Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oplæg på DES om brugerindflydelse i evalueringer THM

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 16 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oplæg på DES om brugerindflydelse i evalueringer THM

(nogle få) Dilemmaer og udfordringer
Ophævelse af institutionsbegrebet på voksenområdet
Loven om social service 1998: Fokus på individuel behovsvurdering med respekt for den enkeltes selvbestemmelse
BRugerindflydelse
Empowerment
Kært barn...
...i evalueringer?
Selvbestemmelse
Demokrati
Hvad er en bruger?
En bruger af et socialt tilbud i Danmark...
...hvad er et socialt tilbud?
Et socialt tilbud:

- fx dagtilbud for mennesker med udviklings-hæmning, mentorordning for utilpassede unge; kontanthjælp; beskyttet værksted for mennesker med psykiske lidelser
Brugerindflydelse på de sociale tilbud, som man er modtager af.
Bruger
inddragelse
...handler om måden
Bruger
indflydelse
...handler om effekten
Hvad handler det egentlig om?
Nedbrydning af barrierer for deltagelse og indflydelse
Ligeværd og lige ret
Respekt og autonomi – at blive taget alvorligt
Fællesskab og delagtighed – mulighed for at deltage
Ansvar – mulighed for at tage ansvar
Hvorfor brugerindflydelse?
Bevidsthed om egne behov
Ansvar og ejerskab
Initiativ og spontanitet
Psykisk arbejdsmiljø
Sociale relationer og netværk
Åbenhed og gennemsigtighed i organisationen
Anerkendelse af brugernes
ressourcer
Brugerindflydelse kan
foregå på flere niveauer:
- individuelt
- kollektivt
- organisatorisk niveau
- samfundsmæssigt
Brugerindflydelse er altid
kontekstafhængig
:
Afhængig af faktorer som fx
- magt (hvem sætter dagsordenen?)
- ressourcer
- individet/brugernes 'træning'
- metoder
- personale/ledelse - faglighed
- fysiske rammer
- jura
- ...hvad ellers?
Brugerindflydelse kan iværksættes formelt og uformelt...
Flere
brugermålgrupper
, der har forskellige behov, kompetencer, ønsker osv. - man kan ikke skære alle målgrupper over én kam!
Loven om social service:
§ 16: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud [...] får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene

§ 141: ...handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Pædagogiske planer: Pædagogiske planer handler om det sociale tilbuds indsats [...] både borger og sagsbehandler sige god for indholdet af den pædagogiske plan

FN's Handicapkonvention
'Retten til at gå i hundene'
Omsorgspligt vs. omsorgssvigt og magtanvendelse samt motivation af brugerne
Arbejdsmiljø
Hjem vs. arbejdsplads - menneskerettigheder vs. arbejdsmiljølov
det fordrer...
- en tro på værdien af BI
- fleksibilitet
- kreativitet
- mod
- vedholdenhed
- fælles fodslag
- blik for motivationsfaktorer
- redskaber og metoder...
...at arbejde med brugerindflydelse
Brugerindflydelse i evalueringer?
Eks: BIKVA-modellen, BINDEKS og KUBI
BIKVA-Modellen
Hanne Kathrine Krogstrup et al. (2003)

B
rugerinddragelse
I KVA
litetsudvikling

Interview-baseret kvalitetsevalueringsredskab med udgangs-punkt i brugernes viden og vurderinger.

Proces:
Interview med brugere --> frontmedarbejdere --> ledelse -->
politisk niveau
KUBI
Socialt Udviklingscenter SUS (2000):
K
valitets
U
dvikling gennem
B
ruger
I
ndflydelse

Bo- og dagtilbud i social- og sundhedssektoren

Brugerne er aktive deltagere i interviewbaserede kvalitetsvurderinger og udviklingsforløb - både som evaluatorer og 'subjekter'.

Evalueringsteam består af 1-2 brugere, en pårørende, en medarbejder og en mellemleder - alle er ligeværdige.

Proces:
Uddannelse af teamet --> interviewguide baseret på brugernes værdier -->
interviews og observationer --> analyse og rapport --> udviklingsplan (1 år)
--> opfølgende møde med evalueringsteamet
BINDEKS
Socialt Udviklingscenter SUS:
B
rugerindflydelses
indeks
et

Bosteder for sindslidende og hjemløse.

Et redskab til at måle brugerindflydelsen. Giver viden, der er nødvendig for at sætte målrettet udvikling i gang - et dokumentationsredskab.

BINDEKS måler oplevelsen af eksisterende og ønskerne til fremtidig brugerindflydelse hos beboere, personale og ledelse - og forskellen mellem de tre grupper.

Proces:
Spørgeskema til brugere, personale og ledelse --> udviklingsproces
--> ny måling via spørgeskema
Brugerindflydelse som
elementer
i evalueringsdesign
Udfordringer og opmærksomhedspunkter
Udførelse: Brugerne som evaluatorer
Indhold: Viden om brugernes oplevelser og synspunkter som grundlag for en evaluering

- cultural probes

- brugerbaserede værdier

- ethnoraid

- servicerejsen

- livshistorier
Evaluator har indsigt i hvad det vil sige at være bruger af det tilbud (eller den form for tilbud), der skal evalueres, og deltager aktivt i udvikling og gennemførsel af evaluering.

- brugerpanel

- 'en del af holdet'

- pårørende?

- temakatalog
'Rene' brugervurderinger
Direkte måling af brugernes egne vurderinger
- som element eller selvstændig evaluering.

- smiley-evaluering

- spørgeskema

- temperaturmålinger
Målgruppen
Kommunikation
Metode
Ressourcer/tid
Motivation - af brugere, opdragsgivere og ledelse
Andre interessenter:
personale
ledelse
pårørende
læge/sundhedspersonale
skole
etc.
--> redskab
--> resultat
I udførelse OG indhold
What else??
Hvilke udfordringer oplever I? - eller kan I forestille jer?

Hvordan kan disse udfordringer adresseres og imødekommes?

Hvad skal der til for at brugerne involveres mere i evalueringer? - og hvad er
jeres
argumenter for dette?
Snak med din sidemand
Eks. på evalueringer baseret på brugerdefinerede værdier:

"En pause fra virkeligheden", evaluering af girltalk.dk
"Storbylandsbyen - værdier og erfaringer", evaluering af Storbylandsbyen, Aarhus
Andre dikterer alt
100 % selvstyre
Er det en god idé? Ja!
Brugere har en indsigt i praksis, som gør deres vurdering, tilgang og nysgerrighed uvurderlig for en evaluering
Brugere har en anden fornemmelse for, hvad der sker, end forskere, professionelle og konsulenter - de ser og hører andre ting
Brugere kan stille andre spørgsmål, der ofte er relevante på en anden måde
Brugere kan have indflydelse på forskellige måder...
Full transcript