MAKLUMAN YANG JELAS MENGENAI
PROGRAM-PROGRAM TERKINI JABATAN

TEKNIK SOAL SELIDIK BAGI MENDAPATKAN PUNCA KEPADA MASALAH
PARETO 1
Rumusan bagi tahap kepuasan pelanggan terhadap kemudahan dan keselesaan yang disediakan :
1. Kemudahan penghawa dingin = Tahap baik
2. Kebersihan = Tahap sangat baik
3. Penyediaan maklumat tambahan risalah/borang makluman = Tahap memuaskan
4. Keterangan penanda arah= Tahap kurang baik
5. Kemudahan ruang menunggu/menulis = Tahap kurang baik
CADANGAN PENYELESAIAN

CONTOH CARIAN LOT: 17212
FUNGSI CARIAN MAKLUMAT
BERDASARKAN MAKLUMAT LOT
PENYELESAIAN PELAKSANAAN
KREATIF DAN INOVATIF

CARIAN BERDASARKAN NAMA JALAN

MAKLUMAT LOT DIPAPARKAN

FUNGSI CARIAN MAKLUMAT
BERDASARKAN MAKLUMAT JALAN

Kumpulan Urban Thinker 2 telah menetapkan:
PUSAT INFORMASI JPF @
JPF INFORMATION CENTER
Sebagai cadangan utama penyelesaian kepada
“KESUKARAN MENYAMPAIKAN MAKLUMAT GEOSPATIAL PERANCANGAN KEPADA PELANGGAN”

Sistem ini bercirikan idea “user friendly searching” dan “zero cost effective”

Ahli KIK telah membuat penyelidikan dan menghadiri kursus pembangunan sistem berkonsepkan open source iaitu melalui platform Mapguide dan PHP

Pembangunan sistem ini dikendalikan oleh tiga orang wakil ahli KIK
melalui inisiatif dan kajian dalam aspek teknikal

Sistem semakan geospatial mula dibangunkan bermula pada bulan Mei 2014

PENGENALAN proses pembangunan SISTEM KIOSK SEMAKAN GEOSPATIAL

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

FAKTOR KEJAYAAN PROJEK

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

CARTA RADAR PRESTASI AHLI

PRESTASI AHLI SELEPAS PROJEK

PRESTASI AHLI SEBELUM PROJEK

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

PENCAPAIAN HASIL
PROJEK PENINGKATAN PERKHIDMATAN BERKUALIT

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

PENILAIAN DIRI, MASALAH
DAN PERANCANGAN

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

PENYERAGAMAN PROJEK

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

PENCAPAIAN HASIL PROJEK PENJIMATAN KOS

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

TEMPOH MENUNGGU PURATA LEBIH 20 MINIT KEPADA

KURANG 10 MINIT

CARTA PIE ANALISIS TEMPOH MASA SELEPAS UJICUBA

CARTA PIE ANALISIS TEMPOH MASA SEBELUM UJICUBA
PENJIMATAN MASA PELANGGAN
DAN KAKITANGAN UNTUK BERTUGAS

KURANG 10 MINIT

PARETO 2

PARETO 1
GAMBAR RAJAH ANALISIS PARETO SELEPAS UJICUBA

GAMBAR RAJAH ANALISIS PARETO SEBELUM UJICUBA

PERBANDINGAN RAJAH
PARETO 1 & PARETO 2

TINDAKAN PELAKSANAAN JIC

Punca Masalah
PENAMBAHBAIKAN
81%
PERATUS

KEKERAPAN

Sasaran pengurangan masalah kepada 79%

TEMPOH MASA BERTUGAS PURATA LEBIH 20 MINIT KEPADA

KURANG 10 MINIT WAKTU PUNCAK

CARTA PIE ANALISIS TEMPOH MASA SELEPAS UJICUBA

CARTA PIE ANALISIS TEMPOH MASA SEBELUM UJICUBA

PENCAPAIAN HASIL PROJEK PENJIMATAN MASA

FAEDAH KEPADA ORANG AWAM

FAEDAH KEPADA DBKL

ANALISIS SWOT- KEBERKESANAN CADANGAN

ANALISIS “TREE DIAGRAM - KEBERKESANAN CADANGAN
RUMUSAN CADANGAN UTAMA
TINDAKAN PELAKSANAAN JIC
FAEDAH KEPADA KAKITANGAN

SISTEM KERJA YANG LEBIH TERSUSUN

TAKLIMAT UJICUBA DI UNIT PELAKSANAAN PELAN
Satu Taklimat Ujicuba Penggunaan JIC diadakan pada
17 September 2014
MENCAPAI MATLAMAT JABATAN DAN MENEPATI PIAGAM PELANGGAN


MENGURANGKAN KOS PENGGUNAAN TENAGA LUAR DALAM ASPEK PEMBANGUNAN SISTEM


MENDAPAT MAKLUMAT DENGAN TEPAT DAN CEPAT

FAEDAH KEPADA ORANG AWAM

FAEDAH KEPADA JABATAN

FAEDAH KETARA
Penambahbaikan 81%

19%

19%

14%

9%

0

18

28

42

TEMPOH MASA SEBELUM UJICUBA
TEMPOH MASA SELEPAS UJICUBA
Jadual Analisis Punca Masalah
TERIMA KASIH DARI KUMPULAN URBAN THINKER 2
CARTA PERBATUAN
PERKAITAN MASALAH
Surat Kelulusan Pelaksanaan Projek
Full transcript