Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ulike retninger i Buddhismen

No description
by

Vemund Waterloo Dybvik

on 3 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ulike retninger i Buddhismen

Ulike retninger i Buddhismen
Theravada - De eldstes lære
I Theravada er det lagt stor vekt på å holde på de opprinnelige reglene for klosterlivet. Derfor fokuseres det på Buddhas tidligere forkynnelser, som blant annet skal være nedskrevet i Dhammapada.

Theravada-retningen etablerte seg på Sri Lanka og nedover langs kysten til Sørøst-Asia. Theravada ble dominerende i Myanmar, Thailand, Kambodsja og Laos. Retningen gjorde seg også gjeldende i deler av Bangladesh, Vietnam og Yunnan-provinsen i Kina. Theravada-retningen har om lag 100 millioner tilhengere.
Theravadatroen
I Theravada er det viktig at den enkelte skal oppnå nirvana gjennom meditasjon og intellektuell innsikt. Da skal man kunne bli en
arhat(1)
. De fleste Theravada-buddhistene mener likevel at det er nærmest umulig å oppnå denne tilstanden. Derfor fokuseres det på å leve godt nok til å gjenfødes som menneske.

I Theravada er det så krevende å oppnå nirvana at det kun er munkene som har forutsetningene. Derfor er det lite interesse blant kvinnene for å la seg ordinere og flere steder er nonneordinasjonen fjernet. Her kan det trekkes linjer tilbake til Buddhas liv hvor Siddharta i utgangspunktet ikke ønsket å ordinere kvinner.

Mahayana - Den store vognen
Mahayana har gitt mer rom for nyere tolkning av Buddhas lære. Reglene for klosterlivet er mildere enn i Theravada. Målet er at flest mulig skal ha mulighet til å oppnå frelse. Mahayana betyr «Den store vognen», noe som viser til det store mangfoldet i retningen. Dessuten er det også den retningen med flest følgere.

Mahayana-retningen spredte seg nordover fra India og kalles ofte «den nordlige buddhismen». Retningen gjorde seg fra 1500-tallet gjeldende i Tibet, Mongolia, Himalaya-områdene, store deler av vest Kina, Korea, Vietnam og Japan. I de ulike landene oppstod det også etter hvert forskjellige former for Mahayana-buddhisme. For eksempel «Zen» i Japan. De fleste av de ca. 14000 norske buddhistene er også Mahayana-budhister.
Hovedretningene
Buddhismen oppstod i India ca. 500 år f.Kr og ble grunnlagt av Siddharta Gautama. Siddharta oppnådde etter hvert Buddha-status og fikk raskt mange tilhengere. I tiden etter hans død var hans tilhengere samlet og buddhismen var preget av enhet. Likevel etter 100 år oppstod det uenighet blant munkene om hvordan reglene i disiplinkurven skulle tolkes. Det ble kalt inn til et nytt rådsmøte.

Noen av munkene viste til at buddha hadde sagt at de mindre viktige reglene kunne endres. De eldste munkene mente at det var for risikabelt å foreta endringer når buddha ikke hadde slått fast hvilke regler dette gjaldt. Resultatet ble en splittelse hvor det store flertallet forlot møtet. Disse skulle vise seg å danne grunnlaget for den store vognen, Mahayana-retningen. Munkene som satt igjen var i hovedsak eldre og dannet grunnlaget for de eldstes lære, Theravada-retningen.
Mahayanatroen
I Mahayana er bodhisattvaene det viktigste særtrekket. En bodhisattva kan sammenlignes med arhaten i Theravada. Det er en person som har oppnådd oppvåkningen men går ikke inn i nirvana for å bruke sin gode karma til å hjelpe andre mot nirvana. Bodhisattvaene er barmhjertige og har stor medfølelse. En av de mest kjente bodhisattvaene er Avalokitesvara. I tibetansk buddhisme er Dalai lama den 14. reinkarnasjonen av Avalokitesvara. At en bodhisattva gjenfødes er spesielt for buddhismen i Tibet. Dette blir forklart som en barmhjertighetshandling for folket som ikke klarer å nå nirvana på egenhånd. I Mahayana er også nonner mer akseptert enn i Theravada.

Et sentralt element i mahayanatroen er at man førsøker å oppnå frelse sammen i fellesskap. Dette strider mot oppfatningen i Theravada hvor det er meningen å jobbe individuelt mot nirvana. Mahayana legger også vekt på en rekke andre sutraer som Theravada ikke godkjenner. En av dem er Lotus-sutraen som er en de viktigste tekstene i mahayana, men ikke er en av tekstene i Theravada.

Vajrayana - Diamantvegen

En tredje mindre kjent retning i Buddhismen er Vajrayana, også kjent som «Diamantveien» eller «den raske vei». Vajrayana regnes av noen som en retning i Mahayana-buddhismen. Tilhengerne av diamantvegen bruker spesielle åndelige teknikker for å oppnå nirvana fortere. Disse teknikkene kan egentlig kalles intens meditasjon og bygger på at vårt sinn er vilt og udisiplinert. «Tankesansen» må temmes. Dette kan trenes opp ved å forsøke å tenke på en ting alene. Prøv selv, dette er ikke lett.

Vajrayana er spesielt utbredt i Tibet. En viktig person for Vajrayana er Dalai Lama. Dalai Lama betyr «Spirituell læremester» eller «lærer». Dagens Dalai Lama er et ledd i en rekke av gjenfødelser fra den første Dalai Lama som levde for rundt 600 år siden. Dalai Lama har i stor grad bidratt til å gjøre Diamantveien annerkjent.
(1):
Arhat
er en person som har oppnådd oppvåkning men holder seg i denne verden. Personen venter med å gå inn i nirvana for å veilede andre.
Zen-munker i Japan
Buddhist tempelet på Lørenskog
Oversikt over theravada utbredelsen
Oversikt over Mahayana utbredelsen
Buddhistiske nonner
Vajrayana-meditasjon. Klarer du å kun ha en tanke i hodet på en gang?
Vajrayana- den raskeste veien
Laget av: Vemund W Dybvik og Tor M Dahlmo
Full transcript