Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perspectieven op Leren

College voor AME
by

Jos Beishuizen

on 17 November 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perspectieven op Leren

Behaviorisme Leren is conditioneren. Het leidt tot nieuwe verbindingen tussen externe prikkels (stimuli) en gedrag (responsen). Klassiek conditioneren Operant conditioneren Stimulussubstitutie Leertheorieën Jos Beishuizen
Onderwijscentrum VU
j.beishuizen@ond.vu.nl Doel van het college Vier perspectieven op leren Analyse van een leersituatie Discussie Leren praten over leren 1. Vier perspectieven op leren verkennen 2. Leersituatie analysen vanuit het model 1. Kies een perspectief als "bril"
2. Vraag 1: wat wordt hier geleerd?
3. Vraag 2: hoe wordt hier geleerd? 1. Behaviorisme 2. Cognitivisme 3. Constructivisme 4. Socio-culturele benadering 1. Kies een perspectief
2. Bekijk het videofragment
3. Beantwoord twee vragen:
a. Wat wordt hier geleerd?
b. Hoe wordt hier geleerd? Response substitutie Voorbeelden: angstconditionering, selfmanagement strategieën Wat wordt geleerd: gedrag Hoe wordt geleerd: reinforcement, shaping Cognitivisme Leren is informatieverwerking.
Het leidt tot relatief permanente
veranderingen van gedragsmogelijkheden (intern leerresultaat)
of van waarneembaar gedrag (extern leerresultaat). Voorbeelden: van woordjes leren tot onderzoekend leren "If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this: The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly.” (Ausubel, 1968). Constructivism Leren is samen kennis construeren die aansluit bij eigen ervaring. Voorbeeld: community of learners Community of Learners In een community of learners

worden leerlingen serieus genomen als deelnemers aan het proces van kennisontwikkeling.

Ze werken samen met docenten aan de oplossing van problemen die verband houden met

de hoofdvragen die in het vakgebied aan de orde zijn.

Leerlingen gaan werken met de in de gemeenschap geldende methoden van onderzoek, en met de regels voor samenwerking en communicatie.

Door reflectie worden ze zich bewust van deze methoden en regels, zodat ze daarmee ook in nieuwe probleemsituaties aan het werk kunnen.

Leerlingen krijgen als deelnemers in het proces toegang tot de voorzieningen die onderzoekers ter beschikking staan. Socio-culturele theorie over leren Lev Vygotsky Bert van Oers John Dewey Ann Brown Leren is op een steeds competentere manier participeren in de activiteiten van een gemeenschap (Volman, 2006) Voorbeelden: Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO Voorbeeld: Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO Ontwikkelingsgericht Onderwijs Holistische benadering, brede ontwikkeling
Betekenisvolle activiteiten, inbreng van leerlingen, spel en onderzoek
Leerkracht als deelnemer aan gezamenlijk werk, “assisted performance”.
Leerlingen construeren zelf instrumenten voor het oplossen van problemen.
Systematisch leertraject

Van Oers (2003)

http://www.aps.nl/APSsite/Marktvensters/OGO+schoolbreed http://www.ogo-academie.nl/ "If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this: The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly.” (Ausubel, 1968).

Wanneer voorkennis ontbreekt of niet wordt geactiveerd kan nieuwe informatie alleen maar gereproduceerd worden. Door het leggen van relaties met voorkennis wordt nieuwe informatie geïntegreerd in bestaande kennis. de ongerichte leerstijl
de reproductiegerichte leerstijl
de betekenisgerichte leerstijl
de toepassingsgerichte leerstijl

Leerstijlen verschillen van elkaar op vier punten:
cognitief (diep, stapsgewijs, concrete elaboratie)
regulatief (zelfgestuurd, extern gestuurd, stuurloos)
mentale leermodellen (opbouw van kennis, opname van kennis)
leeroriëntaties (persoonlijke interesse, testgerichtheid, beroepsgerichtheid) De Vrolijke School De Vrolijke School is een community of learners van leerlingen en docenten (Ignatiusgymnasium), vakdidactici, onderzoekers en studenten (Vrije Universiteit).

Reeks van onderzoeksprojecten, ontleend aan onderzoek dat loopt op de VU.

Leerlingen uit klas 2 tot en met klas 5. Hele klassen, kleine groepen. http://www.devrolijkeschool.nl/ Voorbeeld: StatIG Het koningshuis in de kranten na WO-II

Hoe schrijven Trouw, De Volkskrant en NRC Handelsblad na de oorlog over het koningshuis.

Onderlinge verschillen, veranderingen in de tijd, cultuur en media

Deelnemers: leerlingen van klas 5 van het Ignatiusgymnasium, onderzoekers (James Kennedy) en studenten Contemporaine Geschiedenis Fac. der Letteren VU, Onderwijscentrum VU Behaviorisme Cognitivisme Doel Vier perspectieven op leren Cultuurhistorisch perspectief Analyse van een leersituatie Onderzoek naar
De Vrolijke School Perspectieven op Leren Jos Beishuizen Vrije Universiteit Amsterdam
j.j.beishuizen@vu.nl 1. Vier theoretische perspectieven leren onderscheiden.
2. Leersituatie analyseren met behulp van de perspectieven:
a. Wat wordt geleerd?
b. Hoe wordt geleerd?
1. Behaviorisme
2. Cognitivisme
3. Constructivisme
4. Cultuurhistorisch perspectief Leren is conditioneren. Het leidt tot nieuwe verbindingen tussen externe prikkels (stimuli) en gedrag (responsen). Definitie Klassiek conditioneren Operant conditioneren Autonome response wordt gekoppeld aan nieuwe stimulus Voorbeeld: angstconditioneren Stimulussubstitutie Voorbeeld: self management Responsesubstitutie Door reinforcement wordt nieuw gedrag aangeleerd Definitie Leren is informatieverwerking. Het leidt tot relatief permanente veranderingen van gedragsmogelijkheden (intern leerresultaat) of van waarneembaar gedrag (extern leerresultaat). Voorbeelden: van woordjes leren tot onderzoekend leren David Ausubel Leerstijlen van Vermunt Community of Learners Ontwikkelings-gericht Onderwijs http://www.aps.nl/APSsite/Onderwijssectoren/Projecten/OGO+schoolbreed/ Holistische benadering, brede ontwikkeling.
Betekenisvolle activiteiten, inbreng van leerlingen, spel en onderzoek.
Leerkracht als deelnemer aan gezamenlijk werk, “assisted performance”.
Leerlingen construeren zelf instrumenten voor het oplossen van problemen.
Systematisch leertraject. http://www.ogo-academie.nl Leren is cultuur-historisch verankerd proces.
Leerlingen verruimen in dialoog met anderen hun handelingsmogelijkheden om beter te kunnen gaan deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten. Participeren gaat vooraf aan presteren!
Zinvol en betekenisvol onderwijs.
Herkenbare activiteiten en rollen. Leerkracht als mededeelnemer aan de sociaal-culturele activiteiten. Leren in een sociaal-culturele context die zelf ook in ontwikkeling is. Scholen helpen kinderen hun hersens te leren gebruiken.
Elk kind ontwikkelt essentiële kennis en vaardigheden. “Minder is meer”, liever diep dan breed.
Dit geldt voor alle leerlingen, maar de wegen variëren.
Niet meer dan 20 leerlingen per docent (basisonderwijs).
De leerling-als-werker in plaats van het trechtermodel.
Multipele toetsing van gedrag in authentieke taken.
Waarden: verwachting zonder dreiging, vertrouwen, beschaving.
Docenten: eerst generalist dan specialist.
Tijd voor samenwerking tussen docenten, reëel budget.
Geen discriminatie, respect voor culturele diversiteit. Coalition of Essential Schools www.essentialschools.org
1. Leerlingen zijn deelnemers aan het proces van kennisontwikkeling.
2. Kennisontwikkeling door onderzoekend leren.
3. Hoofdvragen en kernbegrippen staan centraal.
4. Leerlingen raken vertrouwd met de cultuur van onderzoek doen en samenwerken.
5. Kritische oordeelsvorming door reflectie.
6. Algemene toegang tot bronnen en voorzieningen 1. Deelnemers in kennisontwikkeling Kankerproject Medische Natuurwetenschappen VU
Hoe functioneren oncogenen in een gistmodel?
Inzicht in de celbiologische, fysiologische en fysische achtergronden van kanker(ontwikkeling)
Deelnemers: Docenten/onderzoekers van Medische Natuurwetenschappen, Fac. Exacte Wetenschappen VU (dr. Marco Vos en dr. Chris Siderius), VUmc, Fac. Aard- en Levenswetenschappen, Nederlands Kanker Instituut
Studenten tweede bachelorjaar Medische Natuurwetenschappen 2. Kennisontwikkeling door onderzoekend leren 4. Cultuur van onderzoek doen en samenwerken 3. Hoofdvragen en kernbegrippen centraal 5. Reflectie 6. Voorzieningen voor onderzoek Reflectie vereist:
Frictie tussen verwachting en realiteit

Reflectie op:
1. Onderzoeksresultaten
2. Onderzoeksmethoden
3. Waarde van de onderzoek Voorzieningen voor onderzoek

1. Informatie (alfanumeriek, video, audio)
2. Communicatie (sociaal)
3. Tools (onderzoek, samenwerken) Hoofdvragen, "big ideas"
Uiteen te leggen in deelvragen, "jigsawable"
Zoals in onderzoek en onderneming
Disciplinaire kleur Benchmark lessons, first brainstorm
Site visits (lab, practical situation)
Training in using equipment
Second brainstorm meeting: composing groups, planning, choosing research questions (reflection on experimenting)
Data collection
Data analysis
Presentation of research outcomes (reflection on data interpretation)
Evaluation (reflection on process)

Constructivisme Definitie Leren is samen kennis construeren die aansluit bij eigen ervaring. Leren is op een steeds competentere manier participeren in de activiteiten van een gemeenschap (Volman, 2006) Definitie 1. Kies een verklaringsmodel
2. Bekijk het fragment
3. Beantwoord twee vragen: a. Wat wordt geleerd?
b. Hoe wordt geleerd? Onderzoeks-vragen Methode Resultaten Discussie 1. Is het onderwijsontwerp gerealiseerd?
Kenmerken Community of Learners gerealiseerd?
Rol docenten, leerlingen, onderzoekers, vakdidactici? 2. Heeft het onderwijsontwerp het beoogde effect?
Domeinkennis
Onderzoeksvaardigheden
Succesverwachting
Interesse in onderzoek
Motivatie om samen te werken Interviews met Leerlingen, Docenten en Onderzoekers
Vragenlijsten voor Leerlingen en Docenten
Video-opnames
1. Ontwerp gerealiseerd? 2. Effect bereikt? Kennistests
Attitudevragenlijsten
Interviews met Leerlingen
Video-opnames 1. CoL gerealiseerd? 2. Kenniseffect bereikt? 3. Attitude verbeterd? 1. Ontwerp 2. Effecten Echte Communities of Learners zijn mogelijk Positieve verandering in domeinkennis, onderzoeksvaardigheden en attitude tegenover onderzoek. 3. Vragen 1. Kleine groepen, grote groepen? 1. Het 'community of learners' idee lijkt goed te werken voor relatief kleine groepen in het onderwijs. Toch lijkt er wel vrij intensieve begeleiding nodig die ook goed het proces in de gaten houdt, en veel tijd voor het ontwikkelen van geschikte opdrachten. In hoeverre is dit haalbaar voor grotere groepen? 2. Welke kennisdomeinen? Kun je elk kennisdomein wegzetten binnen het onderwijscurriculum als je dit concept hanteert? Of zijn er onderdelen die niet op deze manier aangeleerd kunnen worden.

Is elke probleemformulering geschikt/mogelijk of moet die aan eisen voldoen? Qua complexiteit van de leerstof? 3. Toetsing van groepswerk? De voorbeelden lijken te suggereren dat er veel gewerkt wordt met groepsopdrachten. Wat betekent dit voor de toetsing? Hoe ziet dit eruit? 4. Student-competenties? Het artikel lijkt geschreven te zijn hoe de docent een community of learners kan creëren. De houding van een student blijkt belangrijk te zijn: nieuwsgierigheid geeft een grote meerwaarde. Over welke competenties moet de student beschikken, als de nieuwsgierigheid eenmaal is gewekt. Samenwerking blijkt bijvoorbeeld een grote rol te spelen, maar hoe kan samenwerking effectief gestimuleerd worden? Hoe kan je studenten stimuleren om een grote bijdrage te leveren aan hun community of learners? 5. Vast format? Wordt er binnen het concept van de community of learners nog volgens een bepaald format gewerkt naast de vaste cyclus van onderzoeken, resultaten delen en conclusies toepassen in een vervolgtaak. Vanuit invalshoek van docent en student. 6. Effectiviteit? Het 'artikel' begint met een probleem te schetsen dat minder leerlingen voor wetenschap kiezen. Op pg. 28 staat dat er nog geen empirische evidentie is of 'communities of learners' daar verandering in brengen. Is hier inmiddels reeds wel onderzoek naar gedaan? Leren van vaardigheden John Anderson (1982, 1983): drie stadia Stadium 1: cognitief Stadium 2: associatief Stadium 3: autonoom vaardigheid als declaratieve kennis aangeleerd
uitvoering onder bewuste controle automatisering door oefenen
compositie en chunking
feedback: intern en extern dooroefenen onder uiteenlopende condities
tuning De Paradox van Meno Plato: Hoe kunnen we iets leren als we volledig blanco zijn?
Fodor: Taal leren vereist een structuur om de taal te kunnen verwerven.
Bereiter: De structuur om te lerenmoet net zo complex zijn als wat je gaat leren De computermetafoor - Beperkingen zichtbaar
- Verschil tussen hardware en software
- Netwerk
- Verschillen in computing power Voordelen Beperkingen - Geen emoties
- Geen sociale kant
- Passief systeem Lave en Wenger:
Hoe word je vroedvrouw in Yucatan?

Van krullenjongen tot meester: opschuiven van perifeer naar centraal

De school als model van de toekomstige samenleving Legitieme perifere
participatie
Full transcript