Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

แผนการตลาดร้านกาแฟ Cafe Amazon ธุรกิจค้าปลีกของบริษัท ปตท. จ

No description
by

Story Tony

on 18 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of แผนการตลาดร้านกาแฟ Cafe Amazon ธุรกิจค้าปลีกของบริษัท ปตท. จ

ภาพรวมของธุรกิจ
จากข้อมูลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันร้านกาแฟสดในเมืองไทยยังมีอนาคตสดใสเนื่องจาก
อัตราการดื่มกาแฟต่อคนยังต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปและอเมริกา
ด้วยเหตุนี้ ปตท. ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะนำเอาร้านกาแฟที่มีมาตรฐานมาให้บริการภายในสถานีบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสมบรูณ์ให้กับสถานีบริการสามารถตอบสนอง Life Style ของผู้ใช้บริการได้
อย่างครบถ้วน Cafe Amazon จึงถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ชื่อ Cafe Amazon มีที่มาจากแหล่งกาแฟที่มีชื่อเสียงของโลก คือประเทศบราซิลซึ่งเป็นต้นตำรับแห่งกาแฟผนวกกับเมืองคิดถึงป่า
Amazon ก็คิดถึงความร่มรื่นของธรรมชาติอันประกอบไปด้วยแมกไม้และเสียงน้ำไหลที่ให้ความร่มเย็น Cafe Amazonมีแนวคิดที่อยากให้เป็นร้านกาแฟที่สามารถนั่งพักผ่อนระหว่างการเดินทางหรือเป็นแหล่งนัดพบของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่นิยมดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้น พร้อมบรรยากาศเย็นสบายด้วยร่มไม้รอบล้อม
ปี 2545-2547 เริ่มสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยในระยะแรกมีการขยายสาขาไปยังสถานีบริการต่างๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งเส้นทางหลักที่จะมุ่งไปสู่จังหวัดในภาคต่างๆ และต่อมาได้ขยายไปสู่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีแรกนี้ Cafe Amazon มีสาขามากกว่า 100 สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ต่อมาในปี 2547-2550 เป็นยุคที่ Cafe Amazon สามารถขยายและเพิ่มจำนวนสาขาไปกับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จึงเป็นโอกาสที่ทำให้ร้านกาแฟ Cafe Amazon ภายในสถานีบริการ ปตท. ทำหน้าที่เป็นเสมือน “ห้องรับรองแขกผู้มาเยือน” ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และในปี 2550 Cafe Amazon เป็นร้านกาแฟที่มีสาขาจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยถึง 230 สาขา แต่ปัจจุบัน Cafe Amazon ได้ขยายสาขาทั้งในและนอกสถานีบริการรวมกว่า 1000 สาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความรู้สึก ในด้านของความนุ่มละมุน อ่อนโยน สุขุมและมีไลฟ์สไตล์

ในการดื่มกาแฟโดยความรู้สึกเหล่านั้นเกิดมาจากการตกแต่งร้านที่สร้างบรรยากาศ

นุ่มนวล และอบอุ่น ลดการใช้วัสดุที่เหมือนธรรมชาติจริงๆแต่เปลี่ยนไปเป็นการออกแบบ

ที่ simplifyมาจากธรรมชาติโดยทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงการมีรสนิยมมากขึ้น

และด้วยรสชาติของกาแฟที่นุ่มมากขึ้น ลดความเข้มข้นลง จึงทำให้รู้สึกถึง

ความอ่อนโยนความอบอุ่นและความมีระดับในตัวผู้บริโภคเองซึ่งอาจไม่จำเป็น

ต้องเหนื่อยล้ากับการขับรถหรือเดินทางระยะไกลแต่กลับกลายเป็นการตอบสนอง

รสนิยมของผู้ดื่มกาแฟ มากกว่าความ ต้องการดื่มเพื่อหายง่วง
การวิเคราะห์ SWOT
จุดอ่อน ( weakness )
1. เป็นธุรกิจที่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย

2. เครื่องอุปกรณ์การผลิต และอะไหล่ต้องImportมาจากต่างประเทศมีผลต่อการผลิต

และการขายการบำรุงรักษาต้องใช้เวลาในการประสานกับผู้แทนจำหน่ายค่อนข้างช้า

3. การผลิตแก้วต่อแก้วทำให้ช้า เสียโอกาสในการขาย ใช้เวลาประมาณ 3 นาทีต่อ 1 แก้ว

4. ช่องทางการจำหน่ายต้องพึ่งพาผู้อื่น (ปั๊ม JET)ยังไม่มีช่องทางการจำหน่ายเป็น

ของตนเอง

การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด
เตรียมเปิดสาขาในฟิลิปปินส์และพม่า ตั้งเป้า 3-5 ปีข้างหน้ามีสาขาครบ 100 แห่งในอาเซียน

เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า บริษัท ปตท.ได้มีการ

ลงทุนตั้งโรงงานคั่วกาแฟ กำลังการผลิต 500 ตัน/ปี แล้วเสร็จในต้นปี 2558ทำให้คุณภาพ

วัตถุดิบในการผลิตกาแฟสดของร้านคาเฟ่ อเมซอนได้มาตรฐานในทุกสาขา
ลักษณะสินค้า
จัดจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่รวมทั้งสินค้าพรีเมี่ยมโดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการ

ที่มีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เป็นอย่างดี

รายการสินค้าแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้

1. เครื่องดื่ม

2. ขนมเค้ก และเบเกอร์รี่

3. สินค้าพรีเมี่ยม

แผนการตลาดร้านกาแฟ Cafe Amazon
แผนการตลาดร้านกาแฟ Cafe Amazon ธุรกิจค้าปลีก
ของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
วิสัยทัศน์
" Cafe Amazon เข้มข้น...เพื่อนคนเดินทาง "


ในปีนี้ร้านคาเฟ่อเมซอนคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 17-18%

จากปีก่อน 60 ล้านแก้วมาอยู่ที่ 70ล้านแก้วในปีนี้มีมูลค่าตลาด

อยู่ที่ 3,500 ล้านบาท โดย ปตท.จะรับรู้รายได้จากร้านคาเฟ่

อเมซอนอยู่ที่ 1,750 ล้านบาท ปตท.เร่งเปิดร้านคาเฟ่

อเมซอนครบ 1,200 แห่งในปีนี้ มั่นใจทำรายได้กว่าพันล้านบาท

เป้าหมาย
ปัจจัยภายนอกและการเปลี่ยนแปลง
คู่แข่งในธุรกิจ
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว Cafe Amazonจัดได้ว่ามีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นกว่า

คู่แข่งเป็นอย่างมาก ได้แก่ รสชาติของกาแฟ Cafe Amazon ที่เข้มข้น, การตกแต่ง

บรรยากาศให้ร่มรื่น ผ่อนคลาย และจำนวนสาขาที่มีการขยายเครือข่ายไปกับสถานี

บริการ ปตท. ทั่วประเทศ (ที่มา: www.Cafe-amazon.com) ประกอบกับแนวคิด

ที่ชัดเจน คือ “Cafe Amazon เข้มข้น… เพื่อนคนเดินทาง” ซึ่งตำแหน่งของแบรนด์นี้

สร้างจุดยืนเฉพาะให้ Cafe Amazon เอาชนะคู่แข่งอื่นๆได้ คือ ร้านกาแฟท่ามกลาง

ธรรมชาติเขียวขจีที่คุณเลือกดื่มได้ทุกที่ทุกเวลา

1.บริษัทสามารถปรับปรุงสูตรกาแฟให้เป็นเอกลักษณ์ประจำร้านสร้างสินค้า และบริการเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
2.มี Brand Imageที่ดี ภาพลักษณ์ชัดเจน
3. มีพันธมิตรที่แข็งแรง คือปั๊ม JETโดยบริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหาร
- ในอดีตเคยใช้ Price Strategy
แต่ได้ทำการวิจัยปรับเปลี่ยนเป็นการเน้น Service, ความสะอาดของสถานที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ลูกค้เลือกใช้บริการปั๊มน้ำมัน
Jiffy : พื้นที่กว้าง 100 – 200 ตารางเมตร
: มีสินค้าหลากหลาย
: มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบความคุมอำนาจตัดสินใจจากสำนักงานใหญ่
: Dunkin Donut, S&P, Chester’s Grill, KFC
4. เปิดร้านกาแฟเจ้าแรกในการทำตลาดสำหรับคนเดินทาง
5. เป็นร้านกาแฟที่สะดวกซื้อ Stand Atond
6. เป็นกาแฟสดที่ผลิตแก้วต่อแก้ว
7.แสดงให้เห็นกระบวนการผลิตที่มีลีลาอันเป็นศิลปะทางพื้นบ้าน

จุดแข็ง ( strength )
1. พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมีการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นจึงมีช่อง

ทางในการจัดจำหน่ายให้กับผู้เดินทางที่ชอบดื่มกาแฟสดแก้วต่อแก้ว

2. มีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่อยู่ในประเทศ

3. โอกาสในการขยายตัวของพันธมิตร (เพื่อนคู่ค้า) ปัจจุบัน มี 130 สาขา

และจะยังขยายตัวไปเรื่อยๆ

4. ตลาดกาแฟในสถานีบริการน้ำมันมีแต่การแข่งขันโดยตรงน้อย

โอกาสจะยึดช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นรายเดียวค่อนข้างสูง

โอกาส ( Opportunity )
1. การมี Strategic Partnerโดยไม่มีสัญญาระยะยาวถือเป็นความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจ

2. กาแฟสดเป็นเครื่องดื่มเฉพาะกลุ่ม บริโภคเฉพาะเวลาและโอกาส

3. คุณสมบัติบางอย่างของกาแฟสามารถทดแทนด้วยเครื่องดื่มชนิดอื่นได้

4. กาแฟบรรจุกระป๋อง กาแฟสำเร็จรูปมีจำหน่ายอยู่ทั่วไป

5. กาแฟมีวัฒนธรรมในการดื่ม ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และพัฒนาให้

เกิดการยอมรับ การขยายตัวทางการตลาดจึงไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

อุปสรรค ( threat )
การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
Cafe Amazon เกิดจากการเล็งเห็นว่าผู้บริโภคที่เข้ามายังสถานีบริการ

น้ำมันคือ “ผู้เดินทาง”ที่ต้องการหยุดแวะพัก เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับ

ร่างกาย ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการขับขี่ยานพาหนะด้วยเครื่องดื่ม

นานาชนิด โดยเฉพาะเครื่องดื่มประเภทกาแฟสดที่มีกลิ่นหอมเย้ายวนใจและ

มีรสชาติเข้มข้น ที่สามารถเรียกความสดชื่น ความกระฉับกระเฉงให้กับ

ร่างกายได้เป็นอย่างดีประกอบกับการคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ

ผู้บริโภคยุคใหม่ ที่มักใช้ร้านกาแฟเป็นสถานที่พบปะหารือ สังสรรค์ หรือ

บางครั้งก็ใช้เป็นสถานที่ทำงาน

เมื่อได้เดินเข้าไปในร้าน Cafe Amazon สินค้าที่จะพบได้คือ เครื่องดื่ม,

เบเกอรี่, สินค้า ซึ่งผู้เขียนมองว่าทาง Cafe Amazon มองว่าสิ่งที่ลูกค้า

ที่เดินเข้ามาต้องการก็คือเครื่องดื่มที่มีความสดใหม่ดื่มแล้วช่วยให้เกิดความ

สดชื่น สามารถขับรถต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างมีความสุข ซึ่งถือ

ว่าในจุดนี้ Cafe Amazon ตีโจทย์ได้ดี เพราะสินค้าที่นำเสนอจะเป็นกาแฟสด

เครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น อีกทั้งมีเบเกอรี่ ซึ่งตอบความต้องการให้กับลูกค้า

ได้เป็นอย่างดี
Product / สินค้า, ผลิตภัณฑ์

4P ของ Cafe Amazon

สินค้าในร้านเมื่อเปรียบเทียบกับบรรยากาศที่ได้รับถือว่ายอมรับได้กับ

ราคาที่ต้องจ่าย ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านสามารถจ่ายได้อย่างไม่คิดมาก

ซึ่งถือว่าบรรยากาศในการจัดร้านที่จะอาศัยความร่มรื่นของต้นไม้ และมี

ที่นั่งทานของว่างและเครื่องดื่มจะช่วยทำให้เกิดการตัดสินใจที่จะจ่ายได้ไม่ยาก
Price / ราคา
ลองบอกเพียงชื่อ Cafe Amazon แล้วจะพบว่าคนส่วนใหญ่ที่รู้จักแบรนด์

Cafe Amazon แล้วย่อมจะนึกไปถึงสถานีบริการน้ำมันที่ชื่อ ปตท. เหมือนกับ

ช้อนต้องคู่กับส้อม ซึ่งในจุดนี้ต้องถือว่าเป็นจุดแข็งของร้าน Cafe Amazon เป็น

อย่างยิ่ง เพราะสถานีบริการ ปตท.นั้นต้องถือว่ามีความแข็งแกร่งทางด้านแบรนด์

ที่ดีมากอยู่แล้ว เมื่อมี Cafe Amazon เข้ามาก็เท่ากับว่า Cafe Amazonนั้นได้เปรียบ

ในเรื่องของสถานที่ตั้งและทำเล อีกทั้งสถานีบริการของ ปตท. ในยุคใหม่ จะมีการ

จัดภูมิทัศน์ให้ดูน่าเข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะเข้าหลักของการทำ Synergy
Place / สถานที่

ในการทำให้เป็นที่รู้จักนั้นต้องถือว่าไม่ยากนัก เพราะร้าน Cafe Amazon

นั้นได้เปรียบในเรื่องของสถานที่ตั้งซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเวลาเข้ามาในสถานีบริการ

ของ ปตท. ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ร้าน Cafe Amazon ไปด้วยในตัว

และการใช้จุดในการเป็นจุดเด่นในเรื่องความเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะสังเกตว่า

Cafe Amazon จะมีการจัดร้านให้มีสีที่เป็นธรรมชาติ โดยการใช้โทนสีเขียว

และสีน้ำตาล ซึ่งจะเป็นตัวแทนของต้นไม้ อีกทั้งการใช้เฟอร์นิเจอร์ในร้านที่ทำ

จากไม้ทำให้เกิดความเป็นธรรมชาติ ก็จะทำให้เป็นการ ประชาสัมพันธ์ในเรื่อง

ของความสดชื่น เมื่อเดินเข้ามาพบกับธรรมชาติ เปรียบได้กับคนที่เดินทาง

ผ่านทะเลทราย เข้ามาเจอกับโอเอซิสที่อยู่กลางทะเลทราย
Promotion / การประชาสัมพันธ์, ส่งเสริมการขาย
ภาพบรรยากาศร้านกาแฟ Cafe amazon
ภาพผลิตภัณฑ์ของกาแฟ cafe amazon
Full transcript